Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 10/2009, č. 10, s. 16-17. ISSN 1213-6581.
   Název česky: Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví.
   Název anglicky: Supreme Administrative Court in the control system of public administration and of (administrative) justice.
   RIV/00216224:14220/09:00067125 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Potěšil, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: public administration; control; Supreme Administrative Court; administrative justice

   Změnil: doc. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 30. 5. 2013 11:43.

  2008

  1. GLOGAROVÁ, Jana. K některých aspektům pojmu kontroly podle zákona o ochraně hospodářké soutěže a pojmu ovládání podle obchodního zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 177 - 182. ISSN 1210-6410.
   Název anglicky: Various aspects of the term "control" in the Act on the Protection of Competition and in the Commercial Code
   RIV/00216224:14220/08:00027871 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Glogarová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: control; Act on the Protection of Competition; Commercial Code; groups of companies
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Jana Glogarová, LL.M., učo 40632. Změněno: 15. 3. 2009 23:08.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 270-276. ISBN 978-80-210-4733-4.
   Název anglicky: Financial management control of local government units and violation of budgetary discipline
   RIV/00216224:14220/08:00034895 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Pařízková, Ivana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Control; surveillance; supervision; management of local government units; a breach of budgetary discipline; review management; internal control; external control
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 12:43.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Pomoc a kontrola v terapeuticky pojaté sociální práci. In JANEBOVÁ, Radka, Miroslav KAPPL a Martin SMUTEK. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 122-130. ISBN 978-80-7041-118-6.
   Název česky: Pomoc a kontrola v terapeuticky pojaté sociální práci
   Název anglicky: Help and control in the therapeutic oriented social work
   RIV/00216224:14230/08:00033296 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Ševčíková, Stanislava (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: therapeutic social work; help; control
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, MBA, Ph.D., učo 78509. Změněno: 5. 1. 2011 17:52.

  2006

  1. CHRZ, Vladimír, Ivo ČERMÁK a Veronika PLACHÁ. Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu:narativní přístup. Československá psychologie. 2006, L, č. 6, s. 507-521. ISSN 0009-062X.
   Název anglicky: Understanding the experience of patients with breast cancer: the narrative approach
   RIV/00216224:14230/06:00016435 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Chrz, Vladimír (203 Česká republika) -- Čermák, Ivo (203 Česká republika, garant) -- Plachá, Veronika (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: brest cancer; finitude of life; contingency; control; narrative configuration
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 2. 7. 2009 12:41.
  2. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej. In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1. vyd. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, s. 44-62, 516 s. ISBN 83-922867-3-1.
   Název česky: Rozpočtová pravidla územních samosprávných celků v České republice
   Název anglicky: The budget principles of local self-government units in the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/06:00017030 Stať ve sborníku. Právní vědy. polština. Polsko.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: budget; Czech Republic; finance; local self-government; tax; control

   Změnil: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Změněno: 27. 7. 2006 14:53.

  2005

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Stanislav KUTÁČEK. Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu. In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 25-43, 18 s. ISBN 80-210-3623-0.
   Název česky: Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu
   Název anglicky: Contrtol management in public sectors and NKÚ
   RIV/00216224:14560/05:00021309 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Rektořík, Jaroslav (203 Česká republika, garant) -- Kutáček, Stanislav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: control; management; efectivenes; public sectors

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 3. 6. 2008 13:18.

  2004

  1. BEJČEK, Josef. K pojmům kontroly soutěžního chování a ovládání. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 15, s. 557-570. ISSN 1210-6410.
   Název anglicky: On the concept of control of the competitive behaviour and of the dominant influence
   RIV/00216224:14220/04:00011966 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Bejček, Josef (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Competitive behaviour ; Control ; Dominating influence ; Potentiality of control influence

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 24. 5. 2005 16:35.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru. prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 86 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.
   Název anglicky: Control in public sectors

   Klíčová slova anglicky: control; public sectors; management; system

   Změnil: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., učo 1702. Změněno: 11. 12. 2004 17:00.

  2003

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení. Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 11-17, 6 s. ISBN 80-86119-72-6.
   Název anglicky: Kontrtola jako nástroj řízení
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: control; public administration; public sector
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., učo 1702. Změněno: 28. 12. 2008 15:55.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003, 19 s. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
   Název anglicky: Control within the sphere of Public Administration
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: control; Public Administration; Public sector

   Změnil: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., učo 1702. Změněno: 13. 12. 2003 15:24.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 32-44, 12 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
   Název anglicky: Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: control; system; competence

   Změnil: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., učo 1702. Změněno: 13. 12. 2003 16:09.
  4. JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu. In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 71-73. ISBN 80-210-3192-1.
   Název anglicky: The possibility of standards control by instruments of auditing
   RIV/00216224:14560/03:00009031 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Jurajdová, Hana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: audit; control; standard

   Změnila: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Změněno: 29. 10. 2003 10:47.
  5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Pojetí a druhy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský-vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, a.s.r., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 24-27. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6.
   Název anglicky: Kinds are derived control.
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: control; kinds; derived;

   Změnil: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., učo 1702. Změněno: 13. 12. 2003 16:00.
  6. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 44-64, 20 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
   Název anglicky: The State, regional and mucipal control.
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: state; region; municipal; control; system

   Změnil: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., učo 1702. Změněno: 13. 12. 2003 16:17.

  2002

  1. MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499.
   Sedmá generace
   Název anglicky: Digital Media and the Ideal of the Freedom

   Klíčová slova anglicky: new media; cyberpunk; freedom; control; hypertext

   Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 8. 9. 2020 08:51.

  2001

  1. JURNÍKOVÁ, Jana a Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 8, s. i-iii, 3 s. ISSN 0027-8009.
   Název anglicky: On Relation between State and Self-Government

   Klíčová slova anglicky: state; self-government; local authorities action; control

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 22. 10. 2004 09:59.
Zobrazeno: 18. 6. 2024 07:48