Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MEISTER, Tomáš a Martin KNÍŽEK. Posouzení stability skalních stěn v údolí řeky Želetavky v okrese Třebíč na Vysočině. 2022. ISBN 978-80-280-0061-5.
 2. BRUTHANS, Jiří, Martin KNÍŽEK a Jakub MAREŠ. Stopovací zkoušky na nejspodnější části podzemního toku Křtinského potoka a otázka propojení s jeskyní Býčí skála. In Marek Audy, Pavel Bosák. Speleofórum 2022. Praha: Česká speleologická společnost, 2022. s. 12-15. ISBN 978-80-87857-44-1.
 3. 2019

 4. KNÍŽEK, Martin, Nikola KONUŠOVÁ, Vojtěch ŠEŠULKA a Dominika MUCHOVÁ. Geomechanické vlastnosti hornin na základě vrtného průzkumu ložiska Cínovec. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 5. GOLIÁŠ, Viktor, Martin KNÍŽEK, Tamara SIDORINOVÁ, Pavel BOKR a Pavel ŠKÁCHA. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019.
 6. KNÍŽEK, Martin, Viktor GOLIÁŠ a Pavel BOKR. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt. Beroun: Česká geologická společnost, 2019. 83 s. ISBN 978-80-87487-24-2.
 7. KNÍŽEK, Martin, Nikola KONUŠOVÁ, Vojtěch ŠEŠULKA a Dominika MUCHOVÁ. Study of geomechanical conditions of magmatic rocks based on drillcore exploration of Cínovec deposit (Bohemian Massif). In 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETeG 2019, Rozdrojovice, 24–27 April, 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4.
 8. 2018

 9. AUDY, Marek, Igor AUDY, Martin KNÍŽEK a Libor LÁNÍK. Kde vzniká Punkva (Topas v Amatérské jeskyni v letech 2013–2017). Speleofórum. Praha: Česká speleologická společnost, 2018, roč. 37, s. 6-15. ISSN 1211-8397.
 10. URBÁNEK, Petr a Martin KNÍŽEK. Pevnostní charakteristiky kontaktu beton-hornina za různých podmínek. In STUDENTSKÁ GEOLOGICKÁ KONFERENCE 2018. 2018. ISBN 978-80-210-8960-0.
 11. KNÍŽEK, Martin, Karolína FAKTOROVÁ a Rostislav MELICHAR. Strength of sedimentary rocks near fault structures (Barrandian, Bohemian Massif). In CETEG 2018 - 16th Meeting of the Central European Tectonic Groups, April 18-21, Rytro, Poland. 2018. ISSN 2299-8004.
 12. 2017

 13. NEČAS, Jiří a Martin KNÍŽEK. Elektronické zpracování geologických dokumentací. In Datel J.V., Tomášek, J. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017. s. 119-120. ISBN 978-80-903635-5-7.
 14. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Rostislav MELICHAR a Martin KNÍŽEK. Geologická olympiáda - soutěž pro základní a střední školy v ČR. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6.
 15. KNÍŽEK, Martin, Karolína FAKTOROVÁ a Dominika MUCHOVÁ. Orientační zjišťování pevnosti hornin na neobvyklých lokalitách. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6.
 16. NEČAS, Jiří a Martin KNÍŽEK. Strukturně-geologické poměry hornin v místě plánovaného tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem v Brně. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6.
 17. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Martin KNÍŽEK, Pavel PRACNÝ, Ludmila DAŇKOVÁ, Daniel BEDNÁŘ a Michal URBAN. Termometrie povrchových toků a vývěrů podzemních vod na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 79 s.
 18. KNÍŽEK, Martin, Karolína FAKTOROVÁ a Dominika MUCHOVÁ. Vývoj pevnosti v nehomogenním horninovém masivu. In Datel J.V., Tomášek, J. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017. s. 33-34. ISBN 978-80-903635-5-7.
 19. 2016

 20. KNÍŽEK, Martin, Klára DUDINSKÁ a Milan KÖSSLER. Some structural geology findings from the construction railway corridor IV (Moldanubian, Bohemian Massif). In Central European Tectonic Groups Annul Meeting - CETeG 2016. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.
 21. 2015

 22. MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ, Martin KNÍŽEK, Libuše PLCHOVÁ, Tomáš KUMPAN, Ľuboš SOKOL a Soňa HOLEČKOVÁ. Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 108 s. ISBN 978-80-210-8014-0.
 23. MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ, Martin KNÍŽEK, Libuše PLCHOVÁ, Tomáš KUMPAN, Ľuboš SOKOL a Soňa HOLEČKOVÁ. Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 108 s. ISBN 978-80-210-8014-0.
 24. KNÍŽEK, Martin, Zdeněk TÁBORSKÝ a Martin IVANOV. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti - Sborník abstrakt. Mikulov: Česá geologická společnost a Masarykova univerzita, 2015. 113 s. ISBN 978-80-210-7980-9.
 25. IVANOV, Martin, Tamara SIDORINOVÁ, David BURIÁNEK, Miroslav BUBÍK, Martin KNÍŽEK, Pavel BOKR a Kryštof VERNER. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 2015. 2015.
 26. LAKOTOVÁ, Klára a Martin KNÍŽEK. Structural Geology Research of the Sudoměřice Tunnel – the Paleostress Analysis (Moldanubicum, South Bohemia). In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 27. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Three phases activity of the Clay Fault (Barrandian). In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.
 28. KNÍŽEK, Martin. Vzdělávání geologů pro praxi. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. října 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 29. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Závistský přesmyk a jílová rozsedlina - velká variská zlomová struktura v barrandienu. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. října 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 30. 2014

 31. LAKOTOVÁ, Klára, Martin KNÍŽEK a Milan KÖSSLER. Structure orientation analysis of Nové spojení Tunnel (Vítkov hill, Barrandian, Czech Republic). In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X.
 32. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. The Clay and Závist faults – one large strike-slip fault in the east part of Barrandian (Bohemian Massif). In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X.
 33. KNÍŽEK, Martin. Vzdělávání aplikovaných geologů v současnosti. In XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2.-5. září 2014. 2014. ISBN 978-80-903635-4-0.
 34. 2013

 35. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Vojtěch ŠEŠULKA. Clay and Závist faults as one large Variscan strike slip fault around Kozičín, Pičín and Řitka villages (Barrandian, Bohemian Massif). In 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 36. KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA a Milan KÖSSLER. Geological survey and the implementation of some underground construction in the Czech Republic. In 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 37. KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA a Milan KÖSSLER. Impact of geological survey on the implementation of the underground construction. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-260-3868-9.
 38. KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA a Milan KÖSSLER. Impact of geological survey on the implementation of the underground construction. In 12th International Conference Underground construction Prague 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2.
 39. TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT a Martin KNÍŽEK. Implementation of geological exploration works in the environment of rocks mass with strong tectonics disturbance in the area of Červený vrch/Bořislavka station on the new metro line V.A in Prague. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. 2013. vyd. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-260-3868-9.
 40. TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT a Martin KNÍŽEK. Implementation of geological exploration works in the environment of rocks mass with strong tectonics disturbance in the area of Červený vrch/Bořislavka station on the new metro line V.A in Prague. In 12th International Conference Underground construction Prague 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2.
 41. TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT a Martin KNÍŽEK. Problematika realizace geologických průzkumných prací v prostředí horninového masivu se silným tektonickým porušením v protoru stanice Červený vrch/Bořislavka na trase metra V.A v Praze. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. 2013. vyd. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-260-3868-9.
 42. TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT a Martin KNÍŽEK. Problematika realizace geologických průzkumných prací v prostředí horninového masivu se silným tektonickým porušením v protoru stanice Červený vrch/Bořislavka na trase metra V.A v Praze. In 12. Mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2.
 43. KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA a Milan KÖSSLER. Vliv geologického průzkumu na realizaci podzemních staveb. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-260-3868-9.
 44. KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA a Milan KÖSSLER. Vliv geologického průzkumu na realizaci podzemních staveb. In 12. Mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2.
 45. KNÍŽEK, František, Martin KNÍŽEK, Jan KRŠKA a Jakub LUKÁŠEK. Vltavínové hrance. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2013, roč. 20, 1-2, s. 49-53. ISSN 1212-6209.
 46. KNÍŽEK, Martin, Kateřina ŽALUDKOVÁ, Kateřina ŠVECOVÁ a Pavel PRACNÝ. 4th International Students Geological Conference. 2013.
 47. DRÁPALOVÁ, Radka, Martin KNÍŽEK, Kateřina ŠVECOVÁ a Kateřina ŽALUDKOVÁ. 4th International Students Geological Conference. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 160 s. ISBN 978-80-210-6206-1.
 48. 2012

 49. KNÍŽEK, Martin, Jiří TLAMSA a Milan KÖSSLER. Geologický průzkum - důležitý faktor v podzemním stavitelství. In Zakládání staveb Fundations, Brno 2012, Poučení z významných geotechnických projektů a realizací. Brno: Securkon s.r.o., 2012. s. 133-136. ISBN 978-80-86604-59-6.
 50. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Vojtěch ŠEŠULKA. The large variscan strike-slip fault between Kozičín and Řitka villages, Barrandian, Bohemian Massif. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012, roč. 44, č. 1, s. 87. ISSN 1338-3523.
 51. 2011

 52. ŠEŠULKA, Vojtěch, Martin KNÍŽEK a Rostislav MELICHAR. Geofyzikální průzkum jílové rozsedliny u obce Pičín. In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6.
 53. KNÍŽEK, Martin, Roman KOCOUREK, Eduard STRAKA a Markéta KERNSTOCKOVÁ. Geologické poměry nově budovaných železničních tunelů na modernizované trati Benešov - Votice. In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6.
 54. ŠEŠULKA, Vojtěch, Martin KNÍŽEK a Rostislav MELICHAR. Geophysical research of Clay Fault in the vinicity of village Pičín (Barrandian, Bohemian Massif). Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, roč. 40, -, s. 80-81. ISSN 0231-5548.
 55. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Metodika tvorby diagramů zlomového odříznutí a diagramů stratigrafické separace. In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6.
 56. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Stratigraphy fault-cut diagram and stratigraphic separation diagrams methods. Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, roč. 40, -, s. 39-40. ISSN 0231-5548.
 57. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. The stratigraphy separation diagram–an amazing tool for fault analysis. Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011, roč. 29 (2009), -, s. 404-408. ISSN 0474-9588.
 58. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK a Jiří JANEČKA. Touching the Detachment. Trabajos de Geología. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011, roč. 29 (2009), -, s. 164-167. ISSN 0474-9588.
 59. KNÍŽEK, František, Martin KNÍŽEK, Jan KRŠKA a Jakub LUKÁŠEK. Unikátní vltavíny - vltavínové hrance. In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6.
 60. 2010

 61. KNÍŽEK, Martin, Jiří BRUTHANS, Jiří KAMAS, Igor AUDY, Vladislav KAHLE, Stanislav LEJSKA a Ivo DOSTÁL. Nové poznatky o proudění suchdolských vod v Moravském krasu na základě stopovacích zkoušek. Speleofórum 2010. Praha: Česká speleologická společnost, 2010, roč. 29, č. 1, s. 136-143. ISSN 1211-8397.
 62. KNÍŽEK, Martin, Jiří BRUTHANS, Jiří KAMAS, Vladislav KAHLE a Igor AUDY. Stopovací zkoušky - umíme objevit neznámé jeskyně, aniž bychom do nich vstoupili? In Studentská geologická konference 2010, Brno, 14.-15. května 2010, Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 24-25. ISBN 978-80-210-5178-2.
 63. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagram - a tool for fault analysis in the Barrandian region (Bohemian Massif, Czech Republic). In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 79-81. 2010.
 64. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagrams as a tool for determining fault geometry in a folded and thrusted region: an example from the Barrandian region, Czech Republic. Geological Journal. John Wiley & Sons, 2010, roč. 45, 5-6, s. 536-543. ISSN 0072-1050. doi:10.1002/gj.1206.
 65. KNÍŽEK, Martin, Petr GADAS a Lukáš VONDROVIC. Studentská geologická konference 2010. 2010.
 66. KNÍŽEK, Martin, Petr GADAS a Lukáš VONDROVIC. Studentská geologická konference 2010, Brno, 14.-15. května 2010, Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 60 s. ISBN 978-80-210-5178-2.
 67. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK a Jiří JANEČKA. Touching the Detachment (Očkov Fault, Barrandian). In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 49-51. 2010.
 68. 2009

 69. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu. In Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti, Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 2009. s. 96-97. ISBN 978-80-89343-24-9.
 70. KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Moravský kras - exkurzní průvodce. Brno: ÚGV PřF MU, 2009. 19 s. Studentská geologická konference 2009.
 71. KNÍŽEK, František a Martin KNÍŽEK. Paleontology finds of moldavite-bearing sediments (Dobrkovská Lhotka, South Bohemia). 2009.
 72. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagram - tool for fault analysis on the Barrandian area. In KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů. 2009.
 73. KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů. In Studentská geologická konference 2009. 2009.
 74. ROSZKOVÁ, Alena. Využití a možnosti palynologie. In KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů. 2009.
 75. 2008

 76. KNÍŽEK, Martin. Studentské závěrečné práce věnované krasu. Speleo. Praha: Česká speleologická společnost, 2008, roč. 2008, č. 50, s. 69-71. ISSN 1213-4724.
 77. KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. The Stratigraphic Separation Diagram - An Amazing Tool for Fault Analysis. In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008.
 78. ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK a Jiří JANEČKA. Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic). In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008.
 79. 2007

 80. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007. Praha: Česká geologická společnost, 2007. s. 38. ISBN 978-80-87139-11-0.
 81. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Mystérium pražského zlomu (barrandien). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0.
 82. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Mystery of the Prague Fault. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: České geologická služba, 2007. s. 41-42. ISBN 978-80-7075-695-9.
 83. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu. In FAMĚRA, Martin a Kamil KROPÁČ. Moravskoslezské paleozoikum 2007. Olomouc: Katedra geologie PřF UP, 2007. s. 12-13.
 84. KNÍŽEK, Martin, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II.: Podzemní Punkva v okolí Macochy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 14, č. 14, s. 113-116. ISSN 1212-6209.
 85. KNÍŽEK, Martin, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Stopovací zkoušky na podzemní Punkvě a na toku Říčky. Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost, 2007, roč. 26, č. 1, s. 82-87, 5 s. ISSN 1211-8397.
 86. 2006

 87. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu. In Studentská geologická konference 2006. Brno: ÚGV PřF MU, 2006. s. 17-18.
 88. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří BRUTHANS a Helena VYSOKÁ. Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, č. 13, s. 122-126. ISSN 1212-6209.
 89. VOJTĚCHOVSKÁ, Anna, Martin KNÍŽEK, Jiří BRUTHANS a Helena VYSOKÁ. Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání - Býčí skála. Speleofórum 2006. Praha: ČSS, 2006, roč. 25, č. 25, s. 90-92. ISSN 1211-8397.
 90. 2005

 91. KNÍŽEK, Martin. Nové poznatky o karbonátových konkrecích v jeskynních sedimentech Koněpruských jeskyní. In Studentská geologická konference 2005, Brno. Brno: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU, 2005. s. 20-20.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2022 07:37