Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. HÜBELOVÁ, Dana, Beatrice-Elena CHROMKOVÁ MANEA, Alice KOZUMPLÍKOVÁ, Jitka COUFALOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Ivana DRAHOLOVÁ, Jana DUDOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Aleš PEŘINA, Ivana TYLČEROVÁ, Martina URBANOVÁ a Hana VOJÁČKOVÁ. Územní diferenciace nerovností ve zdraví v České republice. 1. vydání. Praha: Grada, 2021. 98 s. ISBN 978-80-271-3529-5.

  2019

  1. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  2. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.

  2018

  1. SELUCKÁ, Markéta, Eva VEČERKOVÁ, Tereza LEVICKÁ a Jana DUDOVÁ. Consumer health protection and misleading commercial practices in the Czech business environment. In Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. Miláno: Wolter Kluwer Italia, 2018. s. 307-321. ISBN 978-88-13-36537-0.
  2. DUDOVÁ, Jana. ČR z pozice "velmoci" na hlukové výjimky z automobilové dopravy. In Dny práva 2018. 2018.
  3. DUDOVÁ, Jana. Health Protection against Noise? Selected Legal Aspects. In Krkošková, M; Procházková, L. Life in health 2018: research and practice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 52-57. ISBN 978-80-210-9178-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018.
  4. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. ISBN 978-80-210-9051-4.
  5. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. Učebnice č.543. ISBN 978-80-210-9051-4.
  6. DUDOVÁ, Jana. Právní záruky na ochranu zdraví před hlukem? In Život ve zdraví 2018, Mezioborová konference pořádaná Pedagogickou fakultou MU Brno. 2018.
  7. DUDOVÁ, Jana. Selected legal issues in recreational activities in specially protected areas of the Czech Republic. In 18th international multidisciplinary scientific geoconference sgem 2018, conference proceedings. 1. vyd. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51, Alexander Malinov, Blvd., 2018. s. 539 - 546. ISBN 978-619-7408-49-2. doi:10.5593/sgem2018/5.4/S23.069.
  8. JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jana DUDOVÁ. Sustaiable Development and Conflic of Interests in Nature Protection. Brno: Masaryk University, 2018. 313 s. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
  9. ŠVARCOVÁ, Kateřina a Jana DUDOVÁ. The Environmental-Legal Limits of the Recreational Potential of Municipality. In Jitka Fialová. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand! Brno: Mendel university in Brno, 2018. s. 154-160. ISBN 978-80-7509-550-3.

  2017

  1. DUDOVÁ, Jana, Tereza LEVICKÁ a Eva VEČERKOVÁ. Consumer health protection and misleading commercial practices in the Czech business environment. In mezinárodní konference FKP (ECE) konaná ve dnech 9.- 10. 3. 2017 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. 2017.
  2. DUDOVÁ, Jana. Klidová území v národním parku jako účinný nástroj k ochraně divočiny? In Česko-polsko-slovenská konference k řešení střetu zájmů na ochranu přírody. 2017.
  3. DUDOVÁ, Jana. Kontrola hluku z veřejné produkce hudby ve venkovním prostoru. In Jakub Hanák, Ivana Průchová a kolektiv. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: MU BRNO, 2017. s. 156-166. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
  4. DUDOVÁ, Jana. Legal(non) enforcebility of protection from noise emanating from public production of music operated outdoors in the Czech Republic. In CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Albena, Bulgaria: International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 2017. s. 343-350. ISBN 978-619-7408-11-9.
  5. DUDOVÁ, Jana. Ochrana přírody při rozvojových činnostech. 2017.
  6. JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jana DUDOVÁ. Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území. 1. vyd. Brno: Spisy MU sv.č. 605, 2017. 180 s. ISBN 978-80-210-8838-2.
  7. DUDOVÁ, Jana. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. In Pokorná, Večerková, Levická, Dudová. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 257-292. ISBN 978-80-7552-625-0.
  8. POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ, Tereza LEVICKÁ a Jana DUDOVÁ. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 178-221, 224-255, 44 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-625-0.
  9. DUDOVÁ, Jana. Quiet Territories in National Parks as an Effective Tool for Protecting Wildlife? In Jančářová Ilona a Jana Dudová. Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 53-66. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
  10. SELUCKÁ, Markéta, Martina URBANOVÁ, Jana DUDOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva BRUCKNEROVÁ. Selected sociological and legal aspects of consumer protection in the Czech Republic. Journal of European Consumer and Market Law. Munch, Germany: Verlag C.H.Beck oHG, 2017, roč. 6, č. 1, s. 24-30. ISSN 2364-4710.
  11. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Zbygniew BUKOWSKI, Jana TKÁČIKOVÁ, Ondřej VÍCHA, Vojtěch VOMÁČKA, Jiří ZICHA, Dominik ŽIDEK, Martin DUFALA, Tomasz BOJAR-FIAŁKOWSKI, Karolina KARPUS, Monika KRÓL, Michal MASLEN, Ivana PRŮCHOVÁ, Gabriel RADECKI, Jakub STROUHAL, Jana ŠMELKOVÁ a Kateřina ŠVARCOVÁ. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
  12. JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jana DUDOVÁ. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONFLICTS OF INTERESTS IN NATURE PROTECTION IN CZECHIA,POLAND AND SLOVAKIA. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta Brno, 2017. 313 s. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, VOL. 600. ISBN 978-80-210-8815-3. doi:10-8817-7.
  13. DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ a Hana CEJPEK MUSILOVÁ. 18. ročník mezinárodní česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí. 2017.

  2016

  1. DUDOVÁ, Jana. Certain questions regarding the meaningfulness of establishing quiet areas in open country in the CR. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 - Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, 2016. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 849-854. ISBN 978-619-7105-65-0. doi:10.5593/SGEM2016/B51/S23.119.
  2. DUDOVÁ, Jana, Martina URBANOVÁ a Jan DUDA. Corporate social responsibility and its influence on quality of life – case study on arcelormittal Ostrava. Studia OECOLOGICA. Ústí nad Labem: FŽP UJEP, 2016, roč. 10, č. 1, s. 11-16. ISSN 1802-212X.
  3. DUDOVÁ, Jana. členka komise - Výběrové řízení na pozici asistent pro Centrum dalšího vzdělávání. 2016.
  4. DUDOVÁ, Jana. Členka komise pro hodnocení projektů na Právnické fakultě MU pro rok 2015. 2016.
  5. DUDOVÁ, Jana. Členka komise pro výběrové řízení na pozici odborný asistent na katedře dějin státu a práva. 2016.
  6. DUDOVÁ, Jana. Členství v Akademickém senátu Právnické fakulty MU. 2016.
  7. DUDOVÁ, Jana. Členství v České advokátní komoře. 2016.
  8. DUDOVÁ, Jana. Členství v České společnosti pro právo životního prostředí. 2016.
  9. DUDOVÁ, Jana. Posuzování vlivů na veřejné zdraví. In Vomáčka, Vojtěch a Dominik Židek. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU, 2016. s. 188-198. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
  10. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  11. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  12. DUDOVÁ, Jana. Problematické kontrolní mechanismy ochrany před hlukovou zátěží z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru. In Dny práva, Právnická fakulta MU. 2016.
  13. DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Selected legal aspects of public health enforcement - subject to the health risks of public health, adequate legal protection. In Magnanimitas. Právní rozpravy 2016. 2016. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 527-532. ISBN 978-80-87952-13-9.
  14. DUDOVÁ, Jana, Eva VEČERKOVÁ a Tereza LAVICKÁ. Vybrané klamavé praktiky a zdraví spotřebitele. In Dny práva, Právnická fakulta MU. 2016.

  2015

  1. DUDOVÁ, Jana. členka komise - Výběrové řízení na pozici odborného asistenta na katedře trestního práva. 2015.
  2. DUDOVÁ, Jana. Členství v Akademickém senátu Právnické fakulty MU. 2015.
  3. DUDOVÁ, Jana. Členství v České advokátní komoře. 2015.
  4. DUDOVÁ, Jana. Členství v České společnosti pro právo životního prostředí. 2015.
  5. POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ, Jana DUDOVÁ a Tereza LEVICKÁ. European initiatives in the Czech business environment and consumer protection. In mezinárodní konference FKP (ECE) konaná ve dnech 5.- 6. 3. 2015 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. 2015.
  6. POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ, Jana DUDOVÁ a Tereza LEVICKÁ. European Initiatives in the Czech Business Environment and Consumer Protection. In Kapounek, J. 18th International conference enterprise and competitive environment. 1. vyd. Brno: Univ Mendel, Fac Business Econom, 2015. s. 706-715. ISBN 978-80-7509-342-4.
  7. ŠVARCOVÁ, Kateřina a Jana DUDOVÁ. GENERALLY BINDING ORDINANCES OF MUNICIPALITIES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION FOCUSING ON A REVIEW ALGORITHM. The Macrotheme Review. Spojené státy americké, 2015, roč. 4, č. 6, s. 62-74. ISSN 1848-4735.
  8. DUDOVÁ, Jana. Off-premises Consumer Contracts and Selected Questions of Public Consumer Protection. In Selucká, Markéta (ed.). Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings [online]. 1. st. ed. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. [cit. 2015-30-06]. 67 p. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia; File No. 531. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 2015. s. 61 - 67. ISBN 978-80-210-7883-3.
  9. DUDOVÁ, Jana. Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Praha: Karlova univerzita, 2015, roč. 61, č. 2, s. 135-139. ISSN 0323-0619.
  10. DUDOVÁ, Jana. Posuzování vlivů na veřejné zdraví. In Dny práva. 2015.
  11. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
  12. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí:Zvláštní část. 1.,vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice - 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
  13. DUDOVÁ, Jana. QUIET AREAS IN CR. Journal of Arts and Humanities .http://theartsjournal.org/index.php/site/author. 2015, v tisku. ISSN 2167-9053.
  14. ŠVARCOVÁ, Kateřina a Jana DUDOVÁ. Role veřejného zájmu v ochraně životního prostředí. In Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. s. 314-322. ISBN 978-80-7160-394-8.
  15. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
  16. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. řada teoretická. ISBN 978-80-210-8050-8.
  17. DUDOVÁ, Jana. Veřejnoprávní ochrana spotřebitelů a jejich zdraví : Správně-právní prostředky ochrany spotřebitelů. In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 149-182. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
  18. DUDOVÁ, Jana a Martina URBANOVÁ. Vybrané otázky ochrany zdraví spotřebitele. In Editors / Zostavovatelia : Mgr. Daniela Čičkánová , PhD. Bc. Ivana Hapčová JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. Bratislavské právnické fórum 2015. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta 2015, 2015. s. 82-91. ISBN 978-80-7160-411-2.
  19. DUDOVÁ, Jana a Martina URBANOVÁ. Vybrané otázky ochrany zdraví spotřebitele. In Bratislavské právnické fórum 2015. 2015. ISBN 978-80-7160-411-2.
  20. SELUCKÁ, Markéta a Jana DUDOVÁ. Východiska právní ochrany zdraví spotřebitele v EU. In Společenské-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 26-31. Edice Scientia, č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
  21. DUDOVÁ, Jana. Znečišťovatel životního prostředí aneb vlastnictví zavazuje. Vybrané otázky. In Jančářová, I., Hanák, J., Průchová,I. a kol. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 2015. s. 169 - 175. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 519. Řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7951-9.

  2014

  1. DUDOVÁ, Jana. Hygienické aspekty kvality vod. In Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 162-177. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, č. 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
  2. DUDOVÁ, Jana. Kvalita života na Ostravsku očima právníka. In Mezinárodní konference. 2014.
  3. DUDOVÁ, Jana. Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života. In Mezinárodní konference Ochrana životního prostředí. 2014.
  4. DUDOVÁ, Jana. Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života. časopis České společnosti pro právo životního prostředí, Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí. Praha, 2014, roč. 14. ISSN 1213-5542.
  5. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
  6. DUDOVÁ, Jana. Spotřebitelské smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, vybrané veřejnoprávní aspekty, Právnická fakulta MU. In Mezinárodní Konference „Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele“,. 2014.

  2013

  1. DUDOVÁ, Jana. Aktuální právní otázky ochrany zdraví před hlukem z venkovního prostoru. In GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2013, Ostrava. 2013. ISBN 978-80-7464-263-0. doi:10.http://dx.doi.org/.
  2. DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Biodiversity Protection related to Renewable Energy Sources: Precautionary Principle. In Frenkel, D. A. (ed.). Economy and Commercial Law – Selected Issues. Athens: The Athens Institute for Education and Research (ATINER), 2013. s. 79-87. ISBN 978-960-9549-39-4.
  3. DUDOVÁ, Jana. Current Aspects of Noise Pollution Liability in the Czech Republic. In Proceedings in Global Virtual Conference, WORKSHOP, GV-Conf 2013. 2013. ISBN 978-80-554-0649-7.
  4. DUDOVÁ, Jana. HUMAN RIGHTS AND INFORTMATION ON ENVIRONMENTAL HEALTH IN TERMS OF THE CZECH REPUBLIC. In Editors:Mgr. Lenka Dufalová, PhD,Mgr. Katarína Lenhartová, PhD,JUDr. Vladislav Mičátek. Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights.Collection of Papers from 12th International Conference on Human Rights held on June 1-2, 2012 in Bratislava. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2013. s. 323-328. ISBN 978-80-7160-345-0.
  5. DUDOVÁ, Jana. HUMAN RIGHTS AND INFORTMATION ON ENVIRONMENTAL HEALTH IN TERMS OF THE CZECH REPUBLIC,. 2013.
  6. DUDOVÁ, Jana. Hygienické aspekty kvality vod. In Dny práva. 2013.
  7. DUDOVÁ, Jana. Hygienické aspekty kvality vod. In Dny práva. 2013.
  8. DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. 240 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2.
  9. DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Restrictions on Public Participation under Amendments to the Czech Building Act: Influence of Renewable Energy Promotion. In Müllerová, H. et al. Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. s. 190-199. e-knihy/e-books. ISBN 978-80-87439-14-2.
  10. DUDOVÁ, Jana a Veronika SOLISOVÁ. Selected Aspects related to the Enforcement of the Protection of Public Health. In Prof. Dr. Parvinder S. Sandhu, Prof. Dr. Saji Baby. PSRC April 29-30, 2013 Singapore. 1. vyd. Singapur: Planetary Scientific Research Center, 2013. s. 262-266. ISBN 978-93-82242-28-4.
  11. DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. The influence of environment and human rights in the business - the concept of public health - case study on noise pollution. In Enterprise and the Competitive Environment. 2013.
  12. DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. The influence of Environment and Human rights in the Business – The Concept of public health – Case study on noise pollution. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2077-2083. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072077.

  2012

  1. DUDOVÁ, Jana. členka Komise pro obhajoby disertačních prací ve studijním programu MPA - Master of Public Administration,. 2012.
  2. DUDOVÁ, Jana. Globální problémy ochrany zdraví. 1. vyd. Ostrava: Lékařská fakulta v Ostravě, 2012. Globální problémy zdravotnictví 2012. ISBN 978-80-7368-805-9.
  3. DUDOVÁ, Jana. Globální problémy zdraví. In Globální problémy zdravotnictví 2012. 2012. ISBN 978-80-7368-805-9.
  4. DUDOVÁ, Jana. Lidská práva a vynutitelnost práva na ochranu zdraví před rizikovými faktory. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o.,Ostrava, 2012. s. 735 - 744. ISBN 978-80-7418-144-3.
  5. DUDOVÁ, Jana. Lidská práva a vynutitelnost práva na ochranu zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. In Frýdek, M., Tauchen, J. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 735 - 743. ISBN 978-80-7418-144-3.
  6. DUDOVÁ, Jana. Několik poznámek k právní vynutitelnosti veřejného zájmu na ochranu zdraví před hlukem. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2012, roč. 2012, č. 21, s. 755 - 758. ISSN 1210-6410.
  7. DUDOVÁ, Jana. Ocenění prestižní cenou "Zlatý decibel 2012". Národní hluková observatoř, Ministerstvo životního prostředí, 2012.
  8. DUDOVÁ, Jana. Odpovědnost za hlukovou zátěž v rozhodovací praxi. In Odpovědnost v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 2012. s. 197- 207. ISBN 978-80-210-6037-1.
  9. DUDOVÁ, Jana. Odpovědnost za hlukovou zátěž v rozhodovací praxi. In odborný ekoseminář "Odpovědnost v životním prostředí". 2012.
  10. DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Selected aspects of public health protection related to renewable energy use. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 16-19. ISSN 1804-7890.
  11. DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Selected Aspects of Public Health Protection related to Renewable Energy Use. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. 3. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1256-1262. ISBN 978-80-905243-3-0.
  12. DUDOVÁ, Jana. Vybrané právní aspekty ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Zdravotnické fórum. 2012, roč. 2012, č. 3, s. 16 - 18. ISSN 1804-9664.

  2011

  1. DUDOVÁ, Jana. členka Komise pro obhajoby disertačních prací ve studijním programu MPA - Master of Public Administration. členka Komise pro obhajoby disertačních prací ve studijním programu MPA - Master of Public Administration, 2011.
  2. DUDOVÁ, Jana. K vybraným otázkám ochrany veřejného zdraví v podmínkách státní správy a územní samosprávy. In Veronika Perduková - Stanislava Kolová. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, 2011. s. 161 - 167. ISBN 978-80-7097-873-3.
  3. DUDOVÁ, Jana. Kielka uwag o možlivych konfliktach w procedurze oceny oddzialywania na šrodowisko w Republice Czeskiej. Ochrona Šrodowiska, Prawo i Polityka. Wroclaw: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Šrod., 2011, roč. 2011, 4/66, s. 3 - 7. ISSN 1425-4530.
  4. DUDOVÁ, Jana. Obtížný živočich versus ochrana zdraví člověka (vybrané problémy). In Dny práva 2011. 2011.
  5. DUDOVÁ, Jana. Osvětlení z pohledu ochrany veřejného zdraví: Vybrané právní aspekty této problematiky. Zdravotnické fórum: pravidelná příloha časopisu Právní fórum. Praha, 2011, říjen, č. 2011, s. 28-30. ISSN 1214-7966.
  6. DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty posuzování zdravotních rizik. In mezinárodní konference "Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011". 2011.
  7. DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty posuzování zdravotních rizik. In Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011, Ostrava. 2011. ISBN 978-80-7368-824-0.
  8. DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: LINDE Praha, a.s., 2011. 420 s. 899. publ. ISBN 978-80-7201-854-3.
  9. DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví: Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: Linde, 2011. 420 s. ISBN 978-80-7201-854-3.
  10. DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Public Health & Human Rights“Implementing and designing problems of public health law in the Czech Republic”. ELSA International and Council of Europe, 2011.
  11. DUDOVÁ, Jana a Helena DOLEŽALOVÁ. Requirements for Lighting in Legal Regulations. In Novotný, M., Mohelníková, J. SOLARIS 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Building Structures, 2011. s. 62-67. ISBN 978-80-214-4306-8.
  12. DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Selected legal aspekt of public health enforcement (Remarks on the protection of public health against selected risk factors in term sof Czech Republic,. In Damohorský Milan, Stejskal Vojtěch. Czech and European Environmental Law. Prague: Czech society for Environmental Law, 2011. s. 52 - 58. ISBN 978-80-87488-07-2.

  2010

  1. DUDOVÁ, Jana, Helena DOLEŽALOVÁ a Veronika SOLISOVÁ. Best Available Technologies and Their Contribution to Sustainable Development. 2010.
  2. DUDOVÁ, Jana. členka Komise pro obhajoby disertačních prací ve studijním programu MPA - Master of Public Administration. Komise pro obhajoby disertačních prací ve studijním programu MPA - Master of Public Administration, 2010.
  3. DUDOVÁ, Jana. Ekonomické nástroje a nejlepší dostupné techniky. 2010.
  4. DUDOVÁ, Jana. K vybraným otázkám ochrany veřejného zdraví v podmínkách státní správy a samosprávy. In Mezinárodní konference "Ochrana životného prostredia v podmienkach samosprávy" Právnická fakulta ÚPJŠ Košice, Students Association ELSA Košice. 2010.
  5. DUDOVÁ, Jana. Koncepční nástroje při ochraně veřejného zdraví. In Konference Práva životního prostředí v Olomouci. 2010.
  6. DOLEŽALOVÁ, Helena, Jana DUDOVÁ a Veronika SOLISOVÁ. Sustainable Development in Czech Environmental Law. In International symposium "Research, education, development". Targu Mures: Universitatea Dimitrie Cantemir Targu Mures - Cluj Napoca : Risoprint, 2010. s. 13-20. ISBN 978-973-53-0417-1.
  7. DUDOVÁ, Jana. Vybrané právní aspekty ochrany zdraví před rizikovými faktory vlivů životního stylu. In Konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 konaná v Ostravě. 2010. ISBN 978-80-7368-698-7.
  8. DUDOVÁ, Jana. Vybrané právní aspekty ochrany zdraví před rizikovými faktory vlivů životního stylu. Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, 2010.
  9. DUDOVÁ, Jana. Wybrane aspekty udziału publiczności w ochronie zdrowia publicznego. In Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska. Wrocław: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2010. 10 s. Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środ. ISBN 978-83-60644-05-8.

  2009

  1. DUDOVÁ, Jana. Hlukové mapování ve vztahu k územnímu plánování a rozhodování dle stavebního zákona. In konference pořádaná Veřejným ochráncem práv ČR v Brně. 2009.
  2. DUDOVÁ, Jana. Ochrana zdravia podľa osobitných predpisov upravujúcich starostlivosť o životné prostredie. In Právo životneho prostredia, 2. zmeněné a rozšírené. 2. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. s. 635 - 643. ISBN 978-80-7380-143-4.
  3. DUDOVÁ, Jana. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, 2009. 88 s. ISBN 978-80-904261-1-5.
  4. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0.
  5. DUDOVÁ, Jana. Správní trestání na úseku ochrany veřejného zdraví - vybrané otázky. In konference "Správní trestání" v Kroměříži. 2009.
  6. DUDOVÁ, Jana. Vlastnické právo k pozemku vs. výkon rybníkářství. In Dny práva – 2009 – Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova universita Brno, 2009. s. 2041-2048. ISBN 978-80-210-4990-1.
  7. DUDOVÁ, Jana. Vlastnické právo k pozemku vs. výkon rybníkářství. 2009.
  8. DUDOVÁ, Jana. Vybrané aspekty účasti veřejnosti při ochraně veřejného zdraví. 1. vyd. Wroclaw, Polsko: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2009. Udzial spolecenstva.

  2008

  1. DUDOVÁ, Jana. Aktuální otázky spotřebitelského práva. In konference "Současné aktuální otázky spotřebitelského práva", Právnická fakulta MU Brno. 2008.
  2. DUDOVÁ, Jana. člen Stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Stálá komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, 2008.
  3. DUDOVÁ, Jana. Implementace komunitární úpravy na ochranu před hlukem. In Městská konference "Brno chrání své obyvatele před zdraví ohrožujícím hlukem". 2008.
  4. DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. In K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva, Spisy Právnické fakulty MU č. 327. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2008. s. 90 -96. ISBN 978-80-210-4568-2.

  2007

  1. DUDOVÁ, Jana. Aktuální otázky snižování hluku ve venkovním prostředí v kontextu ústavního práva. In Days of public law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 28-33. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. DUDOVÁ, Jana. Contaminated land in the context of legal regulations selected from other countries. In 11th Conference on Environment and Processing, Part III, Ostrava-Poruba. 2007.
  3. DUDOVÁ, Jana. Contaminated land in the context of legal regulations selected from other countries. In "Zivotní prostředí a úpravnictví" VŠB TU Ostrava. VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. 8 s. ISBN 978-80-248-1431-5.
  4. DUDOVÁ, Jana. členka Stálé komise pro státní závěrečné doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Stálá komise pro státní závěrečné doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, 2007.
  5. DUDOVÁ, Jana. K majetkoprávnímu vypořádání pozemků při realizaci pozemní komunikace. In Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 35-41. ISBN 978-80-85889-85-7.
  6. DUDOVÁ, Jana. K právní problematice hlukových zátěží. In Mezinárodní konference Hnanice v Podyjí. 2007. ISBN 978-80-210-4510-1.
  7. DUDOVÁ, Jana. Mezinárodní konference "Staré zátěže a ochrana životního prostředí". 2007.
  8. DUDOVÁ, Jana. Pozemkové právo. KEY Publishing, 2007.
  9. DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí 3.díl. In Právo životního prostředí 3.díl. 2.přepracované. Brno: Právnická fakulta MU, 2007. s. 300 - 327, 328 s. Edice učebnic PrF MU č. 390. ISBN 978-80-210-4299-5.
  10. DUDOVÁ, Jana. Wybrana judykatura dotyczaca prawa wodnego. In Wybrane problemy prawa ochrony šrodowiska. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictvo Prawa Ochrony Šrodowiska, 2007. s. 162 - 169, 9 s. Wydawnictvo Prawa Ochrony Šrodowiska. ISBN 978-83-60644-03-4.

  2006

  1. DUDOVÁ, Jana. členka Stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Stálá komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, 2006.
  2. DUDOVÁ, Jana. K právní problematice hlukových map. In Mezinárodní konference "Trvale udržitelný rozvoj dopravy", Praha. 2006.
  3. DUDOVÁ, Jana. K vybrané judikatuře ve vodním právu. In Mezinárodní konference "Ochróna Šrodowiska ". 2006.
  4. DUDOVÁ, Jana. Legal aspects of liquidating illegal dumping sites. In Ochrana životního prostředí a úpravnictví. VŠB TU Ostrava. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 368 -375. ISBN 80-248-1104-9.
  5. DUDOVÁ, Jana. Legal aspects of liquidating illegal dumping sites. In 10th Conference on Environment. 2006.
  6. DUDOVÁ, Jana. Ocenění za odbornou spolupráci při podpoře národního programu "Ekologicky šetrný výrobek". Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006.
  7. DUDOVÁ, Jana. Ochrana přírody versus jiný veřejný zájem. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. Acta facultatis iuridicae. ISBN 80-223-2236-9.
  8. DUDOVÁ, Jana. Ochrana přírody versus jiný veřejný zájem. In Mezinárodní konference "Ochrana prírody a krajiny v právnej teórii a praxi". 2006.
  9. DUDOVÁ, Jana. Ochrana zdravia podla osobitných predpisov upravujících starostlivosť o životné prostredie. In Právo životného prostredia. 1. vyd. Bratislava: Poradca podnikatela, apol. s r.o., 2006. s. 434 - 440. Bratislavská vysoká škola práva. ISBN 80-88931-57-6.
  10. DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 379 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 377. ISBN 80-210-3978-7.

  2005

  1. DUDOVÁ, Jana. členka Stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Stálá komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, 2005.
  2. DUDOVÁ, Jana. Dobrovolné nástroje a trvale udržitelný rozvoj. In Konference "Týden udržitelného rozvoje", Praha. 2005.
  3. DUDOVÁ, Jana. K některým odpovědnostním vztahům z hlediska ochrany zdraví před znečištěným ovzduším. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 1, s. 39-42. ISSN 1210-9126.
  4. DUDOVÁ, Jana. K některým procesním otázkám v souvislosti s neoprávněnou těžbou lesa. 2005.
  5. DUDOVÁ, Jana. K některým procesním otázkám v souvislosti s neoprávněnou těžbou lesa. In Právní úprava ochrany lesa, procesní právo ochrany životního prostředí. Univerzita Karlova v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. s. 55 - 63. ISBN 80-85889-71-4.
  6. DUDOVÁ, Jana. K právní problematice hlukových map. In Konference Národní hlukové observatože, Brno. 2005.
  7. DUDOVÁ, Jana. Ochrana veřejného zdraví v environmentální legislativě. In Aktuální otázky práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 156-172. ISBN 80-210-3629-X.
  8. DUDOVÁ, Jana. Přínos ekologicky šetrnějších technologií k podpoře trvale udržitelného rozvoje. In Ekonomie, právo, management: vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje : (sborník z konference) : Brno, 20. září 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 23-30. ISBN 80-210-3820-9.

  2004

  1. DUDOVÁ, Jana. členka Stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Stálá komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, 2004.
  2. DUDOVÁ, Jana. Das Recht der Betriebssicherheit von Kernenergieanlagen in der Tschechischen Republik. In Mezinárodní konference, Salzburg. 2004.
  3. DUDOVÁ, Jana a Milan PEKÁREK. Das Recht der Betriebssicherheit von Kernenergieanlagen in der Tschechischen Republik. In Umweltrecht in Mittel- und Osteuropa im internationalen und europäischen Kontext : Festgabe für Henn-Jüri Uibopun zum 75. Geburtstag. Berlin: Berliner Wisssenschafts-Verlag, 2004. s. 415-436. ISBN 3-8305-0566-3.
  4. DUDOVÁ, Jana. Ke střetu veřejných zájmů při ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2004, Roč. 4, č. 4, s. 13-20. ISSN 1213-5542.
  5. DUDOVÁ, Jana. Praktikum z ekopolitiky. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 36 s.
  6. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ a Renata VESELÁ. Základy práva. / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. Právo. ISBN 80-86432-68-8.

  2003

  1. DUDOVÁ, Jana. členka Stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Stálá komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, 2003.
  2. DUDOVÁ, Jana. Praktické uplatňování základních práv při ochraně životního prostředí. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XXII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 233-238. ISBN 80-223-179.

  2002

  1. DUDOVÁ, Jana. členka Stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Stálá komise pro státní doktorské zkoušky pro studijní obor Právo životního prostředí doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, 2002.
  2. DAMOHORSKÝ, Milan, Soňa KOŠIČIAROVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životného prostredia : všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2002. 373 s. UK Bratislava, I.vyd. ISBN 80-968567-5-8.
  3. DUDOVÁ, Jana. Užívání pozemku pod vodním dílem : (polemika nad adekvátním právním vypořádáním). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč.10, č.2, s. 163-166. ISSN 1210-9126.

  2001

  1. DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám vodního práva. In Voda a pozemkové úpravy : sborník VII. konference, [Kutná Hora], září 2001. Vyd. 1. Kutná Hora: Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. s. 5-9.
  2. DUDOVÁ, Jana, Michael VRTEK a Josef DVOŘÁK. Legal regulation of geneticially modified organism. In Biotechnology 2001. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2001. s. 176 -177, 180 s. ISBN 80-85645-43-2.

  2000

  1. DUDOVÁ, Jana. K některým ústavněprávním aspektům uplatňování odpovědnosti v právu životního prostředí. In Právo životního prostředí : tématické okruhy: Vlastnické právo a ochrana životního prostředí ; Trestní právo a ochrana životního prostředí : sborník z konference . Rýchory, KRNAP, 22. až 25. září 2000. Praha: Ediční středisko PF UK, 2000. s. 86-91. ISBN 80-85889-3.

  1999

  1. DUDOVÁ, Jana. Některá problematická ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí ve vztahu k zákonu č. 1999/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 71-78. ISBN 80-210-1751-1.
  2. SKULOVÁ, Soňa, Milan PEKÁREK, Petr PRŮCHA, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana DUDOVÁ. Přístup k informacím o životním prostředí :(sborník z konference). Edited by Ilona Jančářová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 83 s. ISBN 80-210-2046-6.

  1998

  1. DUDOVÁ, Jana a Pavel DOUCHA. K některým otázkám týkajícím se správního deliktu klamání spotřebitele. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 10, s. 514-516. ISSN 1210-6410.
  2. DUDOVÁ, Jana. Některé právní aspekty ochrany zdraví spotřebitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 175 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 202. ISBN 80-210-1761-9.
  3. DUDOVÁ, Jana. Právo životního prostředí II. díl. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU, 1998. Edice učebnic Prf MU v Brně č. 187. ISBN 80-210-1750-3.
  4. DUDOVÁ, Jana. Právo životního prostředí, III. díl. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 1998. 336 s. Edice učebnic PrF MU v Brně č. 210. ISBN 80-210-1973-5.

  1997

  1. DUDOVÁ, Jana. K některým praktickým právním problémům v souvislosti s užíváním značek ekologicky šetrný výrobek, produkt ekologického zemědelství. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 1, s. 81 - 88. ISSN 1210-9126.
  2. DUDOVÁ, Jana. K právní problematice ekologického označování. EKOjournal : podnikání a životní prostředí. Praha: KZT, 1997, roč. 6, č. 4, s. 10-12. ISSN 1210-0781.

  1996

  1. DUDOVÁ, Jana. K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, s. 573-584. ISSN 1210-9126.
  2. DUDOVÁ, Jana. Možnosti uplatňování práva na příznivé životní prostředí v praxi. In Právo na životné prostredie : základné právo človeka. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1996. s. 52 - 57. Acta facultatis iuridicae. ISBN 80-223-1133-2.
  3. CINGROŠ, Josef, Jana DUDOVÁ, Drahomíra PÁLENSKÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Praktikum z práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 129 s. Edice učebnic PrF MU v Brně č. 154. ISBN 80-210-1432-6.
  4. DUDOVÁ, Jana. Praktikum z práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1996. Edice učebnic Prf MU v Brně. ISBN 80-210-1432-6.

  1995

  1. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana DUDOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 198 s. Právo a současnost ; sv. 7. ISBN 80-859-6417-1.

  1994

  1. DUDOVÁ, Jana. Průmyslová soutěž v ES a ochrana životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 150-154. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. DUDOVÁ, Jana. Ekologicky šetrný výrobek a ochrana spotřebitele. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 43 s. Právnická fakulta, právnické sešity. ISBN 80-210-0658-7.
  2. DUDOVÁ, Jana. Evropské společenství a ochrana životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 135-139. ISSN 1210-9126.
  3. DUDOVÁ, Jana. Ochrana životního prostředí a trestněprávní odpovědnost. In Ekologická újma a právní odpovědnost. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 9-11. Právnické sešity ; č. 37. ISBN 80-210-0744-3.
  4. DUDOVÁ, Jana. Péče o životní prostředí. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1993. 41 s. životní prostředí. ISBN 80-210-0715-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 19:25