Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠMAJEROVÁ, Miriama, Alexandra LITAVCOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Ulcerózní a jiné kolitidy. In Ultrazvukový kurz 2020. 2020.
 2. 2019

 3. PROCHÁZKA, Vladimír, Roman SVATOŇ, Filip MAREK, Vladimír ČAN, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní hiátové hernie. Rozhledy v chirurgii, 2019, roč. 98, č. 5, s. 207-213. ISSN 0035-9351. doi:10,33699/PIS.2019.98.5.207-213.
 4. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 32, s. 220-227. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019220.
 5. HUSTÝ, Jakub, Daniel BARTUŠEK, Jiří PÁNEK, Tomáš ANDRAŠINA a Tomáš ROHAN. DSM TACE – naše zkušenosti. In 30. PTA kurz - Belánovy dny. 2019.
 6. MAREK, Filip, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Beáta HEMMELOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Daniel BARTUŠEK a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 31-34. ISSN 0035-9351.
 7. 2018

 8. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Daniel BARTUŠEK a Jiří PÁNEK. Embolizace poporodního krvácení. In XXIV. Pracovní sympozium české společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. 2018. 2018. ISSN 1210-7883.
 9. HUSTÝ, Jakub, Tomáš ANDRAŠINA, Daniel BARTUŠEK a Jiří PÁNEK. Komplikace embolizačních výkonů v oblasti jater. In XXIV. Pracovní sympozium české společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. 2018.
 10. KUČEROVÁ, Lenka, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Daniel BARTUŠEK, Tomáš HONZÍK, Jan MAZANEC a Lumír KUNOVSKÝ. Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalomyopathy Imitating Crohn's Disease: A Rare Cause of Malnutrition. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, CLUJ-NAPOCA: MEDICAL UNIV PRESS, 2018, roč. 27, č. 3, s. 321-325. ISSN 1841-8724. doi:10.15403/jgld.2014.1121.273.kuc.
 11. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Lucie PROKOPOVÁ, Jakub HUSTÝ, Daniel BARTUŠEK, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ a Michal ŠENKYŘÍK. Možnosti a limitace endoskopie v řešení krvácení do trávicího traktu při segmenální portální hypertenzi po abdominální chirurgii. In Gastroenterologie a hepatologie. Abstrakta. 40. české a slovenské endoskopické dny. 19. endoskopický den IKEM. 2018. ISSN 1804-7874.
 12. BARTUŠEK, Daniel, Hana PETRÁŠOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Radiologické a jiné zobrazovací metody u ISZ. In: Idiopatické střevní záněty. první. Praha: Mladá Fronta, 2018. s. 221-250, 30 s. ISBN 978-80-204-4720-3.
 13. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Filip MAREK, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku. Rozhledy v chirurgii, Praha, 2018, roč. 97, č. 7, s. 335-341. ISSN 1803-6597.
 14. 2017

 15. BARTUŠEK, Daniel a Hana PETRÁŠOVÁ. Diagnostika selhání střeva : zobrazovací metody. In Martin Oliverius, Pavel Kohout et al. Selhání střeva a transplantace tenkého střeva. První. Praha: Mladá fronta, 2017. s. 98-114, 17 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4088-4.
 16. LITAVCOVÁ, Alexandra a Daniel BARTUŠEK. Infekční kolitidy. In 15. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2017.
 17. 2016

 18. HUSTÝ, Jakub, Vlastimil VÁLEK, Daniel BARTUŠEK, Miriama ŠMAJEROVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Contrast enhanced ultrasound in patients with Crohn´s disease. In ESGAR 2016. 2016.
 19. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Daniel BARTUŠEK, Jiří PÁNEK a Jan CHALOUPKA. Uzavírací zařízení Mynx a Exoseal – naše zkušenosti. In 27 . kurz PTA – Belánovy dny. 2016.
 20. 2015

 21. BARTUŠEK, Daniel a Barbora JAKUBCOVÁ. CT kolografie. In Přemysl Falt, Ondřej Urban, Petr Vítek a kolektiv. Koloskopie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. s. 288-296, 9 s. ISBN 978-80-247-5284-6.
 22. 2014

 23. PETRÁŠOVÁ, Hana, Daniel BARTUŠEK a Markéta SMĚLÁ. Colonic intussusteption in adults - role of ultrasound. In ESGAR 2014. 2014. doi:10.5444/esgar2014/EE-126.
 24. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK a Daniel BARTUŠEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 7-8, s. 617-623. ISSN 0042-773X.
 25. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří KORBIČKA, Jan CAGAŠ, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA, Daniel BARTUŠEK a Hana STREITOVÁ. Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2014, roč. 77, č. 3, s. 349-352. ISSN 1210-7859.
 26. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ a Daniel BARTUŠEK. Terapeutické embolizace v oblasti urotraktu. In 25. PTA kurz. 2014.
 27. BARTUŠEK, Daniel a Hana PETRÁŠOVÁ. The role of ultrasound and CT in the diagnosis of complications of diverticular disease of the jejunum. In ESGAR 2014. 2014. doi:10.5444/esgar2014/EE-065.
 28. BARTUŠEK, Daniel, Jakub HUSTÝ a Petra ONDŘÍKOVÁ. Tumory střev a ultrazvuk. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014. ISBN 978-80-905078-5-2.
 29. 2013

 30. HORÁK, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Petr ŠLAUF, Julius ÖRHALMI, Daniel BARTUŠEK, Jiří DOLINA, Beáta HEMMELOVÁ, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Markéta SMĚLÁ, David KACHLÍK, Jiří MÁLEK, Jaroslav SANKOT, Jiří ŠATNÍK, Štěpán SUCHÁNEK, Petr VÁVRA, Pavel VEDRA, Gabriela VEPŘEKOVÁ a Michal VOŠKA. Praktická proktologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 218 s. Grada. ISBN 978-80-247-3595-5.
 31. HUSTÝ, Jakub, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Markéta SMĚLÁ, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. VYUŽITÍ KONTRASTNÍHO ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE AKTIVITY CROHNOVY NEMOCI. Česká radiologie, Galén, 2013, Ces Radiol, 2013; 67(1), s. 39–45. ISSN 1210-7883.
 32. SMĚLÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Zbyněk BORTLÍČEK. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 1, s. 46-51. ISSN 1210-7883.
 33. BOHATÁ, Šárka, Daniel BARTUŠEK, Beáta HEMMELOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie, Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, "Kolorektální karcinom", s. 12-18. ISSN 1801-1209.
 34. 2012

 35. BARTUŠEK, Daniel. Biologické účinky rtg záření. In Školení odborné přípravy vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, VF Černá Hora – 23.10.2012. 2012.
 36. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Jan CAGAŠ, Bohuslav KIANIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Ivan ČAPOV, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Chirurgická léčba anorektální dysfunkce. Gastroenterologia pre prax, Bratislava: SAMEDI, 2012, roč. 11, č. 1, s. 10-15. ISSN 1336-1473.
 37. BARTUŠEK, Daniel. Sonografie břicha a retroperitonea: UZ střeva u IBD - Kurz UZ techniky. In Ultrazvukový kongres, Čejkovice 21.1.2012. 2012.
 38. BARTUŠEK, Daniel. Střevo – poruchy motility – diagnostika. In XII.Motilitní symposium, Brno, 28.6.2012. 2012.
 39. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Vlastimil VÁLEK, Daniel BARTUŠEK, Barbora JAKUBCOVÁ a Petra ONDŘÍKOVÁ. Virtual colonoscopy. In European colorectal cancer days, Brno 2012. 2012.
 40. BARTUŠEK, Daniel, Markéta SMĚLÁ a Barbora JAKUBCOVÁ. Virtuální kolonoskopie. In XVII.Rožnovský gastroenterologický den, 25.5.2012. 2012.
 41. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. In XXXVIII. Český radiologický kongres, Olomouc 2012. 2012. ISSN 1210-7883.
 42. BARTUŠEK, Daniel, Markéta SMĚLÁ a Petra ONDŘÍKOVÁ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. In Setkání celiaků, Kongresové centrum, Brno, 20.10.2012. 2012.
 43. BARTUŠEK, Daniel a Markéta SMĚLÁ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. In 6. stretnutie celiatikov SR, Piešťany, 31.3.2012. 2012.
 44. BARTUŠEK, Daniel a Hana PETRÁŠOVÁ. Zesílená stěna střevní v UZ obraze. In Valtické kurzy abdominální radiologie – 30.8.2012. 2012.
 45. BARTUŠEK, Daniel, Hana PETRÁŠOVÁ, Markéta SMĚLÁ a Iva ŠINDELKOVÁ. Zobrazovací metody v diagnostice anorektálních dysfunkcí. Gastroenterologia pre prax, Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, roč. 11, č. 1, s. 5-9. ISSN 1336-1473.
 46. 2010

 47. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Eva BUDINSKÁ. Dependence of the clinical symptoms on the ultrasound findings by patients with celiac disease – prospective study. In European congress of gastroenterology. 2010.
 48. BARTUŠEK, Daniel, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Hana PETRÁŠOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA a Eva BUDINSKÁ. Determination of accuracy of the transit time with respect to defecography in the diagnosis of anorectal dysfunction: use in practice. In European Congress of Abdominal and Gastrointestinal Radiology 2010. 2010.
 49. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Early Experiences with Sacral Nerve Neuromodulation in Czech Republic. 2010.
 50. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ, Jaroslav UTĚŠENÝ, Jiří DOLINA a Eva BUDINSKÁ. Spleen size in patients with celiac disease - prospective study. In European congress of radiology. 2010.
 51. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Lenka VEVERKOVÁ, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Využití robotického systému da Vinci při řešení kompletního prolapsu rekta. 2010.
 52. BARTUŠEK, Daniel, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku v diagnostice onemocnění střev. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2010, roč. 64, č. 4, s. 18-24. ISSN 1213-323X.
 53. 2009

 54. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Jakub FOUKAL a Daniel BARTUŠEK. Benigní versus maligní stenosy jícnu ve dvojkontrastním obraze. In 7. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2009. ISBN 978-80-254-5282.
 55. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Václav JEDLIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Robot assisted colorectal surgery. In British Journal of Surgery. 96(S5), 2009. Oxford, United Kingdom: British Journal of Surgery Society Ltd, 2009. s. 88.
 56. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Robot – assisted colorectal surgery. In 44 th Congress of the European Society for Surgical Research. 2009.
 57. BARTUŠEK, Daniel a Markéta VAVŘÍKOVÁ. UZ střeva - technika, indikace, typy postižení. In Ultrazvukováý kongres Čejkovice 2009. 2009.
 58. 2008

 59. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Jiří DOLINA, Jan LATA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Anorektální dysfunkce a možnosti chirurgické léčby. In V.ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD,XXXVI.SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ,XV.PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2008. 2008.
 60. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA, Jan LATA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Robot-Assisted Colorectal Surgery.A Two Years Single Center Experience. Colorectal Disease, Oxford, England: Wiley – Blackwell, 2008, Volume 10, 2/2008, s. 9. ISSN 1462-8910.
 61. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Robotic Surgery in the treatment of Pelvic Floor Dysfunction. : www.miraweb.org, 2008. s. 62.
 62. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Jiří DOLINA, Jan LATA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Roboticky asistované výkony při řešení anorektální dysfunkce. Hojení ran, 2008, roč. 2/08, 2/08, s. 34-35. ISSN 1802-6400.
 63. ŠTOURAČOVÁ, Alena a Daniel BARTUŠEK. Ulcerózní kolitida v RTG obraze. In VI.Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2008.
 64. FOUKAL, Jakub, Radka JAKUBCOVÁ a Daniel BARTUŠEK. UZ v diagnostice náhlých příhod břišních. In XXXVI. Český radiologický kongres. 2008.
 65. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Celiakia, Bratislava: Občanské sdružení celiatikov, Bratislava, 2008, č. 2, s. 5-7.
 66. VÁLEK, Vlastimil, Daniel BARTUŠEK a Petr KYSELA. Zobrazovací metody a diagnostika "urgentního břicha". Česká radiologie, 2008, roč. 62, č. 1, s. 35-41. ISSN 1210-7883.
 67. VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA, Daniel BARTUŠEK a Petr KYSELA. Zobrazovací mmetody v diagnostice a sledování akutní pankreatitidy - Perkutánní léčba komplikací akutní pankreatitidy. Česká radiologie, 2008, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN 1210-7883.
 68. 2007

 69. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA a Daniel BARTUŠEK. .: Intrakapsulární onemocnění tempromandibulárního kloubu – ultrazvukové a MR vyšetření s následným zpracováním dat. In Sborník abstrakt, II. Český neuroradiologický kongres. : Galén, 2007. s. 57. ISBN 978-80-7262-515-4.
 70. BARTUŠEK, Daniel, Tomáš ANDRAŠINA a Zdeněk KALA. Předoperační embolizace truncus celiacus – kazuistika. In XVIII. kurz PTA. 2007.
 71. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Jaroslav UTĚŠENÝ. Small bowel ultrasound in patients with celiac disease. Retrospective study . European Journal of Radiology, 2007, roč. 2007, Aug;63(2), s. 302-6. ISSN 0720-048X.
 72. BARTUŠEK, Daniel. Small bowel ultrasound with celiac disease. Retrospective study. European journal of radiology, Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 2/2007, č. 63, s. 302-306. ISSN 0720-048X.
 73. BARTUŠEK, Daniel. Vyšetření poruchy defekace zobrazovacími metodami. Česká radiologie, Praha: Česká lékařská společnoat, 2007, roč. 2/2007, č. 2, s. 217. ISSN 1210-7883.
 74. 2006

 75. BARTUŠEK, Daniel a Petr NÁDENÍČEK. Dynamic proctography. In Clinical Motility Mastercourse. Hungary. Pécs. 2006.
 76. BENDA, Karel, Daniel BARTUŠEK, Šárka BOHATÁ, Jaroslav BOUDNÝ, Karel DVOŘÁK, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr NÁDENÍČEK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Současné metody diagnostického zobrazování a intervenční radiologie - co má vědět praktický lékař (principy, možnosti, indikace, limitace). Praktický lekár, 2006, roč.2006, 86/č.2, s. 96-97.
 77. NÁDENÍČEK, Petr, Daniel BARTUŠEK a Vlastimil VÁLEK. Ultrasound imaging of the small bowel in the diagnostics of IBD and celiac disease. In Ultrasonografia. Zamosc, Poland, 2006. s. 153. ISSN 1429-7930.
 78. 2005

 79. BARTUŠEK, Daniel a Petr NÁDENÍČEK. Defecography potential in diagnostic of anorectal dysfunctions. In ESGAR. 2005.
 80. BARTUŠEK, Daniel a Jaroslav SEDMÍK. Defekografie - naše sedmileté zkušenosti v diagnostice anorektálních dysfunkcí. Česká radiologie, Praha: Galén, 2005, roč. 59, č. 4, s. 206-211. ISSN 1210-7883.
 81. BARTUŠEK, Daniel a Petr NÁDENÍČEK. Defekografie v diagnostice anorektálních dysfunkcí. Praktický lekár, 2005, roč. 85, č. 6, s. 334-337.
 82. KUBEŠOVÁ, Hana, Daniel BARTUŠEK, Aleš HEP a Jindřich ŠPINAR. Možnosti využití informačních technologií ve výuce interního lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství. In RITM report. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
 83. BARTUŠEK, Daniel a Petr NÁDENÍČEK. Proč je třeba hledat apendix. In 3. valtické kurzy vína s mezinárodní účastí. Valtice. 2005.
 84. 2004

 85. BARTUŠEK, Daniel. Diagnostické zobrazovací metody pro bakalářské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2004. 32 stran. ISBN 80-210-3537-4.
 86. BARTUŠEK, Daniel. Diagnostika anorektálních dysfunkcí - defekografie. Slovensko: Solen s.r.o., 2004. 222-226. Gastroenterol prax.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 4. 2020 08:39