Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. ČAPKA, František a Pavel VYHŇÁK. Mezipředmětové vztahy a postavení dějepisu při výuce integrovaného vědního základu 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. první. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 107-114. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philoso. ISBN 978-80-7414-257-4.

  2009

  1. ČAPKA, František a Pavel VYHŇÁK. History in the Integrated Education in the Process of the Acquisition of Teacher´s Competencies in the Students of Pedagogy Department of the Masaryk University in Brno. In Education and Integrative Process. Historical and Present Contexts. první. Wroclaw: ATUT, 2009, s. 143-150. Historical and Present Contexts. ISBN 978-83-7432-572-1.
  2. HOFMANN, Eduard, Hana SVATOŇOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, František ČAPKA, Iva FRÝZOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Ladislav DVOŘÁK a Pavel VYHŇÁK. Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. 1. vyd. Katedra geografie PdF MU, 2009, 73 s.

  2008

  1. VYHŇÁK, Pavel a Pavel SOCHOR. Otázky současného doktorského studia v oboru pedagogika na PdF MU. Brno: Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU, 2008, s. 22-24. ISBN 978-80-210-4753-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2024 00:24