Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. NĚMCOVÁ, Helena. Je při hodnocení kompenzace hypertenze důležitější systolický, nebo diastolický tlak? Interní medicina pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 20, č. 2, s. 108-110. ISSN 1212-7299.

  2013

  1. ŠPÁC, Jiří, Michal BERÁNEK, Helena NĚMCOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Miroslav SOUČEK. Využití natriuretických peptidů v diagnostice hypertrofie levé komory srdeční u obézních hypertoniků s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 769-775. ISSN 0042-773X.

  2010

  1. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK a Helena NĚMCOVÁ. Natriuretic Peptides As A Marker of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients With Obesity and Hypertension: Relationship With Doppler Tissue Imaging. In 20th European Meeting on Hypertension. 2010. ISSN 1473-5598.
  2. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Helena NĚMCOVÁ a Luděk PLUHÁČEK. Rychlost aortální pulzové vlny u nemocných s metabolickým syndromem a hypertenzí léčených sartany. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, 2010, roč. 56, č. 8, s. 880 883, 4 s. ISSN 0042-773X.
  3. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Helena NĚMCOVÁ a Zdeněk PLUHÁČEK. Vliv blokády angiotensionového receptoru na rychlost aortální pulsové vlny u hypertoniků s metabolickým syndromem. 2010. ISSN 0010-8650.

  2009

  1. SPÁC, Jirí, Helena NEMCOVA, Josef HANUS a Miroslav SOUCEK. Echocardiographic analysis of increased natric peptides plasma levels in patients with hypertension and metabolic syndrome. Journal of hypertension. 2009, roč. 27, č. 4, s. 101. ISSN 0263-6352.
  2. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Miroslav SOUČEK. Echocardiographic analysis of increased natriuretic peptides plasma levels in patients with hypertension and metabolic syndrome. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009. ISSN 1473-5598.
  3. NĚMCOVÁ, Helena. Měření krevního tlaku. Olomouc: Solen s.r.o., 2009. s. 17-28, 11 s. ISBN 978-80-87327-11-1.

  2008

  1. HANUŠ, Josef, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Miroslav SOUČEK. Homocystein a rychlost pulsové vlny u nemocných s hypertenzí a metabolickým syndromem. Medica tribune.CZ. Praha: Medical Tribune. CZ, s.r.o., 2008, roč. 2008, s. 16. ISSN 1214-8911.
  2. BLAŠTÍKOVÁ, Jana a Helena NĚMCOVÁ. Sekundární defibrinační syndrom jako paraneoplastický projev, manifestovaný duální antiagregační terapií. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healtheorld a.s., 2008, roč. 54, č. 9, s. 884. ISSN 0042-773X.
  3. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Hana ČIŽMÁROVÁ. Srovnání léčby temisartanem versus losartanem u hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Medical tribune.CZ.s.r.o., 2008, roč. 50, č. 9, s. 163. ISSN 0010-8650.

  2007

  1. NĚMCOVÁ, Helena. Arteriální hypertenze. In DÍTĚ, Petr. Vnitřní lékařství. Druhé, přepracované. Praha: Galén, 2007. s. 12-14. Galén Praha. ISBN 978-80-7262-496-6.
  2. ŠPÁC, Jiří, Josef HANUŠ, Miroslav SOUČEK a Helena NĚMCOVÁ. Measurement of arterial pulse wave velocity support the suspicion of asymptomatic left ventricular dysfunction in hypertensive patients with metabolic syndrome or diabetes mellitus. Artery Research. Oxford: Elsevier, 2007, roč. 1, č. 2, s. 54-55. ISSN 1872-9312.
  3. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Hana ČIŽMÁROVÁ. Morfologické a biochemické změny u hypertoniků s metabolickým syndromem. In Sborník XXIV konference Čs.hypertenzní společnosti. Brno, 2007. s. 43. ISBN 978-80-245-0421-8.
  4. NĚMCOVÁ, Helena. Vztah hodnot krevního tlaku při ambulantním monitorování k některým morfologickým a biochemickým parametrům hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Čs. kardiol. sposlečnost, 2007, roč. 49, č. 4, s. 79. ISSN 0010-8650.

  2006

  1. NĚMCOVÁ, Helena. Měření krevního tlaku. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2006, roč. 8/2006, č. 9, s. 396-400. ISSN 1212-7299.
  2. NĚMCOVÁ, Helena. Neinvazivní vyšetření u arteriální hypertenze. Kardiologická revue. Brno: Medica Healthworld, 2006, roč. 8/2006, č. 3, s. 121-127, 6 s. ISSN 1212-4540.

  2003

  1. NĚMCOVÁ, Helena. Ambulantní monitorování krevního tlaku v léčbě hypertenze diabetiků. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit media,a.s., 2003, roč. 49, č. 12, s. 938 - 942. ISSN 0042-773X.
  2. NĚMCOVÁ, Helena. Pohyb v prevenci kardiovaskulárních chorob. In Sborník abstrakt XX konference České společnosti pro Hypertenzi,. Mikulov, 2003. s. 48. ISBN 80-86607-04-6.

  2002

  1. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ, Jan ČERNÝ a Ivo DVOŘÁK. Umožní kombinace EKG a echokardiofgrafie při tělesné zátěži odhalit viabilní myokard u nemocných s prodělaným infarktem myokardu. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 4 s. Vnitřní Lékařství,48 Suppl. I. ISBN 0042-773X.

  2000

  1. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Ivo DVOŘÁK. Využití pohybu v léčbě mladých hypertoniků. Sborník abstrakt XVII konference Čs. společnosti pro hypertenzi. Znojmo 12.-14.10.2000, 2000.

  1998

  1. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Dobutamine stresstransesofageal echocardiography in the diagnosis of ischemic heart disease. Scripta Medica. 1998, roč. 71, 2-3, s. 91-97. ISSN 1211-3395.
  2. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Effects of training on left ventricular sysstolic function patients with moderate dysfunction of the left ventricle after myocardial dysfunction. In Book of Abstracts. Paříž: VIII. Journées Européennes de la Societé Francaise de Cardiologie, 1998.
  3. ŠPÁC, Jiří a Helena NĚMCOVÁ. The value pulmonary vein flow assessment during dobutamine stress echocardiography. Bratislava: 6th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 1998.

  1997

  1. HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Athens QRS Score Improves the Diagnostics of Coronary Arthery Disease in Females. The Journal Heart Failure. 1997, roč. 5, č. 1, s. 3. ISSN 1070-3837.
  2. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Ivo DVOŘÁK. Celodenní profil krevního tlaku u hypertoniků ve vztahu k hmotnosti levé komory. In Abstrakt. Plzeň: XIV. sjezd 5. - 17.10.1997, 1997. s. 12-13.

  1996

  1. HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Athens QRS score, a useful method for the diagnostic of coronary artery disease. Europ. Heart J. 1996, Suppl. 17, s. 111. ISSN 0195-668X.

  1995

  1. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Influence of dipyridamol upon pulmonary vein flow in patients with CAD. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 1, s. 964. ISSN 1070-3837.
  2. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Vliv dipyridamolu na toky v plicních žilách u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 5, s. 298-301. ISSN 0042-773X.

  1993

  1. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Mojmír BLAHA. Ecokardiografické ukazatele levé komory při léčbě mírné hypertenze tělesným tréninkem. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 38, č. 3, s. 228-233. ISSN 0042-773X.
  2. BLAHA, Mojmír, Helena NĚMCOVÁ a Jiří ŠPÁC. Evaluation of left ventricular diastolic function during isometric exercise in patients before and after PTCA. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 1, č. 1, s. 213-217. ISSN 0042-773X.
  3. ŠPÁC, Jiří, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Hodnocení tělesné rehabilitace po revaskularizaci myokardu zátěžovou echokardiografií. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 849-855. ISSN 0042-773X.
  4. DVOŘÁK, Ivo, Jiří ŠPÁC a Helena NĚMCOVÁ. Transesofageální zátěžová echokardiografie. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 38, č. 6, s. 525-530. ISSN 0042-773X.
  5. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Význam toku v plicních žilách pro odhad plicního tlaku levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 4, s. 353-358. ISSN 0042-773X.

  1987

  1. DVOŘÁK, Ivo, Blažena PODROUŽKOVÁ, Jana KOCOURKOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Guanfacins in the treatment of hypertensives with a pronounced response to exercise and diabetes mellitus. Cor et Vasa. 1987, s. 30-36.
  2. BLAHA, Mojmír, Ivo DVOŘÁK, J ZEMÁNKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Systolické časové intervaly při izometrickém cvičení pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Scripta medica. 1987, s. 27-35.
  3. DVOŘÁK, Ivo, Jiří ŠPÁC, P LUPÍNEK, R. SKOUMAL, Libor ZDRAŽIL, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Mojmír BLAHA. Využití pozátěžové odpovědi systolického krevního tlaku v diagnostice ischemické choroby srdeční. Vnitřní lékařství. 1987, s. 448-453.

  1986

  1. DVOŘÁK, Ivo, Dorota SOBOTOVÁ, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, J. MOCEK, Václav CHALOUPKA, Miluše HERTLOVÁ, Pavel STUDENÍK a Jiří ŠPÁC. Funkce levé komory u nemocných v pravidelném dialyzačním léčení. Vnitřní lékařství. 1986, s. 109-116.
  2. DVOŘÁK, Ivo, Helena NĚMCOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Kontrola léčby nemocných s vyjádřenou hypertenzí izometrickou zátěžovou zkouškou. Vnitřní lékařství. 1986, s. 1145-1224, 79 s.
  3. ZEMÁNKOVÁ, J., Ivo DVOŘÁK, R. ZEZULKOVÁ, Mojmír BLAHA, J. ČERNÝ, Bořivoj SEMRÁD, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Ivo DVOŘÁK. Možnosti zátěžové polygrafie a echokardiografie v diagnostice ischemické choroby srdeční u mladých žen. Scripta medica. 1986, s. 387-403, 16 s.
  4. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Význam ezometrické zátěžové zkoušky u hraniční hypertenze. Vnitřní lékařství. 1986, s. 956-963.
  5. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, R. ZEZULKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Zátěžová echokardiografie u ischemické choroby srdeční mladých žen. Vnitřní lékařství. 1986, s. 528-533.

  1984

  1. DVOŘÁK, Ivo, Martin DVOŘÁK, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, František HAVLÁT a Helena NĚMCOVÁ. Zkušenost s endralazinem v léčbě esenciální hypertenze. Vnitřní lékařství. 1984, s. 42-47.

  1983

  1. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ a Helena NĚMCOVÁ. Propranololový test v diferenciální diagnostice pozátěžových ekg. změn u žen s neurocirkulační astenií. Vnitřní lékařství. 1983, s. 432-438.

  1982

  1. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, P. SLAVÍČEK, Helena NĚMCOVÁ, František HAVLÁT a Ivan ŠAFRÁNEK. Srovnání invazivních a neinvazivních ukazatelů funkce levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1982, s. 1166-1175.
  2. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ a František HAVLÁT. Změny výšky kmitu R po pracovní zátěži u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. 1982. 6 s. Vnitřní lékařství 28.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 11:46