Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BEZOUŠKA, Petr, Bohumil HAVEL, Milan HULMÁK, Filip MELZER, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Vlastimil PIHERA, Kateřina RONOVSKÁ, Petr TÉGL a Ivo TELEC. Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 1, s. 1-9. ISSN 1210-6410.
 2. 2016

 3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Filip MELZER. Komentář § 906 - § 909 NOZ (IV/2). In Melzer, F., Tégl, P.. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek IV. Praha: Leges, 2016. s. 1587-1632, 46 s. Svazek IV. ISBN 978-80-7502-004-8.
 4. MELZER, Filip, Petr TÉGL a Stanislav BRUNCKO. Občanský zákoník IV. svazek. § 655-975 Rodinné právo. Velký komentář. Komentář k § 929 až 955. In Občanský zákoník IV. svazek. § 655-975 Rodinné právo. Velký komentář. Praha: Leges, 2016. 2. svazek. ISBN 978-80-7502-004-8.
 5. 2005

 6. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 3. vyd. Brno: ERA group, 2005. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 8073660245.
 7. 2004

 8. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 2. aktualiz. vyd. Brno: ERA group, 2004. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-76-4.
 9. 2003

 10. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina ADÁMKOVÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 1. vyd. Brno: ERA group, 2003. 128 s. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-50-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 10. 2020 10:58