Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JANOVEC, Michal, Lukáš WEISS, Katarína KOLBENHAYEROVÁ a Marek BOČÁNEK. Propedeutika finančního práva IV. Právo finančního trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 226 s. Učebnice Právnické fakulty MU 556. ISBN 978-80-280-0025-7.
 2. JANOVEC, Michal, Lukáš WEISS, Katarína KOLBENHAYEROVÁ a Marek BOČÁNEK. Propedeutika finančního práva IV právo finančního trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 228 s. č.556. ISBN 978-80-280-0025-7.
 3. 2021

 4. JANOVEC, Michal. Central and Eastern European Association for Public Administration. Central and Eastern European Association for Public Administration, 2021 - 2030.
 5. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 74 s. ISBN 978-80-210-9981-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9981-2021.
 6. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP a Jakub POHL. COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 74 s. ISBN 978-80-210-9981-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9981-2021.
 7. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 1. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 399 s. ISBN 978-80-210-8627-2.
 8. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 3. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 670 s. ISBN 978-80-210-8628-9.
 9. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 3. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 670 s. ISBN 978-80-210-8628-9.
 10. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 4. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 146 s. ISBN 978-80-280-0017-2.
 11. JANOVEC, Michal. External reviewer of International Journal of Financial Studies. International Journal of Financial Studies, 2021 - 2025.
 12. JANOVEC, Michal. External reviewer of Journal of Administrative Sciences. Journal of Administrative Sciences, 2021 - 2025.
 13. JANOVEC, Michal. External reviewer of Public Governance, Administration and Finances Law Review. 2021 - 2025.
 14. JANOVEC, Michal. Financial Law review. ISSUE 23 (3). Gdansk: Gdansk: Jagiellonian University Press, 2021. ISSN 2299-6834.
 15. JANOVEC, Michal. How to Reduce State Expenditures with Single Resolution Mechanism. Financial law review. Gdańsk: Jagiellonian University Press, 2021, Neuveden, č. 4, s. 177-193. ISSN 2299-6834.
 16. JANOVEC, Michal. Specifika úpadku některých investičních fondů. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 1, s. 22-26. ISSN 1210-6410.
 17. 2020

 18. JANOVEC, Michal a Martina VAVŘÍKOVÁ. Airbnb jako ubytování a daňové aspekty. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 5, s. 181-185. ISSN 1210-6410.
 19. JANOVEC, Michal, Jakub POHL, Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Jan MALÝ, Josef ŠÍP a Jan FERFECKÝ. COFOLA 2020 - Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 1556 s. ISBN 978-80-210-9670-7.
 20. BLAŽEK, Jiří, Michal JANOVEC, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Johan SCHWEIGL a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomické základy práva. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. 188 s. ISBN 978-80-7598-699-3.
 21. JANOVEC, Michal. Financial Law review. ISSUE 20 (4). Gdansk: Gdansk: Jagiellonian University Press, 2020. ISSN 2299-6834.
 22. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
 23. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
 24. JANOVEC, Michal. How not to abuse the market. In Mrkývka Petr, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomas Sowiński, Michal Radvan (eds). The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings). 1. vyd. Brno: Masaryk university, 2020. s. 603-617. ISBN 978-80-210-9597-7.
 25. JANOVEC, Michal. Integration of financial Market supervision. Gyór: Universitas-Gyor Nonprofit Ltd, 2020. 257 s. ISBN 978-615-5776-49-6.
 26. POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 272 s. ISBN 978-80-7598-815-7.
 27. 2019

 28. JANOVEC, Michal, Radka BARTOŠÍKOVÁ, Jan FERFECKÝ, Jan HOLAS, Jan MALÝ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Josef ŠÍP. COFOLA 2019. 2019.
 29. HANÁK, Jakub, Alena KLIKOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 - VII.část Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy, sborník z konference COFOLA 2019, část VII. Brno, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9421-5.
 30. HAVLAN, Petr, Kamil JELÍNEK a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 ČÁST II. – VEŘEJNÝ MAJETEK A NAKLÁDÁNÍ S NÍM. In Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9389-8.
 31. SKULOVÁ, Soňa, Tomáš SVOBODA a Michal JANOVEC. COFOLA 2019: Část IX. - Atypické podoby trestání ve veřejné správě (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 179 s. ISBN 978-80-210-9428-4.
 32. KOŽIAK, Jaromír, Radek RUBAN a Michal JANOVEC. Cofola 2019: Část V. − „Osobní společnosti“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 173 s. ISBN 978-80-210-9392-8.
 33. KŘEPELKA, Filip, Petra LANČOVÁ a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 Část X.: Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví, Technologie a právo. In COFOLA 2019 Část X.: Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví, Technologie a právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 174 s. ISBN 978-80-210-9503-8.
 34. LAVICKÝ, Petr, Jan HOLAS a Michal JANOVEC. COFOLA 2019: Zásady civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 113 s. ISBN 978-80-210-9498-7.
 35. JANOVEC, Michal. Członek Rady Naukowej Animus. členství ve vědecké radě zahraničního časopisu, 2019 - 2025.
 36. JANOVEC, Michal. Financial Law review, 2019, ISSUE 15 (3). Gdansk: Jagiellonian University Press, 2019. 128 s. ISSN 2299-6834.
 37. JANOVEC, Michal a Anna JURKOWSKA-ZEIDLER. The EU Bank Resolution Framework: Institutional Changes of the Financial Safety Net in Poland and the Czech Republic. In Hulkó, G. and Vybíral, R. European Financial Law in Times of Crisis of the European Union. 1st. ed. Budapešť: Dialóg Campus, 2019. s. 201-214. ISBN 978-615-6020-42-0.
 38. BRUCKNEROVÁ, Eva, Marek FRYŠTÁK, David ČEP, Jan MALÝ a Michal JANOVEC. Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva. In Cofola 2019. Brno, 2019. 416 s. ISBN 978-80-210-9390-4.
 39. 2018

 40. JANOVEC, Michal, Nela FALTUSOVÁ, Jan HOLAS, Jan MALÝ, Jana NOVÁKOVÁ a Josef ŠÍP. COFOLA 2018. 2018.
 41. JANOVEC, Michal, Jan HOLAS, Nela FALTUSOVÁ, Josef ŠÍP, Jan MALÝ a Jana NOVÁKOVÁ. COFOLA 2018. 2018.
 42. PRŮCHOVÁ, Ivana, Radek DŘEVĚNÝ a Michal JANOVEC. COFOLA 2018 - Část VII. Památková péče v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9088-0.
 43. KŘEPELKA, Filip, Michal KOŠČÍK, Michal JANOVEC a Petra LANČOVÁ. Cofola 2018 - Právní otázky medicínského výzkumu. Masarykova univerzita, právnická fakulta, 2018. 151 s.
 44. CHARVÁT, Radim, Pavel KOUKAL, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část I. Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. In Cofola 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 114 s. ISBN 978-80-210-9005-7.
 45. KOŽIAK, Jaromír, Radek RUBAN, Zdeněk HOUDEK a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část III. − „Valná hromada akciové společnosti“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 259 s. ISBN 978-80-210-9013-2.
 46. JANOVEC, Michal. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 174 s. ISBN 978-80-7552-877-3.
 47. JANOVEC, Michal. External reviewer for MDPI Journals. MDPI open Access Journals, 2018 - 2030.
 48. JANOVEC, Michal. Financial market – The possibility for local government financing. In Mrkývka, Petr, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomas Sowiski, Michal Radvan. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy. 1st. ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2018. s. 550-562. ISBN 978-80-210-9087-3.
 49. JANOVEC, Michal. Insolvenční právo jako součást práva finančního. Daně a finance. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2018, roč. 26, č. 3, s. 16-22. ISSN 1801-6006.
 50. JANOVEC, Michal. Integrated Supervision of the Financial Market without the UK? International Journal of Financial Studies. 2018, roč. 6, č. 1, s. 1-17. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs6010020.
 51. JANOVEC, Michal. Public Administration on the Financial Market in the Czech Republic. Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe. Budapest: Wolters Kluwer Ltd., 2018, roč. 2017, č. 2, s. 30-41. ISSN 2498-6275.
 52. JANOVEC, Michal. Rezoluční autorita – orgán povolaný k řešení krize na finančním trhu. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 10, č. 10, s. 273-278. ISSN 1803-6554.
 53. JANOVEC, Michal. Supervision of the financial market and its integration. In Přednáška na zahraniční univerzitě v Gdaňsku. 2018.
 54. JANOVEC, Michal. Traineeship: Integration of supervision of the financial Market. In Odborná stáž na zahraniční univerzitě. 2018.
 55. 2017

 56. JANOVEC, Michal, Martina VALACHOVÁ a Sabina PAZDEROVÁ. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. In Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. 2017.
 57. JANOVEC, Michal. Daň z příjmů v závislosti na způsobu bydlení. In Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans. Dny práva 2016 - Days of Law 2016. 1st. ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 125-134. ISBN 978-80-210-8553-4.
 58. JANOVEC, Michal. Economic law in financial law. In Ivana Pařízková, Eva Tomášková. Interaction of Law and Economics. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 95-111. ISBN 978-80-210-8840-5.
 59. JANOVEC, Michal. Energy Law and Renewable Resources of the Czech Republic. In Powalowski, A., Vrabko, M., Mrkývka, P. Selected Issues of Public Economic Law in Therory, Judicature and Practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Warszawa, Polsko: C.H.Beck, 2017. s. 5-18. ISBN 978-83-255-8966-0.
 60. JANOVEC, Michal. Position of Financial Market Supervision in The System of Law. Edited by Michal Radvan - Jolanta Gliniecka - Tomasz Sowiński - Petr Mrkývka. In RADVAN, Michal, Jolanta GLINIECKA, Tomasz SOWIŃSKI a Petr MRKÝVKA. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 134-146. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
 61. JANOVEC, Michal. Supervision of the financial market and its integration. In Přednáška na zahraniční univerzitě v Gdaňsku. 2017.
 62. 2016

 63. JANOVEC, Michal, Šárka FALTOVÁ a Petra SNOPKOVÁ. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. In Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. 2016.
 64. JANOVEC, Michal. członek Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Miedzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016 - 2025.
 65. JANOVEC, Michal. Editorial Review Board Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review scientific journal. Editorial Review Board Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review scientific journal, 2016 - 2020.
 66. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA, Silvie ANDERLOVÁ, Dagmar BÁRKOVÁ, Damian CZUDEK, Michal JANOVEC, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ, Josef NOCAR, Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Pavel SEKNIČKA, Václav ŠKOLOUT, Dana ŠRAMKOVÁ a Daniel TELECKÝ. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2.
 67. JANOVEC, Michal. Income tax based on real estate lease. Annual Centrer Review. Bialystok: The Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, 2016, roč. 16, č. 9, s. 2-5. ISSN 1899-5942.
 68. JANOVEC, Michal. Integration of supervision of the Financial Market. In International Academic Seminar on the Finnancial Law and Public Finance; Financial Market Supervision and Court Control of Regulatory Bodies Decisions. 2016.
 69. JANOVEC, Michal. Kapitálový trh. In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 558-562. VI. svazek. ISBN 978-80-7380-569-2.
 70. JANOVEC, Michal. Local self-government financing through Municipal bonds. In J. Glinecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowinski. Finansowanie samorzadu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorzadu Lokalnego. 2016. vyd. Gdansk: Cedewu.pl, 2016. s. 135-144. ISBN 978-83-7556-847-9.
 71. JANOVEC, Michal. Traineeship: European economy area. In Odborná stáž na zahraniční univerzitě. 2016.
 72. JANOVEC, Michal. Traineeship: Integration of supervision of the financial Market. In Odborná stáž na zahraniční univerzitě v Bergenu. 2016.
 73. 2015

 74. JANOVEC, Michal, Šárka FALTOVÁ a Martina VALACHOVÁ. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. In Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. 2015.
 75. JANOVEC, Michal. Daňové úniky jako nelegální daňová optimalizace. In Vladimír Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková. Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 207-215. ISBN 978-80-8152-303-8.
 76. JANOVEC, Michal a Lukáš ZRŮST. Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu. In KYSELOVSKÁ, T. KADLUBIEC, V., PROVAZNÍK, T., SPRINGINSFELDOVÁ, N., VIRDZEKOVÁ, A. COFOLA 2015 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 1029-1041, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
 77. JANOVEC, Michal. Financial Market Supervision and its position in the System of Financial Law. In Jiří Blažek. System of financial law : financial Markets. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 256-264. ISBN 978-80-210-7828-4.
 78. JANOVEC, Michal. Směrnice BRRD. In Papoušková, Z. a kol. Peníze v právu a ekonomice. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2015. s. 119-132. n/a. ISBN 978-80-87382-70-7.
 79. JANOVEC, Michal. Traineeship: Integration of supervision of the financial Market. In Odborná stáž na zahraniční univerzitě. 2015.
 80. JANOVEC, Michal. Veřejné zajištění soukromých finančních prostředků. In MRKÝVKA, Petr, CZUDEK, Damian, VALDHANS, Jiří. Dny Práva 2015; Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 165-178. ISBN 978-80-210-8196-3.
 81. 2014

 82. JANOVEC, Michal. Biezaca integracja w zakresie nadzoru rynków finansowych. In Wieslawa Miemies, Krystyna Sawicka. Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego. Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2014. s. 586-592. Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego. ISBN 978-83-264-3231-6.
 83. JANOVEC, Michal. Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ? Rekodifikace a praxe. Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2, č. 4, s. 2-5. ISSN 1805-6822.
 84. JANOVEC, Michal. Církevní právnické osoby. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 126-134. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 85. JANOVEC, Michal. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. In Market value-based taxation of real property, lessons from international experience. 2014.
 86. JANOVEC, Michal. Podmíněné poskytnutí stipendia. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 39-52. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 87. JANOVEC, Michal. Příjem z dohody o narovnání. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 83-94. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 88. JANOVEC, Michal. Příjmy z nájmu. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 71-82. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 89. JANOVEC, Michal. Uplatnění daňového výdaje. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 95-109. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 90. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 218 s. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 91. JANOVEC, Michal. Zneužití trhu jako zneužití práva. In MRKÝVKA, P, PAŘÍZKOVÁ, I, VALDHANS, J. Dny práva 2014 - days of law 2014. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2014. s. 102 - 110. ISBN 978-80-210-7914-4.
 92. JANOVEC, Michal. Zneužití trhu jako zneužití práva. In NECKÁŘ, J. Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 103-110.
 93. 2013

 94. JANOVEC, Michal. Immovable Property in Terms of Tax. In A. Kostukov. Problems of application of tax law in central and eastern European countries. 2013. vyd. Omsk: Omsk F.M.Dostoevsky State University, 2013. s. 514-520. 1 vyd. ISBN 978-5-7779-1628-0.
 95. JANOVEC, Michal. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ. In Michal Koziel, Damian Czudek. ČESKO-POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA 2013. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 53 - 66. ISBN 978-80-210-6568-0.
 96. KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.
 97. JANOVEC, Michal. Mimorozpočtové státní fondy v systému veřejných financí. In MRKÝVKA, P, ŠRAMKOVÁ, D., VALDHANS, J. Dny Práva 2012, Veřejná finanční činnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6319-8.
 98. JANOVEC, Michal. Nemovité věci z pohledu daňového. Rekodifikace a praxe. Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 1, č. 11, s. 14-18. ISSN 1805-6822.
 99. JANOVEC, Michal. Odborná péče institucí působících na finančních trzích. In J Kotásek, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Days of law 2013 / Dny práva 2013. 1 vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 191-199. ISBN 978-80-210-6816-2.
 100. JANOVEC, Michal. Oldřich Rejnuš: Finannčí trhy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 2, s. 219 - 221. ISSN 1210-9126.
 101. JANOVEC, Michal. Současná integrace dohledu na finančních trzích. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 5, č. 6, s. 161-164. ISSN 1803-6554.
 102. JANOVEC, Michal. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, Neuveden, č. 4, s. 1-11. ISSN 1210-6348.
 103. KYNCL, Libor, Michal JANOVEC a Jiří BLAŽEK. Závěrečný workshop projektu Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II 10. 12. 2013. 2013.
 104. JANOVEC, Michal. Zvláštní správní řízení ve věci získání licence/povolení od České národní banky. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2013, roč. 21, č. 3, s. 62-65. ISSN 1210-4817.
 105. 2012

 106. JANOVEC, Michal. Billboards and traffic regulation. In Eva Žatecká. Cofola 2012: The Conference Proceedings. 2012. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 593-599. ISBN 978-80-210-5929-0.
 107. JANOVEC, Michal. Extra budgetary state funds in system of public finance. In Josef Kotásek. Dny práva 2012 / Days of Law 2012. Brno: Mararykova univerzita, 2012. s. 2030 - 2036. ISBN 978-80-210-6319-8.
 108. JANOVEC, Michal. Methods of regulation of financial market. In Darold Simms, Ed.D. Global Mindset Development in Leadership and Management Conference 2012. Los Angeles: University of Riverside, 2012. s. 60-67. ISBN 978-0-9832223-5-4.
 109. JANOVEC, Michal. Primary and secondary market with government bonds - source of state budget. In Dny práva 2011 / Days of Law 2011. 2012. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 76-89. ISBN 978-80-210-5914-6.
 110. JANOVEC, Michal a Jana KRANECOVÁ. Public Budgets and Education financing. In Annual and Long-Term Budgeting in Public Finance of Central and Eastern European Countries, 2012. 2012.
 111. JANOVEC, Michal. Zajišťovací a jiné fondy. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 35-39. ISSN 1214-7966.
 112. 2011

 113. JANOVEC, Michal. Kdy za škodu způsobenou notářem odpovídá sám notář a kdy stát. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN 1214-7966.
 114. JANOVEC, Michal. Měnová reforma a stabilizace měny po 1. světové válce. In Jiří Blažek, Ivana Pařízková. Prof. JUDr. Karel Enggliš - státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 214-220. ISBN 978-80-210-5698-5.
 115. JANOVEC, Michal. Zájmová samospráva - navazujíc na demokratické a samosprávné tradice našich národů. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2011, roč. 2011, č. 5, s. 216-222. ISSN 1214-7966.
 116. 2010

 117. JANOVEC, Michal. Obchodník s cennými papíry a jeho personální vybavení - důležitý faktor pro podnikání na kapitálovém trhu. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2010, roč. 2010, č. 5, s. 239-243. ISSN 1214-7966.
 118. JANOVEC, Michal. Provozování hracích přístrojů z hlediska osvobození od platby daně z přidané hodnoty. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 16-19. ISSN 1211-7293.
 119. JANOVEC, Michal. Zrušení rozhodčího nálezu soudem. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2010, roč. 2010, č. 4, s. 181-184. ISSN 1214-7966.
 120. 2009

 121. JANOVEC, Michal. Best execution. Finanční management. Praha: Economia, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 15-17. ISSN 1214-9292.
 122. JANOVEC, Michal. Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Právní rádce. Praha: Economia, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 5-10. ISSN 1210-4817.
 123. JANOVEC, Michal. Maržové obchody. Finanční management. Praha: Economia, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 29-33, 4 s. ISSN 1214-9292.
 124. JANOVEC, Michal. Srovnání regulace obchodníků s cennými papíry a bank. Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2009, roč. 2009, č. 5, s. 27-31. ISSN 1212-4273.
 125. JANOVEC, Michal. Termínové obchody. Finanční management. Praha: Economia, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 15-20. ISSN 1214-9292.
 126. 2008

 127. JANOVEC, Michal. Historie a současnost akcií pro zaměstnance. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2008, roč. 2008, č. 11, s. 1267-1276. ISSN 0231-6625.
 128. JANOVEC, Michal. Oznamovací povinnost u manažerských obchodů. Právní rádce. Praha: Economia, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 24-29, 5 s. ISSN 1210-4817.
 129. JANOVEC, Michal. Prodej privátní praxe jako prodej podniku. Zdravotnictví a právo. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 7-8, s. 34-37. ISSN 1211-6432.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 19:24