Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. ŠPELDA, Daniel, Josef KROB, Patrícia DUDÍKOVÁ, Jakub PELOUŠEK a Tereza NEČASOVÁ. Technologie za horizontem událostí 2023. 2023.
 2. 2022

 3. ŠPELDA, Daniel. Cassini I and Fontenelle on the History and Progress of Astronomy. In 10th conference of the European Society for the History of Science. Université libre de Brussels. 2022.
 4. ŠPELDA, Daniel. Collective empiricism at the Paris Observatoire in the late seventeenth century. The seventeenth century. 2022, roč. 37, č. 6, s. 977-1007. ISSN 0268-117X. doi:10.1080/0268117X.2022.2106295.
 5. ŠPELDA, Daniel, Jiří RACLAVSKÝ, Tereza NEČASOVÁ, Patrícia DUDÍKOVÁ a Jakub PELOUŠEK. Filozofie za horizontem událostí 2022. 2022.
 6. ŠPELDA, Daniel. Les anciens dans l’astronomie, l’astronomie dans la querelle des anciens et des modernes. In Rencontres d'histoire et philosophie des sciences. 2022.
 7. ŠPELDA, Daniel. Metodologické problémy sociální historie vědy. In 12. sjezd českých historiků. Filosofická fakulta UJEP Ústí nad Labem. 2022.
 8. ŠPELDA, Daniel. Vignaud (Laurent-Henri), Histoire des sciences et des techniques. Revue des Questions Scientifiques. Belgie, 2022, roč. 193, 1-2, s. 208-210. ISSN 0035-2160.
 9. 2021

 10. ŠPELDA, Daniel. Between Observation and Speculation: Astronomers against Philosophers. In Espace d'observation a l'epoque moderne. Université de Bordeaux. On-line. 2021.
 11. ŠPELDA, Daniel. Father Time, his Daughter, Giants, and Dwarves: Early Modern Metaphors of Scientific Progress. In Between the Labyrinth and the Way of Light Prague, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences 1-4 September 2021. 2021.
 12. TROUP, Matěj, Tereza NEČASOVÁ, Patrícia DUDÍKOVÁ, Karolína ZAPALAČOVÁ, Daniel ŠPELDA a Jiří RACLAVSKÝ. Filozofie za horizontem událostí 2021. 2021.
 13. ŠPELDA, Daniel. Hypotheses fingimus : Cartesian Natural Philosophy. Theory of Science. 2021, roč. 43, č. 2, s. 165-190. ISSN 1210-0250. doi:10.46938/tv.2021.517.
 14. ŠPELDA, Daniel. „Les anciens dans l’astronomie, l’astronomie dans la querelle des anciens et des modernes“. Archives Internationales d’Histoire des Sciences. Brepols, 2021, roč. 71, č. 187, s. 62-100. ISSN 0003-9810. doi:10.1484/J.ARIHS.5.127402.
 15. ŠPELDA, Daniel. Methodological Differences between French Philosophers and Astronomers of the second half of the 17th Century. In Scientiae 2021: Early Modern Knowledge: Virtual Conference. University of Amsterdam. 2021.
 16. ŠPELDA, Daniel. Mikuláš Teich: Znovuobjevená vědecká revoluce. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2021. ISSN 0418-5129.
 17. PETROVIĆOVÁ, Katarina a Daniel ŠPELDA. Překlad Keplerova traktátu ASTRONOMIA NOVA ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΟΣ jako problém filologický. In Přednáška pro Pražský lingvistický kroužek, 26. 4. 2021, online. 2021.
 18. ŠPELDA, Daniel. Two Early Modern Views of the Universe: Cartesian Natural Philosophy and Professional Astronomy. In 17th century Philosophy, Its Sources and Continuations in Natural Sciences Łódź, 8-10 September 2021. 2021.
 19. 2020

 20. ŠPELDA, Daniel, Dagmar PICHOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Bernard de Fontenelle: Rozhovory o mnohosti světů. 1. vyd. Praha - Brno: Togga s. r. o., 2020. 156 s. Fontes scientiae 5. ISBN 978-80-210-9539-7.
 21. LEDVOŇOVÁ, Markéta, Daniel ŠPELDA, Vladimír ŠTEFL a Jana MALÁ. Galileo Galilei : Prubíř. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 s. Fontes scientiae 3. ISBN 978-80-210-9538-0.
 22. FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 s. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8.
 23. PETROVIĆOVÁ, Katarina, Daniel ŠPELDA a Vladimír ŠTEFL. Johannes Kepler : Nová astronomie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 269 s. Fontes scientiae 2. ISBN 978-80-210-9537-3.
 24. 2019

 25. ŠPELDA, Daniel. Hypotheses fingimus: Cartesian Natural Philosophy between Rationalism and Empiricism. In Experience and reasoning in scientific methodology: between antiquity and the early modern period, Prague. 2019.
 26. ŠPELDA, Daniel. The Origin of the Idea of Scientific Progress in the Seventeenth-century Thought. 2019.
 27. ŠPELDA, Daniel. The uses of natural philosophy in the Quarrel of the Ancients and the Moderns. In Scientiae 2019 : Cultures of Knowing in the Early Modern World, June 12-15, 2019, Queens University of Belfast. 2019.
 28. 2018

 29. ŠPELDA, Daniel. Člověk a hvězdy v raném novověku: Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie. 1. vyd. Praha: Togga, 2018. 306 s. ISBN 978-80-7476-148-5.
 30. ŠPELDA, Daniel. Huygens and Fontenelle on Scientific Curiosity : From Vice to Virtue. In From Quadrivium to Natural Sciences : New Impulses in the Traditional Framework, 15th - 16th November 2018 in Ostrava. 2018.
 31. ŠPELDA, Daniel. Huygens’ stargazing scientists: the idea of science in Cosmotheoros. History of European Ideas. Taylor & Francis, 2018, roč. 44, č. 4, s. 1111-1126, 25 s. ISSN 0191-6599. doi:10.1080/0268117X.2017.1356743.
 32. ŠPELDA, Daniel. Christiaan Huygens on the Utility of Science. In 8th Winter Workshop on the History of Mathematics: Mathematicians and scientists as public figures. 2018.
 33. ŠPELDA, Daniel. Les soleils et leurs observateurs au XVIIe siècle. Revue des Questions Scientifiques. Université de Namur, 2018, roč. 189, č. 4, s. 531-577, 46 s. ISSN 0035-2160.
 34. ŠPELDA, Daniel. The curious observers of inhabited worlds : Huygens and Fontenelle on scientific curiosity. In Scientiae 2018: The Cultures of Knowledge in the Early Modern World, 16-19 May 2018, Minnesota. 2018.
 35. 2017

 36. ŠPELDA, Daniel. Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2017, roč. 18, č. 2, s. 44-48. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf17-2-1707.
 37. ŠPELDA, Daniel. Duris, Pascal, Quelle Révolution Scientifique? Pro-fil. Internetový časopis pro filosofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2017, roč. 18, č. 2, s. 40-43. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf1706.
 38. ŠPELDA, Daniel. Huygens a Fontenelle o mimozemšťanech a lidech. Teorie vědy. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2017, roč. 39, č. 2017, s. 141-164, 23 s. ISSN 1210-0250.
 39. ŠPELDA, Daniel. Iva Lelková. Dreams of a Multiplicity of Worlds. Athanasius Kircher (1602-1680), John Wilkins and Their Picture of the Universe. Acta Comeniana. Praha: Filosofia, 2017, roč. 29, s. 191-194. ISSN 0231-5955.
 40. ŠPELDA, Daniel. Kepler in the Early Historiography of Astronomy (1615-1800). Journal for the History of Astronomy. London: Sage Publications Ltd., 2017, roč. 48, č. 4, s. 381-404. ISSN 0021-8286. doi:10.1177/0021828617740948.
 41. ŠPELDA, Daniel. Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky. Dějiny věd a techniky. Praha, 2017, roč. 50, č. 2, s. 83-105. ISSN 0300-4414.
 42. ŠPELDA, Daniel. The Concept of Progress in Mosaic Natural Philosophy of Comenius. In Scientiae 2017: Disciplines of Knowing the Early Modern World, Padova, 19-22 May 2017. 2017.
 43. ŠPELDA, Daniel. The history of science as the progress of the human spirit: The historiography of astronomy in the eighteenth century. Studies in History and Philosophy of Science Part A. Oxford: Elsevier, 2017, roč. 63, č. 1, s. 48-57. ISSN 0039-3681. doi:10.1016/j.shpsa.2017.05.004.
 44. ŠPELDA, Daniel. The Idea of Scientific Progress and Secularization. In The Rethinking of Religious Belief in the Making of Modernity, Blagoevgrad, 30 May - 1 June 2017. 2017.
 45. ŠPELDA, Daniel. The origins of the Idea of Scientific Progress. 2017.
 46. 2016

 47. ŠPELDA, Daniel. Before Montucla: Historiography of Science in the Early Modern Era. 2016.
 48. ŠPELDA, Daniel. Dalekohled, mikroskop a temporální rámce přírodní filosofie v 17. století. In Jednota filosofická Olomouc. 2016.
 49. ŠPELDA, Daniel. Dalekohled, mikroskop a temporální rámce přírodní filosofie v 17. století. In Doktorský seminář - FF Ostrava. 2016.
 50. ŠPELDA, Daniel. Dalekohledy, mikroskopy a objevení disproporce člověka vůči přírodě. In Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, Ostrava, 6.-7.říjen 2016. 2016.
 51. ŠPELDA, Daniel. Nicolas Copernic. De revolutionibus orbium coelestium. Revue d'Histoire Ecclésiastique. Brepols, 2016, roč. 111, 3-4, s. 854-857, 3 s. ISSN 0035-2381. doi:10.1484/J.RHE.5.111955.
 52. ŠPELDA, Daniel. The history of science as the progress of human spirit: Historiography of astronomy in the 18th century. In Before Montucla: Historiography of Science in Early Modern Era. 2016.
 53. ŠPELDA, Daniel. The History of Science as the Progress of the Human Spirit: Historiography of Astronomy in the 18th Century. In Bergische Universität Wuppertal (Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung), Wuppertal, 3.-4. březen 2016. 2016.
 54. ŠPELDA, Daniel. Veritas Filia Temporis: The origins of the idea of scientific progress. Annals of Science. Taylor & Francis, 2016, roč. 73, s. 375-391, 16 s. ISSN 0003-3790. doi:10.1080/00033790.2016.1178804.
 55. ŠPELDA, Daniel. Vši a Gulliver : Optická relativita v novověku. Studia Philosophica. Brno: Masarykova Univerzita, 2016, roč. 63, č. 1, s. 47-68. ISSN 1803-7445.
 56. ŠPELDA, Daniel. Watchers of the Sky: Christiaan Huygens on Humans and Extraterrestrials. In Scientiae 2016 University of Oxford: Disciplines of Knowing in the early modern world, Oxford, 5-7 July 2016. 2016.
 57. 2015

 58. ŠPELDA, Daniel. Early Modern Philosophy of the History of Science. In 42nd Annual Philosophy of Science Conference, Inter-University Centre, Dubrovnik. 2015.
 59. ŠPELDA, Daniel. From closed cycles to infinite progress: Early modern historiography of astronomy. History of Science. SAGE, 2015, roč. 53, s. 209-233, 24 s. ISSN 0073-2753. doi:10.1177/0073275315580951.
 60. ŠPELDA, Daniel. Metafory historické nadřazenosti poznání v raném novověku. Studia Aristotelica. 2015, Suppl. II, s. 165-180, 15 s. ISSN 1214-8407.
 61. ŠPELDA, Daniel. Mikuláš Koperník jako filosof (rec. M. Vesel, Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher, Frankfurt a. M.: Peter Lang 2014). Teorie vědy. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2015, roč. 37, č. 6, s. nestránkováno. ISSN 1210-0250.
 62. ŠPELDA, Daniel. Pravda - dcera času: O původu ideje pokroku poznání. 1. vyd. Praha: Mervart, 2015. 294 s. ISBN 978-80-7465-193-9.
 63. ŠPELDA, Daniel. Science, Philosophy and Religion in Early Modern Culture. Theory of Science. 2015, roč. 37, s. 119-120. ISSN 1210-0250.
 64. 2014

 65. ŠPELDA, Daniel. Kloaka světa: Geocentrismus, antropocentrismus a falešný triumf moderny. In Kosmologie a antropologie: místa člověka v kosmu, Katedra filosofie FF Západočeská univerzita, Plzeň. 2014.
 66. ŠPELDA, Daniel. Kloaka světa: Geocentrismus, antropocentrismus a mimozemšťané. Pro-fil. 2014, roč. 15, č. 1, s. 62-81, 19 s. ISSN 1212-9097.
 67. ŠPELDA, Daniel. Pokrok vědy nebo návrat k mosaické fyzice: Harmonie starého a nového poznání u Komenského. In . Schifferová, A. Prázný, K. Šolcová, A. Poskočilová et al.,. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. 1. vyd. Červený Kostelec - Pardubice: Pavel Mervart, 2014. s. 69-88, 19 s.
 68. ŠPELDA, Daniel. Progresivistická rétorika raně novověké filosofie a vědy. In Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii. Filosofický ústav AV ČR/Teologická fakulta Jihočeské univerzity. 2014.
 69. ŠPELDA, Daniel. R. L. Kremer – J. Wlodarzcyk (eds.), Johannes Hevelius and His World, Warszawa 2013 (= Studia Copernicana XLIV). Studia Comeniana. Praha, 2014, roč. 27, s. 361-366. ISSN 0231-5955.
 70. ŠPELDA, Daniel. The antediluvian astronomy, cycles of learning, and progress of science. In The Bible or Experience: Two Sources of Natural Knowledge in Early Modern Europe, FF Západočeská univerzita Plzeň. 2014.
 71. ŠPELDA, Daniel. The Importance of the Church Fathers for Early Modern Astronomy. Science & Christian Belief. 2014, roč. 26, s. 25-51, 26 s. ISSN 0954-4194.
 72. ŠPELDA, Daniel. The Reception of Ancient astronomy in the Early History of Astronomy. In Katsiampoura, G. Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies. 1. vyd. Athens: National Hellenic Research Foundation, 2014. s. 68-73, 5 s.
 73. ŠPELDA, Daniel. Trpaslíci na ramenou obrů: Metafora pokroku poznání. In Metafory ve vědeckém myšlení, Katedra filosofie, Ostravská univerzita, Ostrava. 2014.
 74. ŠPELDA, Daniel. Veritas filia temporis? The Birth of the Idea of Scientific Progress. In Scientiae 2014: Disciplines of Knowing in the Early Modern World, Medizinische Univesität, Wien. 2014.
 75. 2013

 76. ŠPELDA, Daniel. Antiquitas saeculi, juventus mundi. Metafory pokroku poznání v novověku. In Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace? Katedra filosofie, FF ZČU, Plzeň. 2013.
 77. ŠPELDA, Daniel. Aristotle’s Greatest Enemy. In Contra Aristotelem. Philosophy and Science in Early Modern Europe, Katedra filosofie, FF Západočeské univerzity, Plzeň. 2013.
 78. ŠPELDA, Daniel. De progressu astronomiae. In Instytut Historii nauky. Polska Akademia Nauk, Krakow. 2013.
 79. ŠPELDA, Daniel. Early modern histories of astronomy: The views on the progress of astronomy. In D. Capecchi – A. Lukešová – R. Pisano. Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in the History of Science. International 32nd Congress of The SISFA-Italian Society of Historians of Physics and Astronomy. Scientia Sociali UAB & Scientific Methodical Centre Scientia Educologica Press, 2013. s. 131-139, 8 s.
 80. ŠPELDA, Daniel. Filosofie, věda a nesnesitelná lhostejnost bytí. In Dialogy mezi vědou a filosofií, Katedra filosofie, FF Univerzita Palackého, Olomouc. 2013.
 81. ŠPELDA, Daniel. Geneze ideje vědeckého pokroku. In T. Dvořák. Současné přístupy v historické epistemologii. 1. vyd. Praha: Filosofiea, 2013. s. 51-71, 20 s.
 82. ŠPELDA, Daniel. Hledání předpotopní astronomie. Představy renesančních a raně novověkých astronomů o původu a dějinách astronomie. In Seminář SEDMA, Fakulta informačních technologií, ČVUT. 2013.
 83. ŠPELDA, Daniel. On Hans Blumenberg. In Center for the History and Philosophy of Science, Radboud University, Nijmegen. 2013.
 84. ŠPELDA, Daniel. Teologický absolutismus a lidské sebepotvrzení: Blumenbergovo pojetí novověku. Filosofický časopis. 2013, roč. 61, s. 181-205, 24 s. ISSN 0015-1831.
 85. ŠPELDA, Daniel. The Search for Antediluvian Astronomy: Sixteenth- and Seventeenth-Century Astronomers‘ Conceptions of the Origin of Science. Journal for the History of Astronomy. 2013, roč. 44, č. 3, s. 337-362, 25 s. doi:10.1177/002182861304400306.
 86. ŠPELDA, Daniel. Understanding of the history of astronomy in the 17th century: Hevelius, Cellarius and Cassini on the progress of astronomy. In Scientiae 2013: Disciplines of Knowing in the Early Modern World, University of Warwick, Coventry, UK. 2013.
 87. 2012

 88. ŠPELDA, Daniel. Anachronism in the history of science: An attempt at a typology. Almagest. 2012, roč. 3, č. 2, s. 90-119, 29 s.
 89. ŠPELDA, Daniel. Byl Bruno upálen kvůli svým kosmologickým představám? Dějiny vědy a techniky. 2012, roč. 45, č. 2, 61-87. ISSN 0300-4414.
 90. ŠPELDA, Daniel. Early Modern Histories of Astronomy. In Early Cosmologies and their Reception. Research Centre for Theory and History of Science. FF Západočeská univerzita Plzeň. 2012.
 91. ŠPELDA, Daniel. Harmonie starého a nového poznání u Komenského. Pokrok vědy a návrat k mosaické fyzice. In Komenský - myslitel harmonie. Pardubice. Univerzita Pardubice - Filosofický ústav AV ČR. 2012.
 92. ŠPELDA, Daniel. On Searching for Antediluvian Astronomy. In XXXII. Congress of the Italian Society of Historians of Physics and Astronomy, University of Roma La Sapienza, Roma. 2012.
 93. ŠPELDA, Daniel. Prisca sapientia v renesančním platonismu. Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. Praha, 2012, roč. 4, s. 145-189, 46 s. ISSN 1803-7860.
 94. ŠPELDA, Daniel. Proces s Giordanem Brunem. In Hvězdárna a planetárium Plzeň. 2012.
 95. ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy. In Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. Lékařská fakulta UK. 2012.
 96. ŠPELDA, Daniel. Původ ideje vědeckého pokroku. In Katedra filosofie, FF, Univerzita Palackého. 2012.
 97. ŠPELDA, Daniel. Sekularizace, eschatologie a idea pokroku podle Hanse Blumenberga. Studia Philosophica. 2012, roč. 59, č. 1, s. 27-47, 20 s. ISSN 1803-7445.
 98. ŠPELDA, Daniel. The Book of Nature in Early Modern Philosophy and Science. In The book and the world: The knowledge of nature in the Erly Modern Europe. Katedra filosofie, FF, Západočeská univerzita, Plzeň. 2012.
 99. ŠPELDA, Daniel. The reception of ancient astronomy in early modern histories of sciences. In 5th International Conference of the European Society for the History of Science: Scientific Cosmopolitism and local cultures: religions, ideologies, societies, Athens; Symposium: Ancient Astronomy and its later Reception. 2012.
 100. ŠPELDA, Daniel. Veritas filia temporis: Původ ideje teoretického pokroku. In Filosofický ústav AV ČR – Oddělení pro studium a edici Jana Amose Komenského. 2012.
 101. 2011

 102. ŠPELDA, Daniel. Genealogie mudrců v renesančním myšlení: Prisca sapientia. Pro-fil. 2011, roč. 12, č. 1, s. 42-60, 18 s. ISSN 1212-9097.
 103. ŠPELDA, Daniel. Koperník v Praze (rec. Z. Horský, Koperník a české země, Praha 2011). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2011, roč. 15, č. 3, s. 86-89. ISSN 1803-3784.
 104. ŠPELDA, Daniel. Mundus novus a kosmografická tradice. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2011, roč. 12, č. 1, s. 42-60, 18 s. ISSN 1211-8109.
 105. 2010

 106. ŠPELDA, Daniel. Anachronismy v historiografii vědy. In Katedra filosofie, FF MU, Brno. 2010.
 107. ŠPELDA, Daniel. Byli Galileo a Bruno odsouzeni kvůli heliocentrismu? In MESDEF 2010: XVII. Medzinárodný seminár z dejín fyziky. Klentnice. 2010.
 108. ŠPELDA, Daniel. Dějiny odhalování přírody (rec. Pierre Hadot, Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody, přel. M. Křížová, Praha 2010). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2010, roč. 14, s. 86-89. ISSN 1803-3784.
 109. ŠPELDA, Daniel. Heliocentrismus a církev v 16. a 17. století. In Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava. 2010.
 110. ŠPELDA, Daniel. Historiografie vědy a sounáležitost univerzity. In Idea univerzity v dnešní době. Katedra filosofie, FF, Univerzita Pardubice. 2010.
 111. ŠPELDA, Daniel. M. R. Antognazza, Leibniz: An Intellectual Biography. Acta Comeniana. 2010, roč. 24, s. 160-164. ISSN 0231-5955.
 112. ŠPELDA, Daniel. Petrarca uprostřed věcí pozemských (rec. J. Špička, Petrarca. Homo Politicus, Praha 2009). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2010, roč. 14, č. 1, 90-92. ISSN 1803-3784.
 113. ŠPELDA, Daniel. Veritas filia temporis: Původ ideje vědeckého pokroku. In Matematicko-fyzikální fakulta UK, Didakticko-historický seminář, Praha. 2010.
 114. 2009

 115. ŠPELDA, Daniel. Anachronismy v historiografii vědy. In Matematicko-fyzikální fakulta UK, Didakticko-historický seminář, Praha. 2009.
 116. ŠPELDA, Daniel. Bruno Trismegistus (rec. F. Yatesová, Giordano Bruno a hermetická tradice, Praha 2009),. Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2009, roč. 13, č. 2, s. 85-87. ISSN 1803-3784.
 117. ŠPELDA, Daniel. Jessenius a podzim renesance (rec. T. Nejeschleba, Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie, Praha 2008). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2009, roč. 13, č. 1, s. 96-98.
 118. ŠPELDA, Daniel. Petr Glombíček – James Hill et al., George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Praha 2009. Filosofický časopis. 2009, roč. 57, s. 615-621.
 119. ŠPELDA, Daniel. Po bitvě generálem: Anachronismy v dějinách vědy. Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2009, roč. 13, č. 2, s. 56-72, 16 s. ISSN 1803-3784.
 120. ŠPELDA, Daniel. Proces s Brunem. In Matematicko-fyzikální fakulta UK, Didakticko-historický seminář, Praha. 2009.
 121. ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2009. 346 s. ISBN 978-80-7007-310-0.
 122. ŠPELDA, Daniel. Renesanční a novověká filosofie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. 185 s. ISBN 978-80-7043-822-0.
 123. ŠPELDA, Daniel. Studium dějin filosofie jako cvičení v kritickém myšlení. Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2009, roč. 1, č. 1, s. 99-102. ISSN 1803-7879.
 124. ŠPELDA, Daniel. Tycho a Kepler (rec. K. Fergusonová, Tycho a Kepler, Praha 2009). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2009, roč. 13, č. 2, s. 88-90. ISSN 1803-3784.
 125. ŠPELDA, Daniel. Úvod do filozofie filozofie (rec. B. Horyna, Filosofie skepse, Olomouc 2008). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2009, roč. 13, č. 1, s. 93-96.
 126. ŠPELDA, Daniel. Využití externalismu při zkoumání při zkoumání dějin premoderní filosofie. Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2009, roč. 1, č. 2, s. 179-185, 6 s. ISSN 1803-7879.
 127. 2008

 128. ŠPELDA, Daniel. Astronomie ve středověku. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2008. 256 s. ISBN 978-80-7225-273-2.
 129. ŠPELDA, Daniel. Intelektuální dějiny pobělohorského exilu, (rec. V. Urbánek, Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2008, roč. 12, č. 3, s. 110-112.
 130. ŠPELDA, Daniel. Může historiografie vědy v něčem poučit historiky filosofie? In Kolokvium „Jak psát o starší filosofii“, Filosofický ústav AV ČR, Praha. 2008.
 131. ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy. In Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha. 2008.
 132. ŠPELDA, Daniel. Sociální konstruktivismus. In Katedra antropologie FF ZČU, projekt „Antropoweb“. 2008.
 133. 2007

 134. ŠPELDA, Daniel. Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought (rec. Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought. Essays to Commemorate The Advancement of Learning (1605-2005), ed. J. R. Solomon – C. Gimelli Martin, Ashgate, Aldershot 2005). Acta Comeniana. 2007, roč. 20-21, s. 244-248.
 135. ŠPELDA, Daniel. K čemu jsou dějiny premoderní filosofie? In Kolokvium „Proč se dnes zabývat antickou a středověkou filosofií“, Filosofický ústav AV ČR, Praha. 2007.
 136. ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy. In Filosofický ústav AV ČR, Praha. 2007.
 137. ŠPELDA, Daniel. Quae supra nos, nihil ad nos: Vztah církevních otců k astronomii. Listy filologické. 2007, roč. 130, s. 265-293, 28 s. ISSN 0024-4457.
 138. ŠPELDA, Daniel. Ve službách pokroku: Nástin dějin historiografie vědy. Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2007, roč. 11, č. 2, s. 63-82, 19 s. ISSN 1803-3784.
 139. 2006

 140. ŠPELDA, Daniel. Astronomie v antice. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2006. 262 s. ISBN 80-7225-210-0.
 141. ŠPELDA, Daniel. G. Thomson, Descartes, Bratislava 2004. Organon F. 2006, roč. 13, s. 261-265.
 142. ŠPELDA, Daniel. Jiří Fiala – Michal Polák (eds.), René Descartes. Scientia & Conscientia, Plzeň 2005). Organon F. 2006, roč. 13, s. 559-562.
 143. ŠPELDA, Daniel. Lexikon alchymie (rec. Karin Figala, Claus Priesner (eds.), Lexikon alchymie a hermetických věd, přel. P. Babka, Praha: Vyšehrad 2006). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2006, roč. 10, č. 1, s. 200-202.
 144. ŠPELDA, Daniel. Nejasná zpráva o konci jedné ideje (rec. Z. Krasnodebski, Zánik myšlenky pokroku, Praha 2006). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2006, roč. 10, č. 3, 172-174.
 145. ŠPELDA, Daniel. Raná romantika (rec. B. Horyna, Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis, Praha 2005). Reflexe. Časopis pro filosofii a theologii. 2006, roč. 30, s. 115-118.
 146. ŠPELDA, Daniel. Řeč nejen o důstojnosti člověka (rec. P. della Mirandola, De hominis dignitate – O důstojnosti člověka, Praha 2006). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2006, roč. 10, č. 1, s. 198-200.
 147. 2005

 148. ŠPELDA, Daniel. Astronomia filia temporis. In Radek Schuster. Teorie a dějiny vědy a techniky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 8-14, 6 s. ISBN 80-7043-349-3.
 149. ŠPELDA, Daniel. Baconovo pojetí problému teoretické zvědavosti. In H. Pavlincová. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada filozofická, B52. FF MU. Brno, 2005. s. 41-55, 14 s.
 150. ŠPELDA, Daniel. Descartes a principy vědeckého poznání. Filosofický časopis. 2005, roč. 49, s. 241-272, 29 s. ISSN 0015-1831.
 151. ŠPELDA, Daniel. Filozofie ve věku osvícenství (rec. W. Röd, Novověká filosofie II, Praha 2004). Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2005, roč. 9, č. 1, 211-214.
 152. ŠPELDA, Daniel. T. Nejeschleba (ed.), The Philosophy of Giordano Bruno, Olomouc 2003. Acta Comeniana. 2005, roč. 19, s. 236-242.
 153. ŠPELDA, Daniel. The Oxford Bacon XI, ed. G. Rees, Oxford 2004. Acta Comeniana. 2005, roč. 19, s. 243-249.
 154. ŠPELDA, Daniel. The power of the word and the mastery of nature: Renaissance magic and Francis Bacon. Acta Comeniana. 2005, roč. 19, s. 17-36, 19 s. ISSN 0231-5955.
 155. 2003

 156. ŠPELDA, Daniel. Bůh v Newtonově univerzu. Religio. 2003, roč. 11, č. 2, s. 187-206, 19 s. ISSN 1210-3640.
 157. 2001

 158. ŠPELDA, Daniel. Ke genezi kopernikánské reformy. Pro-fil. 2001, roč. 3, č. 1, s. nepaginovano. ISSN 0015-1831.
 159. ŠPELDA, Daniel. Legenda jménem Kopernik. Filosofický časopis. 2001, roč. 49, s. 241-272, 31 s. ISSN 0015-1831.
 160. ŠPELDA, Daniel. Od kosmu k vesmíru. Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné. 2001, roč. 5, č. 1, s. 57-73. ISSN 1212-5547.
 161. ŠPELDA, Daniel. Základní pilíře moderny. In Etyka wobec wyzwań XXI wieku, Wisla, Polsko. 2001.
 162. 1999

 163. ŠPELDA, Daniel. Základní nemravné pojmy a postoje Roberta Spaemanna. Aluze. Revue pro filosofii, literaturu a jiné. 1999, roč. 3, č. 1, s. 110-121, 11 s. ISSN 1212-5547.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2023 16:53