Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠTĚRBA, Radim, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Alena RESL, Šimon ZAJÍČEK, Markéta PITROVÁ, Tomáš POJAR a Rudolf PEČINKA. Výchova k občanství – Mezinárodní systém. 1. vyd. Praha: CEVRO, z.s., 2020. ISBN 978-80-86816-42-5.
 2. 2018

 3. FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3. aktual, rozšířené vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 990 s. ISBN 978-80-7325-450-6.
 4. BABÁK, David a Markéta PITROVÁ. Hodnocení regulace lobbingu u EK a EP podle projektu Mezinárodních standardů nevládních organizací. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2018, roč. 53, č. 2, s. 43-62. ISSN 0323-1844. doi:10.32422/mv.1556.
 5. 2016

 6. PITROVÁ, Markéta a Pavel DVOŘÁK. Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva. Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2016, roč. 51/2016, č. 3, s. 27-51. ISSN 0323-1844.
 7. 2015

 8. PITROVÁ, Markéta a Jana ZATLOUKALOVÁ. Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015, roč. 50, č. 1, s. 46-72. ISSN 0323-1844.
 9. 2014

 10. PITROVÁ, Markéta a Tomáš MANOSOGLU. Evropská občanská inciativa. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress, 2014. s. 151 - 183. MPÚ, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 11. PITROVÁ, Markéta a Ondřej MOCEK. Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 49, č. 4, s. 64-80. ISSN 0323-1844.
 12. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Muni press, 2014. 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 13. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7777-5.
 14. PITROVÁ, Markéta a Radana KUBOVÁ. Reforma komitologie: změna rozhodování v EU. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress, 2014. s. 117 - 149. MPÚ, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 15. PITROVÁ, Markéta a Hubert SMEKAL. Změny smluv a jejich specifika. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress, 2014. s. 21 - 56. MPÚ, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 16. 2013

 17. GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, Leona, Petr KANIOK, Petra KUCHYŇKOVÁ, Markéta PITROVÁ a Ondřej MOCEK. Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU. Hledání kompromisů, budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi EU. Neuveden: Neuveden, 2013. 91 s.
 18. PITROVÁ, Markéta a Radana KUBOVÁ. Rejstřík transparentnosti EU: Hodnocení regulačních pravidel podle CPI. Středoevropské politické studie. Masarykova univerzita, 2013, XV, č. 4, s. 324 - 341. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.324.
 19. 2012

 20. PITROVÁ, Markéta a Vratislav HAVLÍK. Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. Acta Politologica. Praha: FSV UK Praha, 2012, roč. 4, č. 3, s. 246-262, 18 s. ISSN 1803-8220.
 21. PITROVÁ, Markéta a Radana KUBOVÁ. Topografie regulace lobbingu. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2012, XIX, č. 3, s. 276 - 294. ISSN 1211-3247.
 22. 2011

 23. PITROVÁ, Markéta a Jana ZATLOUKALOVÁ. Rejstřík zástupců zájmových skupin Evropské komise: očekávání a skutečnost. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, XVIII, č. 3, s. 274 - 299. ISSN 1211-3247.
 24. 2010

 25. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. 2., dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-223-6.
 26. PITROVÁ, Markéta a Radana KUBOVÁ. Regulace procesu prosazování zájmů v Evropské unii: Lobbistické kodexy chování. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, roč. 45, č. 3, s. 30-54, 24 s. ISSN 0323-1844.
 27. 2009

 28. PITROVÁ, Markéta. členství v GAČR - POK právní vědy a politologie. GAČR, 2009.
 29. KRPEC, Oldřich, Vít HLOUŠEK, Petr FIALA a Markéta PITROVÁ. Europeanization of Czech interest groups. Brno: IIPS, 2009. 105 s. Working paper.
 30. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2.
 31. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie - známý, ale nedefinovatelný aktér. In Regionální integrační procesy. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2009. s. 100 - 122. první. ISBN 978-80-7380-232-5.
 32. HLOUŠEK, Vít a Markéta PITROVÁ. Pojem evropeizace a jeho konceptualizace. Petr Fiala a kol. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 15-43. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 33. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Prosazování zájmů v Evropské unii. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 71-116, 45 s. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 34. 2008

 35. PITROVÁ, Markéta a Alžběta GALA. Regulace procesu prosazování zájmů v EU: lobbing v evropských institucích. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, XV, č. 2, s. 103-129. ISSN 1211-3247.
 36. 2007

 37. PITROVÁ, Markéta. Konventní proces a vytváření ústavní smlouvy. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 4, s. 283-303. ISSN 1211-3247.
 38. PITROVÁ, Markéta. Populism in the first European elections in the Czech. European Integration online Papers. Austria: ESCA, 2007, roč. 11, č. 1, s. 2-12, 10 s. ISSN 1027-5193.
 39. PITROVÁ, Markéta, Hubert SMEKAL a Petr SUCHÝ. Principy organizace zájmových skupin v ČR: právní předpisy a jejich změna v důsledku evropeizace. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 376-388. ISSN 1211-3247.
 40. PITROVÁ, Markéta. Prosazování zájmů na evropské úrovni: adaptace ČR na podmínky unijní lobby. In Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. první. Brno: MPÚ, 2007. s. 147 - 160. Výzkum, svazek č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 41. 2006

 42. DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. Česká politika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 s. ISBN 80-210-4076-9.
 43. PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Česká republika a její budoucí priority. In Česká politika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 203 - 215. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 44. POSPÍŠIL, Ivo. Česká republika a možné varianty revize primárního práva Společenství. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy ČR. Brno: MPÚ MU, 2006. s. 133 - 149, 16 s. Svazek. ISBN 80-210-4076-9.
 45. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK, Markéta PITROVÁ, Pavel PŠEJA a Petr SUCHÝ. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII, č. 1, s. 3-26. ISSN 1211-3247.
 46. FIALA, Petr a Jiří NANTL. Evropská vzdělávací politika a zájmy České republiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 63-75. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 47. SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006. s. 151-170. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 48. PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Předsednictví: vrcholem rad v EU. In Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 185 - 202, 17 s. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 49. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Reforma společné zemědělské politiky: cíle české politiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-24, 17 s. Ediční řada Sborníky, svazek 29. ISBN 80-210-4076-9.
 50. PITROVÁ, Markéta. Rok 2006: Nový začátek ústavní hysterie? CEVRO revue. Praha: CEVRO, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 4-4. ISSN 1213-9521.
 51. PITROVÁ, Markéta. Zjednodušení institucionálního rámce EU: model, nebo přání ústavní smlouvy? In Evropská unie na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2006. s. 93-100, 7 s. ISBN 80-246-1154-6.
 52. 2005

 53. FIALA, Petr, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. European Political Parties and the Draft European Constitution. Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2005, roč. 24, č. 1, s. 21-41, 20 s. ISSN 1210-762X.
 54. PITROVÁ, Markéta. Evropská integrace a demokracie: rozhodovací proces a veřejná kontrola. 2005.
 55. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 311 s. 171. ISBN 80-7325-051-9.
 56. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. In Chci se dostat na vysokou školu! Kompletní průvodce přijímacím řízením na VŠ. Brno: Barristerů&Principal, 2005. s. 466- 479. ISBN 80-7364-004-X.
 57. PITROVÁ, Markéta. Institucionální změny EU po přijetí smlouvy. Mezinárodní politika. Praha: ÚMV, 2005, XXIX, č. 6, s. 6-8. ISSN 0543-7962.
 58. PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Institut předsednictvá Evropské unie - principy, problémy a reforma. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, roč. 40, č. 3, s. 5-24. ISSN 0323-1844.
 59. PITROVÁ, Markéta. Institutionelle Folgen der EU-Erweiterung. In Europa in der Denkpause. Wege aus der Verfassungkrise. Land Brandenburg, BRD: Brandenburgische Landeszentrale fur politische Bildung, 2005. s. 60-68. Internationale Probleme unf Perspektiven. ISBN 3-932502-47-7.
 60. PITROVÁ, Markéta. Konventní a mezi vládní verze ústavní smlouvy EU. Kam kráčíš Evropská unie? In Kam kráčíš Evropská unie? Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 111 - 124. ISBN 80-86898-30-x.
 61. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Litva. Estonsko. Lotyšsko. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 197-274, 77 s. ISBN 80-7325-051-9.
 62. PITROVÁ, Markéta. Ústavní smlouva: zjednodušená unie nebo postupná eroze? CEVRO. Praha: Jalna, 2005, roč. 2005, 6/7, s. 4. ISSN 1213-9521.
 63. 2004

 64. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK a Markéta PITROVÁ. Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 8-23. ISBN 80-210-3588-9.
 65. PITROVÁ, Markéta. Evropská lidová strana a ústavní návrh. In Perspektivy Evropské unie. Brno: CDK, 2004. s. 44-57, 12 s. ISBN 80-7325-031-4.
 66. PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA a Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy. Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2004, roč. 39, č. 4, s. 5-22. ISSN 0323-1844.
 67. PITROVÁ, Markéta. Evropské politické strany na konventu o EU. Revue politika. Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 34-36. ISSN 1214-0899.
 68. PITROVÁ, Markéta. Kandidátské země na Konventu o budoucnosti EU. In Fajmon, H. (ed.): Cesta české republiky do Evropské unie. 2004. vyd. Brno: CDK, 2004. s. 123 - 135. ISBN 80-7325-045-4.
 69. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Postavení Ceské republiky v institucionální strukture Evropské unie. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 75-92. ISSN 1214-813X.
 70. 2003

 71. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Dokončování příprav na východní rozšíření EU. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 225 - 236. Studie, č. 19. ISBN 80-210-3041-0.
 72. PITROVÁ, Markéta. "Evropská referenda" a jejich budoucí vývoj. Listy SFPA. Bratislava: SFPA, 2003, VII, č. 4, s. 5-6. ISSN 1336-2216.
 73. PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: CDK, 2003. 737 s. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2.
 74. PITROVÁ, Markéta. Evropská ústava: institucionální návrhy a jejich důsledky. Politologický časopis. Brno: MPÚ, 2003, X, č. 4, s. 315-337. ISSN 1211-3247.
 75. PITROVÁ, Markéta. Pátá vlna rozšiřování EU - standardní postup, či nová metodika? Středoevropské politické studie. Brno, 2003, V, č. 4, s. on line, 10 s. ISSN 1212-7817.
 76. 2002

 77. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie po roce 1999. In Defarges, P.M.: Evropské instituce. Braha: Karolinum, 2002. s. 195-206. ISBN 8024600862.
 78. PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Brno, nakl. Nauma, 2002. 126 s. Edice Scientilla. ISBN 80-86258-32-7.
 79. PITROVÁ, Markéta. Teorie evropské integrace a politický vývoj Společenství. Politologický časopis. Brno: MPÚ Brno, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 415-431. ISSN 1211-3247.
 80. 2001

 81. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Institucionální limity rozšiřování EU. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 18 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6.
 82. PITROVÁ, Markéta. Institucionální připravenost Evropské unie na rozšíření. In MICHAL KUBÁT. Východní rozšíření Evropské unie. Brno - Praha: FSV UK, MPÚ Brno, o.s. Europeum, 2001. s. 59-86. Sborníky, sv. č. 5. ISBN 80-210-2625-1.
 83. PITROVÁ, Markéta. Institucionální reforma po summitu Evropské unie v Nice. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, roč. 12, č. 26, s. III.-VI., 4 s. ISSN 0027-8009.
 84. PITROVÁ, Markéta. Kraje v evropském srovnání. In MRKLAS, Ladislav. Krajské volby 2000. Fakta, názory a komentáře. Praha, 2001. s. 24 - 30. ISBN 80-238-67.
 85. PITROVÁ, Markéta. Legislativní proces v EU I. - charakteristika a vztahy mezi orgány EU. Parlamentní zpravodaj. Praha, 2001, VII, č. 3, s. 30-32. ISSN 1212-037X.
 86. PITROVÁ, Markéta. Legislativní proces v EU II. - Komise jako motor integrace. Parlamentní zpravodaj. Praha, 2001, VII, č. 4, s. 25-27. ISSN 1212-037X.
 87. PITROVÁ, Markéta. Legislativní proces v EU III. - Rada rozhodovací orgán v EU. Parlamentní zpravodaj. Praha, 2001, VII, č. 5, s. 48-50. ISSN 1212-037X.
 88. PITROVÁ, Markéta. Legislativní proces v EU IV. - Evropský parlament. Parlamentní zpravodaj. Praha, 2001, VII, č. 6, s. 22-25. ISSN 1212-037X.
 89. PITROVÁ, Markéta. Legislativní proces v EU V. - poradní orgány a prosazování zájmů v EU. Parlamentní zpravodaj. Praha, 2001, VII, č. 7, s. 26-28. ISSN 1212-037X.
 90. PITROVÁ, Markéta. Legislativní proces v EU VII. - Účetní dvůr EU. Parlamentní zpravodaj. Praha, 2001, VII, č. 11, s. 15-17. ISSN 1212-037X.
 91. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 193 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6.
 92. PITROVÁ, Markéta. Summit v Nice byl krokem k reformě institucí Evropské unie. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2001, roč. 7, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-037X.
 93. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Výzkum rozšiřování ES/EU: východiska, přístupy, možnosti. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 9-18. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6.
 94. 2000

 95. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie po Amsterdamu. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000, roč. 11, č. 43, s. 12-21. ISSN 0027-8009.
 96. 1999

 97. PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. 1. vydání. Brno: MPÚ MU, 1999. 111 s. ISBN 80-210-2237-X.
 98. 1998

 99. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. In Chci se dostat na vysokou školu! Brno: Barristerů&Principal, 1998. s. 385-392, 13 s. ISBN 80-85947-35-8.
 100. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. In KŘÍŽ, Zdeněk. Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 1998. s. 93-97. ISBN 80-86049-72-8.
 101. 1997

 102. PITROVÁ, Markéta. Evropská Unie a vliv integračních paradigmat na její vnitřní vývoj. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 3, s. 249-259. ISSN 1211-3247.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 13:05