Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. OUŘEDNÍČKOVÁ, Sarah a Zuzana VIKARSKÁ. Evasive, Insensitive, Ignorant, and Political: The Recent Czech Transgender Case. Verfassungsblog. Berlín: Verfassungsblog.de, 2022, 6 s. ISSN 2366-7044. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17176/20220407-011059-0.

  2021

  1. VIKARSKÁ, Zuzana. EU Values as a Limit to National (Constitutional) Identity Claims. In The Inseparable Triangle: Democracy, Rule of Law and Human Rights in the EU. 2021.
  2. VIKARSKÁ, Zuzana. ICON-S Mundo: National and Constitutional Identities: Perspectives from the CEE Region. 2021.
  3. VIKARSKÁ, Zuzana. National Identities of the Member States and the EU's Own Constitutional Identity. In RECONNECT Workshop: Returning to the Rule of Law? 2021.

  2013

  1. WALTER, Aaron. National Identity, Duality, and Special Relations with the State of Israel. In Association of Israeli Studies. 2013.
  2. WALTER, Aaron. National Identity, Duality, and Special Relations with the State of Israel. In Assocation of Israeli Studies. 2013.

  2009

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2009, roč. 53, č. 3, s. 314-321. ISSN 0009-062X.
  2. HORÁK, Petr. Identita laicita tolerance. In My, oni, já. první. Brno: Host, 2009, s. 13 - 27, 14 s. 413. ISBN 978-80-7294-306-7.
  3. PYŠŇÁKOVÁ, Michaela. Klub jako metafora domova. Cargo: časopis pro kulturní/sociální antropologii. Praha: Cargo Publishers, 2009, roč. 9, č. 4, s. 25-41, 18 s. ISSN 1212-4923.
  4. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Ninth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2009.
  5. GILLIOT, Maike, Václav MATYÁŠ, Wohlgemuth SVEN a Marek KUMPOŠT. Privacy and Identity. In The Future of Identity in the Information Society - Challenges and Opportunities. 1. vyd. SRN: Springer Verlag, 2009, s. 351-390. Springer Verlag, 1st issue. ISBN 978-3-540-88480-4.
  6. KYLOUŠEK, Petr. 0. Samozřejmost národní kultury. I. Umění jako poznání. II. Utváření kanadské identity v historickém kontextu. III. Francouzsko-kanadská a quebecká literatura. VI. Kanadské samoty a vnímání druhého. In Petr Kyloušek, Klára Kolinská, Kateřina Prajznerová, Tomáš Pospíšil, Eva Voldřichová Beránková, Petr Horák: MY ONI JÁ. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu. 1. vyd. Brno: Host, 2009, s. 9-11, 27-49, 67-161, 293-297, 126 s. Host, 413. ISBN 978-80-7294-306-7.

  2008

  1. RAK, Roman, Václav MATYÁŠ, Zdeněk ŘÍHA, Viktor PORADA, Ondřej BITTO, John DAUGHMAN, Jean HENNEBERT, Danka SEIGOVÁ, Vlastimil STENZL, Jiří STRAUS, Marie SVOBODOVÁ a Halina ŠIMKOVÁ. Biometrie a identita člověka - ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 664 s. Profesionál. ISBN 978-80-247-2365-5.
  2. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Eighth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2008.
  3. KALHOUS, David. Granum Catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? MHB. 2008, roč. 11, č. 1, s. 23-38. ISSN 0862-979X.
  4. MARUŠKA, Michal a Zuzana STRAKOŠOVÁ. Identita: multimediální workshop v rámci Normálního festivalu. 2008.
  5. DANĚK, Petr a Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008, s. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
  6. KYLOUŠEK, Petr. Les médiateurs de Jacques Ferron - une interculturalité conflictuelle. In Francophonie et interculturalité. 1. vyd. Poznań: Leksem, 2008, s. 237-244. ISBN 978-83-60178-53-9.
  7. STEJSKAL, Jan. Obyčej a zákon hlediska komunikace a kulturní identity společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 4, s. 369-374. ISSN 1210-9126.
  8. HAMAR, Eleonóra. Sociální konstruktivismus. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 76-82. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
  9. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Village?... that´s when I know everyone in the bus (Contribution of Urban Sociology to the Research on Countryside). Majerová, V. (Ed.). In Venkov je náš svět – Countryside - Our World. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, s. 584 - 595, 11 s. ISBN 978-80-213-1851-9.
  10. GRYGAR, Jakub. Wymiary pamięci i tożsamości mieszkańców czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In Śląsk Cieszyński: Granice, przynależność, tożsamość ˛ ed. Janusz Spyra. 1. vyd. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2008, s. 72-83. Teksty. ISBN 978-83-922005-4-3.

  2007

  1. STEJSKAL, Jan. Antický mýtus: Oidipus a Sfinga. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz, v koedici s B.I.B.S.,a.s., Lidická 81, 602 00 Brno, 2007, s. 154-163. ISBN 978-80-87071-25-0.
  2. CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN a Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases. 2007, roč. 9/3, č. 4, s. 329-334, 5 s.
  3. MALÝ, Tomáš. Confessional Identity in Moravian Royal Towns in the 16th and 17th Centuries? In Bartlová, Milena – Šroněk, Michal (Eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Prague: Artefaktum, 2007, s. 323-334. ISBN 80-86890-15-5.
  4. ROTHENHAGEN, Richard. Identitätsentfaltung im "Tschechoslowakismus"und der Aufbruch zu neuen Denkmustern. In Europa- Nachdenken und Vordenken. 1. vyd. Wien, Berlin: LIT Verklag Berlin 2007, LIT Verlag GmbH&Co.KG Wien 2007, 2007, s. 54-57. ISBN 978-3-7000-0542-1.
  5. KYLOUŠEK, Petr. Le métissage selon Jacques Ferron. In Images of Canada: interiors and exteriors - Les Images du Canada: Les intérieurs et les extérieurs. 1. vyd. Beograd: Faculty of Philosophy of Niš, 2007, s. 235-241. ISBN 978-86-7379-137-1.
  6. KONEČNÝ, Štěpán a David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007, s. 10-16, 6 s. ISBN 978-80-7308-185-0.
  7. NECHUTOVÁ, Jana. Mezi proudy. Uspořádal O. Macek. In Zpytování, studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky: Nakladatelství Zdeněk Susa, 2007, s. 29-34. ISBN 978-80-86057-46-0.
  8. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8.
  9. VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007.
  10. LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
  11. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Seventh International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2007.
  12. FUJDA, Milan. Svámí Vivékánanda a modernita: Ke kulturním a sociálním podmínkám exportu/importu neohinduismu. In Orientalia Antiqua Nova [VII.]. Plzeň: Dryada, 2007, s. 49-59. ISBN 978-80-87025-13-0.
  13. HORYNA, Břetislav. V závětří národního státu. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2007, B 54, č. 1, s. 55-63. ISSN 0231-7664.

  2006

  1. SUBRAHMANYAM, Kaveri, David ŠMAHEL a Patricia GREENFIELD. Connecting Developmental Constructions to the Internet: Identity Presentation and Sexual Exploration in Online Teen Chat Rooms. Developmental psychology. Washington: American Psychological Association, 2006, roč. 42, č. 3, s. 395-406. ISSN 0012-1649.
  2. SZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 145-161, 16 s. ISSN 1214-813X.
  3. MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006, 297 s. ISBN 80-7325-111-6.
  4. KYLOUŠEK, Petr, Max ROY a Józef KWATERKO. Imaginaire du roman québécois contemporain. 1. vyd. Brno - Montréal: Masarykova univerzita - Figura, Centre de Recherche sur le texte et l'imaginaire, 2006, 215 s. Figura. ISBN 80-210-4050-5.
  5. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logoterapie v sociální práci. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, roč.XII., č.1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
  6. ROTHENHAGEN, Richard a Tomáš JANÍK. Minderheiten in der Tschechischen Republik und aktuelle pädagogische Bestrebungen. In SEEBAUER, Renate. Mosaik Europa - Diskussionsbeiträge zur ethnischen und sprachlichen Vielfalt. Münster: LIT Verlag, 2006, s. 30-40. Interkulturelle Pädagogik, Band 5. ISBN 3-8258-9709-5.
  7. MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti. In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006, s. 72-114, 44 s. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
  8. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006, s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X.
  9. MACEK, Petr. Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma? In Blatný, M. (ed.). Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti. Praha: Academia, 2006, s. 72-84. ISBN 80-200-1450-0.
  10. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Sixth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2006.
  11. POSPÍŠIL, Ivo. The Protection of National Minorities and the Concept of Minority in the EU Law. In Third Pan-European Conference on EU Politics. 2006. vyd. Istanbul, Turkey: European Consortium for Political Research, 2006, s. 1-11.
  12. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006, s. 117-142, 25 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6.
  13. BOBÁKOVÁ, Kristýna. Zápas o Evropu - identita, sloh a spor nejen v hudbě. Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 8-11. ISSN 0862-8505.

  2005

  1. DOKULIL, Miloš. Documenta philosophiae: O identitě a různosti (J. Locke, Esej). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 125-143. ISSN 0015-1831.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Dospívání jako cesta ke smyslu. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2005, 260 s. TMSP. ISBN 80-903070-2-7.
  3. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fifth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2005.
  4. ŠLECHTOVÁ, Hana. Je rodič víc nebo míň? Když společnost brání v tom, co vyžaduje. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 8 - 9. ISSN 1213-0028.
  5. ČERVENKA, Karel. Není pasťák jako pasťák: Sociálně konstruovaná identita mládeže z "preventivně výchovného" zařízení a její důsledky. Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha: Virtuální institut, o.p.s, 2005, roč. 2005, č. 37, s. 31-55. ISSN 1211-5770.
  6. MACEK, Petr. Osobní a profesní identita (učitelů) a zdravý vztah k sobě samému. Příspěvek prezentovaný na konferenci "Škola a zdraví", PF Masarykovy university v Brně, 14 - 15. 9. 2005. 2005.
  7. JŮVA, Vladimír. Sport as a phenomenon of identity development. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. From Identities in Europe to European Identities. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 71-76. ISBN 80-7315-091-3.

  2004

  1. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004, s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
  2. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fourth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2004.
  3. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Pracovní identita a postoje zaměstnanců úřadů práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 186-195. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Problematika rozvoje osobnosti u Romů. In LEVATAJOVÁ, Silvia. Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Trnava (SK): Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004, s. 194-201. ISBN 80-89034-84-5.
  5. BARTÁKOVÁ, Helena. Process of European Union Eastern Enlargement and Formation of the New European Identity. NISPAcee Newsletters. Bratislava: NISPAcee, 2004, roč. 11, č. 4, s. 1-6.
  6. MARADA, Radim. Social Construction of Youth and Formation of Generational Awareness after Socialism. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 149-168. mimo edice. ISBN 80-86598-67-5.
  7. JŮVA, Vladimír. Sport als Phänomen der Identitätsentfaltung. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. Von Identitäten in Europa zu europaischen Identitäten. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 71-76. ISBN 80-7315-088-3.
  8. JŮVA, Vladimír. Sport jako fenomén utvářející identitu v České republice. In SEEBAUER, Renate a Zdeněk HELUS. Od identit v Evropě k evropským identitám. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 70-76. ISBN 80-7315-089-1.
  9. SZALÓ, Csaba. Svádění ke kulturní asimilaci a resistence vůči ní: o dynamice sociální inkluze maďarské menšiny jižního Slovenska. In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2004, s. 217-234, 17 s. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6.
  10. ŠTĚTKA, Václav. Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 79-92, 13 s. ISSN 1214-813X.
  11. SZALÓ, Csaba. Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis významů a identit. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 27-41. ISSN 1214-813X.

  2003

  1. ČERMÁK, Ivo, Martina HŘEBÍČKOVÁ a Petr MACEK. Agrese, identita a osobnost jako předmět současného výzkumu v české a slovenské psychologii. In Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (eds.), Agrese, identita, osobnost. Neuveden: PsÚ AV ČR Brno a SCAN Tišnov, 2003, s. 13-22. ISBN 80-86620-06-9.
  2. KYLOUŠEK, Petr. Avant-propos. In Codifications et symboles des cultures nationales. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 5-7. ISBN 80-210-3159-X.
  3. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ, Eva ŠLESINGEROVÁ a Petr KOUŘIL. CD-ROM Displacement. Institut pro studium kultury a etnocentrismu - ISKE, 2003.
  4. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 227-254, 27 s. ISBN 80-210-3308-8.
  5. VÁCLAVÍK, David. Identita a legitimita v globální společnosti. In Práce zahání démony. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2003, s. 90 - 97. ISBN 80-902901-5-9.
  6. MACEK, Petr. Identita jako proces: vývojový přístup a styly sebedefinování. In Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (eds.), Agrese, identita, osobnost. PsÚ AV ČR Brno a SCAN Tišnov: neuveden, 2003, s. 180-200. ISBN 80-86620-06-9.
  7. SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury. In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 117-131, 14 s. ISBN 80-223-1917-1.
  8. ŠLECHTOVÁ, Hana. Rodina dvou generací vrstevníků jako ideální typ. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 145 - 155. ISBN 80-86598-61-6.
  9. SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 13-37, 24 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  10. JANKŮ, Kateřina. Stvoření "Barevného světa". Formování sociální identity v rámci občanské angažovanosti. In Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: MPU, 2003, s. 11-21. ... ISBN 8021033061.
  11. MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938.
  12. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ a Eva ŠLESINGEROVÁ. Tvůrčí seminář Displacement. 2003.
  13. GREGOROVÁ, Eva. Veřejná prostranství jako odraz společnosti - společnost jako odraz veřejných prostranství. In Veřejné prostory a život města, Sborník příspěvků konference. Brno: Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně a Občanské sdružení Civitas per Populi, 2003, s. 36 - 39. ISBN 80-214-2339-0.
  14. HAMAR, Eleonóra. Židovské identity ve světle diskursivních změn (Jewish identities in the light of discursive transformations). Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 9, č. 1, s. 108-120, 12 s. ISSN 1212-365X.

  2002

  1. MAREŠ, Petr. Marginalizace, sociální exkluze. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2002, s. 9-21. Neuceden. ISBN 80-210-2791-6.
  2. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Morálka a svědomí v pjetí adolescentů. In Utváření vývoj osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002, s. 163-172. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
  3. HAMAR, Eleonóra. Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit (Finding and inventing of the self in a story: On narrative construction of Jewish identities). Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní sociologii, 2002, roč. 9, č. 1, s. 29-49. ISSN 1211-5770.
  4. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Poznámky ke konstrukci židovských identit. Praha: Biograf, 2002, č. 27, s. 55-59, 4 s. ISSN 1211-5770.
  5. SZALÓ, Csaba. Proces kulturní asimilace a konstrukce identity "přistěhovalců". In SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2002, s. 179-196. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6.
  6. MACEK, Petr. Psychosociální charakteristiky a proces utváření identity adolescentů: co je typické a co se v posledním desetiletí mění. In I. Plaňava, M. Pilát (Eds.), Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002, s. 246-259. ISBN 80-86598-36-5.
  7. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Rizikové chování adolescentů ve vztahu k některým morálním přesvědčením a vnímání sebe sama. Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".
  8. SZALÓ, Csaba a Kateřina JANKŮ. Romská emigrace do Kanady a krize sociální inkluze. In SZÉP, Attila. Rómovia v strednej Európe: Migrácia Romov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodních študií, 2002, s. 29-79. ISBN 80-89106-03-X.

  2001

  1. MACEK, Petr. Adolescence, utváření identity a současní čeští dospívající. In O. Řehulková, E. Řehulka (Editoři). Psychologické otázky adolescence. Brno: Psychologický ústav AV ČR v nakladatelství Albert, 2001, s. 18-29. ISBN 80-7326-001-8.
  2. STRMISKA, Maxmilián. Aliados por patrimônio, divididos por opçăo? Os partidos pós-comunistas da Europa. Conjuntura Política. Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2001, roč. 4, č. 31, 7 s.
  3. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence. 2001.

  2000

  1. MACEK, Petr. Integrativní a integrující já. P. Macek, M. Šafářová, Editoři. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 95-104. ISBN 80-210-2465-8.
  2. RACLAVSKÝ, Jiří. Modality identity a případ Venuše. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 4, s. 1-20, 21 s. ISSN 1212-9097.
  3. HAMAR, Eleonóra. O narativitě a biografickém vyprávění. Biograf. Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní s, 2000, roč. 2000, č. 22, s. 47-52. ISSN 1211-5770.
  4. MUSIL, Libor. O významu mikrosvěta pro fungování sociálního státu. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2000, roč. 32, č. 1, s. 98-102. ISSN 0049-1225.

  1999

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Raně křesťanská misie a problém konverze. In Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999, s. 80-90. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4.

  1998

  1. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ, HŘEBÍČKOVÁ a J. BERNARD. Identity of Czech Adolescents: Empirical Types, Personality and values Context. In Seventh Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, San Diego. 1998.
  2. MACEK, Petr, M. HŘEBÍČKOVÁ a Ivo ČERMÁK. Styles of Identity: Empirical Types, Relations to Personality and Values System. In Poster presented on 6th Biennial Conference of the EARA, 3-7 June, Budapest, Hungary. 1998.
  3. MACEK, Petr a L. OSECKÁ. Zkoumání sebesystému identity. In D. Heller (Red.), Psychologie pro třetí tisíciletí. Abstrakt. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 1998, s. 39.

  1997

  1. MACEK, Petr, HŘEBÍČKOVÁ a Ivo ČERMÁK. Styles of Self-definition and identity domains: Relations to Big-five dimensions and Values. Fifth European Congress of Psychology, July 6th-11th, Dublin, Ireland, Abstracts p. 406, 1997.

  1996

  1. HARDY, Stephen Paul. Place and Identity in Contemporary Brititsh Fiction. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 22, č. 22, s. 10-126, 116 s. ISSN 1211-1791.

  1994

  1. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Adolescents styles of identity in psychosocial context. In Paper presented on 13th Biennial Meetings of ISSBD, Amserdam, Abstracts, p.472. 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 20:29