Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 s. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219.
 2. MOŽNÝ, Ivo, Petr PAKOSTA a Marie PŘIDALOVÁ. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 134 s. Rubicon, volume 10. ISBN 978-80-210-4554-5.
 3. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Fertility in male patients with newly diagnosed Hodgkin´s lymphoma. In European Andrology (suplementum). Praha, Česká Republika: Androgeos, 2008. s. 44-44, 1 s. ISSN 1802-4793.
 4. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hakim s preference theory in the Czech context. Czech Demography, Praha: ČSÚ, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 46-55. ISSN 1802-7881.
 5. RABUŠIC, Ladislav a Hana HAŠKOVÁ. K nízké sňatečnosti v České republice. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 5, č. 2, s. 7-33. ISSN 1214-813X.
 6. SUCHANEC, Miroslav. Pořizují si české ženy své děti ke snížení vlastní nejistoty? Posouzení relevance teorie redukce nejistoty skrze rodičovství v českém prostředí. In Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Brno/Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. s. 289-318, 29 s. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5.
 7. PODBORSKÝ, Vladimír. Sex, plodnost a úroda v pravěku Evropy. In 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy Brno 14. 11. 2008 - 15. 2. 2009. První. Brno: Muzeumměsta Brna, 2008. s. 27-41, 15 s. ISBN 978-80-86549-45-3.
 8. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, č. 2, s. 69-87. ISSN 1214-813X.
 9. VAN PEER, Christine a Ladislav RABUŠIC. Will we witness an upturn in European fertility in the near future? In People, Population Change and Policies - Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 1: Family change. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008. s. 215-241, 27 s. European Studies of Population , 16. ISBN 978-1-4020-6608-5.
 10. 2007

 11. NĚMEC, Daniel. Demografický vývoj. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 20-32, 13 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 12. NĚMEC, Daniel. Komparace demografického vývoje Maďarska a Polska v období transformace. Brno: CVKSČE MU, 2007.
 13. FUČÍK, Petr. Porody po rozvodu. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 171-184, 13 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 14. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha, 2007, roč. 49, č. 2, s. 77-86. ISSN 0011-8265.
 15. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice. Demografie-revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český Statistický Úřad, 2007, roč. 49, č. 4, s. 244-252. ISSN 0011-8265.
 16. 2006

 17. RABUŠIC, Ladislav. Bude česká plodnost i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě? In Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 66-80, 15 s. Katedra demografie a geodemografie. ISBN 80-86561-93-3.
 18. TOMEŠ, Zdeněk a Daniel NĚMEC. Demografický vývoj ČR 1990-2005. Brno: CVKSČE MU, 2006.
 19. NĚMEC, Daniel. Demografický vývoj SR 1990-2005. Brno: CVKSČE MU, 2006.
 20. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy. Eur Clinics Obstet Gynecol, Belgium: Springer, 2006, roč. 2, č. 2, s. 77-78. ISSN 1613-3412.
 21. HUSER, Martin. Gonadal protection during chemotherapy with GnRH analogues - Invited lecture. In Book of abstracts - 19th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Torino, Italy, April 5th-8th, 2006. 1. vyd. Italy: EBCOG, 2006. s. 121-241. ISSN 1802-128X.
 22. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). Gynecological Endocrinology, 2006, roč. 22, S1, s. 141-142. ISSN 0951-3590.
 23. HUSEROVÁ, Margita a Martin HUSER. Chemoterapie a předčasné ovariální selhání. Sestra, Praha: MONA s.r.o. Praha, 2006, roč. 45, č. 9, s. 34-35. ISSN 1210-0404.
 24. HUSER, Martin. Laparoskopický odběr a kryokonzervace ovariální tkáně před chemoterapií. In sborník abstrakt XV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP,. Hradec Králové: Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, 2006. s. 26-27, 1 s. ISSN 1802-128X.
 25. KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.
 26. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Teorie založené na lidských preferencích jako možný příspěvek k vysvětlení současného reprodukčního chování. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. 1. vyd. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 57-79, 22 s. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 80-7326-104-9.
 27. 2005

 28. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Martin HUSER a Igor CRHA. Damage to ovarian functions in young women treated with ABVD and BEACOPP chemotherapy for Hodgkin lymfoma. In Annals of Oncology. 2005. ISSN 0923-7534.
 29. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In Annals of Oncology. United Kingdom: The European Society of Medical Oncology, 2005. s. 198-199, 2 s. ISSN 0923-7534.
 30. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zdeněk KRÁL. Kryokonzervace ovariální tkáně: šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 6, s. 30-31. ISSN 1211-6645.
 31. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
 32. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. ESHRE abstract book, Human Reproduction Suppl 2005, Belgium, 2005, roč. 1, S1, s. 123.
 33. 2004

 34. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Hana VIŠŇOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2004. s. 25-25, 1 s. ISSN 1466-4860.
 35. RABUŠIC, Ladislav. Will Tomorow's Czechs Have the Fewest Children in Europe? In Mareš, P. et al.: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 41-60, 20 s. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. ISBN 80-86598-67-5.
 36. 2003

 37. SKOČOVSKÝ, Karel. Koncepční optimum: přehled současných poznatků. 2003.
 38. 2002

 39. RABUŠIC, Ladislav. K některým předpokladům formulace pronatalitní politiky. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 2002, roč. 44, č. 3, s. 177-187. ISSN 0011-8265.
 40. RABUŠIC, Ladislav. Možného rodina předvídaná a rodina skutečná. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 2002, Speciální, s. 29-37. ISSN 1212-365X.
 41. 2001

 42. RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6.
 43. 2000

 44. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vztah koncentrace kadmia v seminální plasmě a kouření k hodnotám spermiogramu a fertilizaci oocytů. Slovenská gynekológia a porodníctvo, Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 121-126. ISSN 1335-0862.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2019 00:33