Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Hynek Bím jako sběratel písní (nejen) na Brněnsku a Vyškovsku. In 49. konference vlastivědných kroužků a spolků. 2019.
 2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Legacy of Zdeněk Kašpar in musical and dance folklorism in Wallachia. In Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s). Nitra: Constantine the Philosopher University, 2019. s. 178-191. ISBN 978-80-558-1477-3.
 3. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Marta Toncrová - Silva Smutná (eds.): Lidové písně z podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko. Třebíč - Brno: Muzeum Vysočiny Třebíč - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha - pracoviště Brno, 2015, 510 s. (+ shrnutí edičního projektu 2011–2017). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, XXIX, č. 1, s. 98–99. ISSN 0862-8351.
 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Pozapomenuté písně: Dybych se já nebál. 2 (březen – duben). Malovaný kraj, 2019. 1 s. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. ISSN 0323-1542.
 5. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Pozapomenuté písně: Hlubočí, hlubočí. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 2019. 1 s. 3. ISSN 0323-1542.
 6. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Pozapomenuté písně: Ve Strážnici jarmark byl. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slováck, 2019. 1 s. 4. ISSN 0323-1542.
 7. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Pozapomenuté písně: „Vyleťél pták“. Malovaný kraj o.s., 2019. 1 s. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. ISSN 0323-1542.
 8. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Za Evou Urbachovou (1924–2019). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019. 2 s. ISSN 0862-8351.
 9. 2018

 10. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Marta Toncrová – Silva Smutná (eds.), Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Výběr písní pro školy. Třebíč - Brno, Muzeum Vysočiny Třebíč - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha - pracoviště Brno, 2017, 127 s. Náklad 1000 ks, neprodejné. Západní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou, 2018, XXII, s. 203–204.
 11. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Odešla Milada Bimková. STrážnice: Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2018. 2 s. č. 2. ISSN 0862-8351.
 12. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Přednáškový cyklus Folklor a city : Slovní hříčka v názvu a důraz na dlouholeté propojení folklorního dění města Brna. Praha: Lidé města., 2018. 4 s. ISSN 1212-8112.
 13. CÍSARÍKOVÁ, Klára. The Legacy of Zdeněk Kašpar in musical and dance folklorism in Wallachia. In Traditional Music and Dance in Conterporary Culture(s). International Conference 17.–19. 10. 2018, Nitra, Slovensko. 2018.
 14. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Traditional Music and Dance in Conterporary Culture(s). International Conference 17.–19. 10. 2018, Nitra, Slovensko. Praha: Academia, 2018. 3 s. 105/2018. ISSN 0009-0794.
 15. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Zvukové a audiovizuální sbírky etnologického ústavu v Brně a projekty na jejich záchranu. In Týden vědy a techniky 2018. 2018.
 16. 2017

 17. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Daniel Drápala (ed.) (2016): Anna Kutějová: Vzpomínky z Jasenné. Rodina Rokytova, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Jasenná – Rožnov pod Radhoštěm – Brno. Český lid. Academia, 2017, roč. 104, č. 1, s. 151–153. ISSN 0009-0794.
 18. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists "Negotiations of Belonging" in Narva - Estonia, October 4-6, 2017. 2017.
 19. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie, sv. č. 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 20. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno. 1.: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 21. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomusicological Crossroads at the Outset of the 21st Century: Hindsight and Prospects of an Ethnological Sub-Discipline on the Example of Two Workplaces in Brno. In Botiková, Marta; Válka, Miroslav a kol. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 65-73. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 22. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století : Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť. In Konference ÚEE FFMU Brno a KEM FF UK Bratislava – Etnologie pro 21. století. Brno, 14.–15. 11. 2017. 2017.
 23. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, č. 2, s. 484–485.
 24. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Migrace nápěvových motivů v rámci moravsko-slovenského pohraničí : Písně žatevní a luční. In Konference ČNS – V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie. Znojmo, 19.–21. 9. 2017. 2017.
 25. 2016

 26. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Devadesát protančených let Milady Bimkové. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016, XXVI, 2/2016, s. 160–161. ISSN 0862-8351.
 27. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Proměny přístupu ke krojovým součástkám v rámci folklorního hnutí – proces identifikace. In Městské muzeum a galerie Hustopeče: Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi (Tradiční oděvní kultura a její současná podoba). 2016.
 28. 2015

 29. CÍSARÍKOVÁ, Klára, Vít LUDVA a Lucie NAVRÁTILOVÁ. Jasénka sedmdesátiletá. Vydání první. Vsetín: Folklorní spolek Jasénka ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, přísp. org., 2015. 56 s. ISBN 978-80-87614-36-5.
 30. 2011

 31. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Lidová hudba a tanec na Rusavě. In Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro Obec Rusavu, 2011. s. 113-126. Vlastivědná knihovna moravská; svazek 95. ISBN 978-80-7275-082-5.
 32. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Lukáčová, Alžbeta (ed.): Folklorismus a jeho fenomény včera a dnes. Slovenský národopis. 2011, roč. 59, č. 1, s. 111. ISSN 1335-1303.
 33. CÍSARÍKOVÁ, Klára a R. MARADA. Písně ze Svatobořic-Mistřína. Brno – Svatobořice-Mistřín: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2011. 352 s. ISBN 978-80-87112-60-1.
 34. 2010

 35. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Hamar Juraj: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Museum Vivum : sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnověm pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010, s. 164-166. ISBN 978-80-87210-35-2.
 36. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Svet na odchode: tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Český lid, Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2010, roč. 97, č. 2, s. 215-218. ISSN 0009-0794.
 37. 2009

 38. CÍSARÍKOVÁ, Klára a M. MAŇÁKOVÁ. Koliesko - studentský pracovní seminář při festivalu lidové kultury v Kokavě nad Rimavicou. Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. 2009, roč. 68, č. 2, s. 107-110. ISSN 1211-8117.
 39. 2008

 40. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 246-247. ISSN 0862-8351.
 41. CÍSARÍKOVÁ, Klára. "Kdo je folklorista?" (Diskusní příspěvek). In Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008. s. 101-104. ISBN 978-80-87261-10-1.
 42. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Dušan HOLÝ. Lidová hudba: výběrová bibliografie. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2008. 27 s. ISBN 978-80-254-3752-0.
 43. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Milada BIMKOVÁ. Lidové tance z kyjovského Dolňácka. Ed. Klára Císaríková. In Lidové tance z kyjovského Dolňácka. Kyjov: Město Kyjov / Etnologický ústav AV ČR v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2008. 279 s. ISBN 978-80-254-3481-9.
 44. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Na Bučovském poli: písně ze Slavkovska a Bučovicka. 2008.
 45. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 3, s. 255-268. ISSN 0323-2581.
 46. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Poklad nejpřednější: rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 2, s. 191-203. ISSN 0323-2581.
 47. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Severin, J.: Hráli jsme jak andělé. Zlín, 2007. 151 s. Národopisný věstník. 2008, roč. 25/67, č. 2, s. 125-127. ISSN 1211-8117.
 48. CÍSARÍKOVÁ, Klára. 43. Folklórné slávnosti pod Poľanou v Detve. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 3, s. 172-173. ISSN 0862-8351.
 49. 2007

 50. CÍSARÍKOVÁ, Klára. "A tož jakú? A tož takú: a tož starú pelárovskú!" : Jan Pelár (1844 až 1907) a Zdeněk Kašpar (1925 až 2002). Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 19, č. 2, s. 42-43. ISSN 1212-3382.
 51. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Kniha Zdeňka Kašpara: Zahraj ně, hudečku, Vsetín 2006. In Etnokulturní tradice v současné společnosti. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha – pracoviště Brno, 2007. s. 82–83. ISBN 978-80-87112-03-8.
 52. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Nad prací Marty Toncrové. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2007, roč. 8, č. 1, s. 107–109. ISSN 1210-1109.
 53. 2006

 54. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Dlouho očekávaná událost. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 17, č. 2, s. 44–45. ISSN 1212-3382.
 55. CÍSARÍKOVÁ, Klára. František Bartoš (1837 až 1906). Folklor : časopis Folklorního sdružení. Praha: Folklorní sdružení České republiky, 2006, roč. 17, č. 3, s. 23–24. ISSN 1210-7972.
 56. CÍSARÍKOVÁ, Klára a F. SYNEK. Listování...knihou valašských tanců. Folklor : časopis Folklorního sdružení. Praha: Folklorní sdružení České republiky, 2006, roč. 17, č. 5, s. 12–13. ISSN 1210-7972.
 57. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Ohlédnutí za oslavou aneb Vzpomínka na jubilanta Zdeňka Kašpara. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 16, č. 1, s. 51-52. ISSN 1212-3382.
 58. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Prlov, obec Moravského Valašska, v pohledu dnešního etnografického výzkumu 1. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 16, č. 1, s. 18–20. ISSN 1212-3382.
 59. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Prlov, obec Moravského Valašska, v pohledu dnešního etnografického výzkumu 2. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 17, č. 2, s. 7–9. ISSN 1212-3382.
 60. KAŠPAROVÁ, Klara. Recenze : Čočková, O. a Mrvová, M.: Záhorské tance. Přerov 2004, 183 s. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 2, s. 123–124. ISSN 0862-8351.
 61. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Zdeněk KAŠPAR. Zahraj ně, hudečku : Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Ed. Klára Kašparová. In Zahraj ně, hudečku : Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Vsetín: Občanské sdružení Jasénka Vsetín, 2006. 261 s. ISBN 80-239-7264-2.
 62. 2005

 63. KAŠPAROVÁ, Klára a Lucie UHLÍKOVÁ. Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie : Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005. s. 46–57. ISBN 80-85010-33-X.
 64. KAŠPAROVÁ, Klára. "Chodíme, chodíme hore po dědině..." : Povídání s panem Josefem Lažou. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 14, č. 1, s. 45–47. ISSN 1212-3382.
 65. KAŠPAROVÁ, Klára. S tichou vzpomínkou za Zdenkou Jelínkovou. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 15, č. 2, s. 47–48. ISSN 1212-3382.
 66. KAŠPAROVÁ, Klára. 32.etnomuzikologický seminář. Národopisná revue 15. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 4, s. 244–245. ISSN 0862-8351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 01:53