Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. DRÁPELA, Martin. Introducing FSPML 2.0M: A Markup Language for Multilevel Tagging of Functional Sentence Perspective. In Alena Kačmárová - Bavjola Shatro. Challenges of Anglophone Language(s), Literatures and Cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. s. 3-20. ISBN 978-1-4438-1751-6. 2017.

  2015

  1. A bibliography of functional sentence perspective, 1956-2011. Czech and Slovak autors, Firbasian approach oriented. Edited by Martin Drápela. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 198 s. ISBN 978-80-210-7111-7. 2015.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Martin DRÁPELA a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. Linguistica Pragensia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, roč. 2015, č. 1, s. 9-18. ISSN 0862-8432. 2015.
  3. DRÁPELA, Martin. ForkShoP2015 (A 2015 Workshop on Functional Sentence Perspective and its Forks). 2015.
  4. DRÁPELA, Martin. Introducing FSPML 2.0M : A Markup Language for Multilevel Tagging of Functional Sentence Perspective. In Language, literature and culture in a changing transatlantic world III, University of Presov, 10.-12. 9. 2015, Prešov, Slovakia. 2015.
  5. DRÁPELA, Martin. Libuše Dušková’s birthday : four score years and five. In Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. s. 83-86. ISSN 1803-8174. 2015.
  6. DRÁPELA, Martin. Martin Adam : Presentation Sentences. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita. s. 60-61. ISSN 1211-3387. 2015.
  7. DRÁPELA, Martin. The FSP Bibliography. Brno: Masarykova Univerzita. 154 s. ISBN 978-80-210-7111-7. 2015.

  2014

  1. DRÁPELA, Martin. Bibliography of Professor Aleš Svoboda. Společnost Viléma Mathesia. s. nestránkováno. ISSN 1214-5505. 2014.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Martin DRÁPELA a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. In 12th ESSE Conference, Košice, 29 August- 2 September 2014. ISBN 978-80-971720-3-9. 2014.
  3. LU, Wei-lun a Martin DRÁPELA. How Repetition and the Structuring of Information Co-contribute to Persuasiveness: A Case Study on I Have a Dream. In CADAAD5, Budapest, 1-3 September 2014. 2014.
  4. DRÁPELA, Martin. Pronouncing the Dreams by Foregrounding the Rhemes. In Cog Ling in Brno 2014: From Function to Cognition. 2014.
  5. DRÁPELA, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 220 s. ISBN 978-80-210-7104-9. 2014.

  2013

  1. DRÁPELA, Martin. A Brief Survey of Jan Firbas's FSP Analyses. Verbum. Presses Universitaires de Nancy; Service des publications, roč. 35, 1-2, s. 27-39. ISSN 0182-5887. 2013.
  2. DRÁPELA, Martin. Sbírka textů k předmětu Topics in Linguistics (Syntax). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 128 s. ISBN 978-80-210-6561-1. 2013.
  3. DRÁPELA, Martin. Testing Semantic Homogeneity of the Rhematic Track Through Parallel Annotation of Information Structure (A Case Study in FSP Potentiality). Neuveden. s. nestránkováno. 2013.

  2012

  1. DRÁPELA, Martin a Lenka STEHLÍKOVÁ. Functional sentence perspective. 1. vyd. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2012.
  2. DRÁPELA, Martin. On the suggestive semantic clue in functional sentence perspective. Écho des études romanes. České Budějovice: Université de Bohême du Sud, roč. 8, č. 1, s. 43-49. ISSN 1801-0865. 2012.

  2011

  1. DRÁPELA, Martin. Aktuální členění stále aktuální, zejména zásluhou významného brněnského anglisty. In Univeristas, roč. 44, č. 2, s. 64-65. Brno: Masarykova univerzita. s. 64-65. ISSN 1211-3387. 2011.
  2. DRÁPELA, Martin. Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 114 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5681-7. 2011.
  3. DRÁPELA, Martin. K nedožitým devadesátinám profesora Jana Firbase. Společnost Viléma Mathesia. s. nestránkováno. ISSN 1214-5505. 2011.
  4. DRÁPELA, Martin. Několik poznámek ke třetímu vydání The Cambridge Encyclopedia of Language. Společnost Viléma Mathesia. ISSN 1214-5505. 2011.
  5. DRÁPELA, Martin. O některých úskalích a možnostech začlenění rámce funkční větné perspektivy do elektronických korpusů. In Korpusová lingvistika, Praha, 2011. 2011.
  6. DRÁPELA, Martin. O některých úskalích a možnostech začlenění rámce funkční větné perspektivy do elektronických korpusů. In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika Praha 2011 (3. Gramatika a značkování korpusů). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 98-108. ISBN 978-80-7422-116-3. 2011.
  7. DRÁPELA, Martin. On the suggestive semantic clue in functional sentence perspective. In Perspective fonctionnelle de la phrase – l’apport du Cercle de Prague, České Budějovice, 19-21 september 2011. 2011.
  8. DRÁPELA, Martin. Vzpomínka na jedno výjimečně dynamické téma. Společnost Viléma Mathesia. s. nestránkováno. ISSN 1214-5505. 2011.

  2010

  1. DRÁPELA, Martin a PŘISPĚVATELÉ WIKIPEDIE. Aleš Svoboda (anglista). Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2010.
  2. DRÁPELA, Martin a PŘISPĚVATELÉ WIKIPEDIE. Jan Firbas. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2010.

  2009

  1. DRÁPELA, Martin. Reinterpreting the Functional Perspective: Are Reporting Clauses Non–Thematic? In Studia Translatologica Bratislavensia 18 (Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilíkovský on the occasion of his 70th birthday). Bratislava. Univerzita Komenského. s. 52-57. 2009.

  2008

  1. DRÁPELA, Martin. Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
  2. DRÁPELA, Martin. K (ne)působení kontextu jako signálu aktuálního členění v novinových titulcích. In Sborník prací filozoficko-přídovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada D4. 1. vyd. Slezská univerzita v Opavě. s. 5-11. ISBN 978-80-7248-518-5. 2008.

  2006

  1. DRÁPELA, Martin. CALL z minulého století. philologica.net. Opava: The Vilém Mathesius Society, 5 s. ISSN 1214-5505. 2006.
  2. DRÁPELA, Martin. Determining salience of extralinguistic events. In Silesian Studies in English 2006 - International Conference of English and American Studies (Proceedings). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 62-67. ISBN 80-7248-400-1. 2006.
  3. DRÁPELA, Martin a Jan VOMLELA. Silesian Studies in English 2006 - International Conference of English and American Studies (Proceedings). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 294 s. ISBN 80-7248-400-1. 2006.

  2005

  1. DRÁPELA, Martin. Online Dictionaries of Contemporary English. In New trends in educating future teachers of English. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 25-30. ISBN 80-244-1249-7. 2005.
  2. DRÁPELA, Martin. Three online learners' dictionaries. philologica.net. Opava: The Vilém Mathesius Society, 2005-12-31, 9 s. ISSN 1214-5505. 2005.

  2004

  1. DRÁPELA, Martin. Dva anglické slovníky na CD-ROM. philologica.net. Opava: The Vilém Mathesius Society, 15 s. ISSN 1214-5505. 2004.
  2. DRÁPELA, Martin. Jazykové hry. philologica.net. Opava: The Vilém Mathesius Society, 8 s. ISSN 1214-5505. 2004.
  3. DRÁPELA, Martin. Old English and Middle English Scripts in Unicode. philologica.net. Opava: The Vilém Mathesius Society, 6 s. ISSN 1214-5505. 2004.
  4. DRÁPELA, Martin. PHILOLOGICA (A Web Content Management System). 2004.

  2002

  1. DRÁPELA, Martin. Oxford Advanced Learner's CD-ROM Dictionary. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, roč. 45, č. 4, s. 141. ISSN 1210-0811. 2002.
  2. DRÁPELA, Martin. Oxfordský slovník na CD. Živě (Slovensko). 5 s. ISSN 1335-860X. 2002.

  2001

  1. DRÁPELA, Martin. K šedesátinám Aleše Svobody. Slovo a slovesnost. roč. 62, č. 3, s. 239-240. ISSN 0037-7039. 2001.
  2. DRÁPELA, Martin. O některých problémech teletextových titulků. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Řada D1). Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 147-160. ISBN 80-7248-102-9. 2001.

  2000

  1. DRÁPELA, Martin. The Functional Sentence Perspective of various English electronic news reports based on the same event. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2000.

  1999

  1. DRÁPELA, Martin. Převezen na emergenci. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 82, č. 3, 162-163. ISSN 0027-8203. 1999.

  1996

  1. DRÁPELA, Martin. Computer-assisted language learning: A survey of software for English language learning. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 1996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 01:08