Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HRŮZA, Filip, Vilém PAŘIL, František KALOUDA, Tomáš HRDLIČKA a Lucia HRŮZOVÁ. Analýza projektu plavání v Chotěboři. Brno: Město Chotěboř, 2020. 92 s.
 2. BAKOŠ, Eduard, Daniel NĚMEC, Filip HRŮZA a Troy MIX. Emerging Topics on Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic: Policy Networking, Regionalization and Financial Indicators. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2020, roč. 18, č. 3, s. 579-602. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/18.3.579-602(2020).
 3. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Vilém PAŘIL, Jan HRADECKÝ, Naděžda CHYTILOVÁ, Jakub DANĚK a Miriam SIVÁKOVÁ. Konference Spolupráce měst a obcí v ČR, příhraniční a napříč hranicemi. 2020.
 4. HRŮZA, Filip a Stanislav VOLČÍK. Macro-evaluations contribution to greater accountability of policy impacts assessments in Europe (EU member states administrations overview and practice). In Smart Governments, Regions and Cities. First Edition. Rijeka: University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, 2020. s. 73-92. ISBN 978-953-7813-56-7.
 5. HRŮZA, Filip, František KALOUDA a Vilém PAŘIL. Podnikání obcí (vybrané aspekty podnikání, přehled stavu podnikání obcí v ČR na vybraném segmentu...). In Univerzita starosty (online seminář). Online: Sdružení místních samospráv ČR, 2020.
 6. HRŮZA, Filip, Martin DVOŘÁK a Jan FIBIKAR. Strategický plán rozvoje sportu ve městě Slavičín 2020-2025. Brno: Město Slavičín, 2020. 77 s.
 7. HRŮZA, Filip a Martin DVOŘÁK. Veřejná správa online (přednáška pro SŠ). Brno: Gymnázium Slovanské náměstí, 2020.
 8. 2019

 9. HRŮZA, Filip, František KALOUDA a Michaela JUROVÁ. Analýza hospodaření obce? Stále je co nového objevovat! In Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. s. 12-13. ISSN 1213-6581.
 10. HRŮZA, Filip a Lucia MAKÝŠOVÁ. Facebook practices of the Czech regional capitals – pilot insights in the character of the communication with citizens. In Petra Dvořáková. Proceedings of the 23rd International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 92-98. ISBN 978-80-210-9257-0.
 11. HRŮZA, Filip. Jak funguje státní rozpočet? Tišnov: Gymnázium Tišnov, 2019.
 12. HRŮZA, Filip. Jak funguje státní rozpočet? In Ekonomický kurz. Gymnázium Slovanské náměstí, Brno, 2019.
 13. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Lenka BÁRTLOVÁ, Jan FIBIKAR, Veronika TUPÁ, Jan HRADECKÝ, Michaela NEUMANNOVÁ a Lucia HRŮZOVÁ. Konference meziobecní spolupráce 2019. 2019.
 14. HRŮZA, Filip, Lenka MATĚJOVÁ a Jan FIBIKAR. Krajský seminář a shromáždění SMS ČR. 2019.
 15. HRŮZA, Filip. Municipality a finanční řízení jako příležitost pro SMART cities. In Smart City – najděme nová řešení starých problémů (URBIS SMART CITY FAIR). 2019.
 16. PAVLÍK, Marek, František KALOUDA a Filip HRŮZA. Oponentura ekonomického modelu provozních nákladů na připravovaný projekt výstavby velodromu v lokalitě Hněvkovského, Brno-jih. Brno: Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2019. 14 s.
 17. HRŮZA, Filip, Stanislav VOLČÍK a Jan ŽÁČEK. Quo vadis: K čemu a jak používají makroevaluace Evropská unie a její členské země. In Veřejná správa. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. 4 s. ISSN 1213-6581.
 18. HRŮZA, Filip, Lenka MATĚJOVÁ, Eduard BAKOŠ, Lucia MAKÝŠOVÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ, Jan HRADECKÝ, Veronika TUPÁ, František KALOUDA, Michaela JUROVÁ a Dagmar ŠPALKOVÁ. Samosprávy 2019. 2019.
 19. HRŮZA, Filip a Filip KUČERA. Smart governance v českých obcích a městech: Originální nápad je někdy víc než investice. In Veřejná správa. Ministerstvo vnitra ČR, 2019. s. 18-19. ISSN 1213-6581.
 20. HRŮZA, Filip a Lucia MAKÝŠOVÁ. Social media usage in local governments – A case study of the Czech Republic. In 2019 American Society for Public Administration Annual Conference. 2019.
 21. ŽÁČEK, Jan, Filip HRŮZA a Stanislav VOLČÍK. The Impact of EU Funds on Regional Economic Growth of the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, roč. 69, č. 1, s. 76-94. ISSN 0015-1920.
 22. HRŮZA, Filip, Stanislav VOLČÍK, Jan BITTNER, Daniel KNÝ a Alice KRUTILOVÁ. Využívání makroevaluací a makroekonomických modelů členskými státy EU. Praha: Úřad vlády ČR, 2019. 17 s.
 23. HRŮZA, Filip, Veronika TUPÁ, Jakub PEJCAL a Lucia HRŮZOVÁ. Workshop AMOB 2019/2020 (Brno). 2019.
 24. 2018

 25. JAN, Žáček, Filip HRŮZA a Stanislav VOLČÍK. Impact of ESIF on Economic Growth of Regions of the CzechRepublic–Panel Data Regression Analysis. In Proceedings of the 4th International Conference on European Intergration 2018. Ostrava, 2018. ISSN 2571-029X.
 26. HRŮZA, Filip. Institutes for Public Administrations as a bridge between universities and public administration. 2018.
 27. HRŮZA, Filip a Lenka MATĚJOVÁ. Krajský seminář SMS ČR "Pomáháme obcím s GDPR". 2018.
 28. HRŮZA, Filip, Marek PAVLÍK, Vilém PAŘIL, Veronika TUPÁ a Jan FIBIKAR. Municipalita 2018 (worskhop AMOB 2018/2019). 2018.
 29. HRŮZA, Filip a Jan FIBIKAR. 1. Simulace městského zastupitelstva. 2018.
 30. 2017

 31. HRŮZA, Filip, Lenka MATĚJOVÁ a David PÓČ. Analýza mechanismu kontroly a sankcí u evropských dotací z pohledu obcí. Brno: Sdružení místních samospráv ČR, 2017.
 32. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Vilém PAŘIL, Martin VÉRTEŠI a Irena PONČÍKOVÁ. Inteligentní veřejná správa 1/2017 (Newsletter pro veřejnou správu). Brno, 2017.
 33. HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Eduard BAKOŠ, Vilém PAŘIL, Martin VÉRTEŠI a Irena PONČÍKOVÁ. Inteligentní veřejná správa 2/2017 (Newsletter pro veřejnou správu). Brno, 2017. 8 s.
 34. HRŮZA, Filip. Konference Samosprávy 2017 (III. ročník). 2017.
 35. HRŮZA, Filip a Sandra NOVOTNÁ. Municipal bankruptcy in the Czech and Slovak Republic (case study). Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D. Česká republika: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 39, s. 63-74. ISSN 1211-555X.
 36. HRŮZA, Filip, Vladimír HYÁNEK, Vilém PAŘIL, Eduard BAKOŠ a Petra KOŠÁRKOVÁ. Municipalita 2017 (worskhop AMOB 2017/2018). 2017.
 37. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Vladimír HYÁNEK a Petra KOŠÁRKOVÁ. Workshop AMOB 2017/2018 (Brno). 2017.
 38. 2016

 39. MIX, Troy, Eduard BAKOŠ a Filip HRŮZA. Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 45-51. ISBN 978-80-210-8082-9.
 40. HRŮZA, Filip. Den s Ministerstvem financí ČR na ESF MU. 2016.
 41. HRŮZA, Filip a Francesca MANES ROSSI. Introducing accrual accounting in the Czech Local Governments: challenges and risks. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 131-138. ISBN 978-80-210-8082-9.
 42. TALAŠOVÁ, Marie, Filip HRŮZA a Vilém PAŘIL. Jak udělat kariéru ve státní správě 2016. 2016.
 43. HRŮZA, Filip. Konference Města a obce 2016: 4I (ideje, informace, inspirace a inovace). 2016.
 44. HRŮZA, Filip. Municipal Bankruptcy: Pilot Experience from Czech Republic. Review of European Studies. 2016, roč. 8/2016, č. 1, s. 87-101. ISSN 1918-7173. doi:10.5539/res.v8n1p87.
 45. HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Oblast finančních ukazatelů. In Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 84-98. ISBN 978-80-7552-013-5.
 46. TALAŠOVÁ, Marie, Anna BILANOVÁ, Jindřiška ŠEDOVÁ a Filip HRŮZA. Ochrana zahraničních investic 2016. 2016.
 47. VODÁKOVÁ, Jana, Filip HRŮZA, Petr VALOUCH a Marie POLÁCHOVÁ. Příklady sestavení balanced scorecard. In Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 114-172. ISBN 978-80-7552-013-5.
 48. HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Public Sector Accounting Policy Reform in the Czech Republic: Experience from Local Governments (pilot). European Financial and Accounting Journal. Česká republika: University of Economics, Prague, Publishing house Oeconomica, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 17-38. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.172.
 49. HRŮZA, Filip a Věra VRÁBLÍKOVÁ. Rozpočtové provizorium (Technická zpráva). Brno, 2016.
 50. ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů. 2016.
 51. HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Eduard BAKOŠ, Lucie SOMMEROVÁ, Irena PONČÍKOVÁ a Martin DVOŘÁK. Strategický plán rozvoje obce Hevlín 2016-2022. Brno: obec Hevlín, 2016. 74 s.
 52. HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana TŮMOVÁ, Eduard BAKOŠ, Michal PINK, Otto EIBL, Irena PONČÍKOVÁ a Václav DOKOUPIL. Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022. Brno: město Němčice nad Hanou, 2016. 77 s.
 53. ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ÚZEMNÍ ROZVOJ A EXTERNÍ SUBJEKTY - metodika pro podporu zapojování externích subjektů. 2016.
 54. 2015

 55. PAVLÍK, Marek a Filip HRŮZA. Alternative lottery systems in Europe and key variables for using lottery as a financial resource for sport. Studia sportiva. 2015, roč. 2015, č. 1, s. 216-224. ISSN 1802-7679.
 56. HRŮZA, Filip. Modern Public Finance and Public Trust. In PA Times Online. American Society for Public Administration, 2015.
 57. HRŮZA, Filip. Public sector organization financial ratios’ recent development as a matter of financial innovation. Investment Management and Financial Innovations. Ukrajina, 2015, roč. 12/2015, č. 2, s. 88-95. ISSN 1810-4967.
 58. 2014

 59. HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Innovation of Public Financial Management Practice Trough New Accounting and Management Approach. In ZHU Xiaoning and ZHAO Shurong. PROCEEDINGS OF 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION(10th). Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China Press (UESTC Press), 2014. s. 621-628. ISBN 978-7-5647-2652-2.
 60. MATĚJOVÁ, Lenka a Filip HRŮZA. Local governments and their role in the cultural policies of Central Europe. In Qingyuan Zhou. Advances in Business and Finance. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, 2014. s. 72-77. ISBN 978-981-07-5948-3.
 61. PAVLÍK, Marek a Filip HRŮZA. Lottery as Tool for Financing of Sport – Comparison of European Countries. In Roger Zheng. Advances in Intelligent Systems Research. Paris: Atlantis Press, 2014. s. 89-92. ISBN 978-94-6252-024-0.
 62. SEDMIHRADSKÁ, Lucie a Filip HRŮZA. Rebudgeting in Czech towns. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. 2014, roč. 17, č. 3, s. 101-110. ISSN 1212-3951.
 63. HRŮZA, Filip. The effect of the financial crisis on Czech municipal financial management: can a future crisis be prevented? Problems and Perspectives in Management. 2014, Vol. 12, č. 1, s. 143-151. ISSN 1727-7051.
 64. GODAROVÁ, Jana a Filip HRŮZA. The Municipality View on Tax Revenue. The Czech Case. In Government vs. Governance in Central and Eastern Europe. Presented Papers from the 22st NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2014. ISBN 978-80-89013-72-2.
 65. 2013

 66. HRŮZA, Filip. Finančně-analytické nástroje a české municipality (teorie a praxe). Scientific papers of the university of Pardubice Series D. 2013, No. 29, 4/2013, s. 47-60. ISSN 1211-555X.
 67. HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Finanční analýza. In Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká Republika, 2013. s. 106-147. ISBN 978-80-7478-324-1.
 68. DOSTÁL, Jakub a Filip HRŮZA. Identifying the Importance of Measuring Monetary Value of Volunteering in the Czech Republic. In Lenka Furová, Dagmar Špalková. /Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 29-37. ISBN 978-80-210-6159-0.
 69. HRŮZA, Filip. Liquidity Management as a Space for Public Sector Innovation: How the Public Sector Approach to This Issue Has Developed through the Time until Now? In ZHU Xiao-ning and ZHAO Shu-rong. PROCEEDINGS OF 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION(9th). Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China Press (UESTC Press), 2013. s. 413-421. ISBN 978-7-5647-1920-3.
 70. VACEKOVÁ, Gabriela a Filip HRŮZA. Performance of Public Primary Schools in Slovakia. In Ming Ma and Wei Deng. Advanced Social Science Letters. Singapore: American Applied Sciences Researche Institute, 2013. s. 117-123. ISBN 978-1-937728-08-3.
 71. ŠEBO, Ján, Ján LIBIČ a Filip HRŮZA. Programové financování a rozpočtování. In Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká Republika, 2013. s. 83-105. ISBN 978-80-7478-324-1.
 72. SEDMIHRADSKÁ, Lucie a Filip HRŮZA. Rebudgeting: A Pilot Study on Czech Municipalities. In X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 2013. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-248-3225-8.
 73. HRŮZA, Filip. Why traditional financial analysis tools and approaches are not suitable for municipalities and should be re-designed? (The case of municipalities in Czech Republic). International Journal of Social Science and Humanity. Singapore: IACSIT Press, 2013, Vol.3,2013, No.1, s. 57-61. ISSN 2010-3646. doi:10.7763/IJSSH.2013.V3.194.
 74. GODAROVÁ, Jana a Filip HRŮZA. 20 years of independence and fiscal federalism in the Czech Republic: Where we have come and where are we headed? In X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 2013. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. 10 s. ISBN 978-80-248-3225-8.
 75. 2012

 76. HRŮZA, Filip. Finanční analýza a obce v ČR. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 31-40. ISBN 978-80-7395-533-5.
 77. HRŮZA, Filip. Municipal debt in Europe: Is there a problem? In The Macrotheme Conference Business and Social Science: Paris 2012. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2021 08:02