Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Multilevel block matching technique with the use of generalized partial volume interpolation for nonlinear intersubject registration of MRI brain images. In 16th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2008. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008. s. 1-5.
  Název česky: Mnohoúrovňová technika srovnávání podobrazů s využitím zobecněné interpolace částečných objemů pro nelineární registraci obrazů mozku z MRI od různých subjektů
  Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: image processing;image registration;interpolation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 11. 9. 2008 07:33.
 2. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Spatial Deformation Model With The Use Of Wavelet Thresholding For Nonlinear Multimodal Registration. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 19th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008. Brno: VUTIUM Press, 2008. s. 1-3. ISBN 978-80-214-3612-1.
  Název česky: Prostorový deformační model založený na vlnkovém prahování pro pružnou multimodální registraci
  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: image analysis;image registration;wavelet transformation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 2. 7. 2008 15:57.
 3. 2007

 4. SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK, Ivo PROVAZNÍK a Jiří JARKOVSKÝ. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE Transactions on Medical Imaging. New York: IEEE, 2007, roč. 26, č. 4, s. 452-461. ISSN 0278-0062.
  URL
  Název česky: Metoda pružné registrace pro automatickou morfometrii obrazů mozku z MRI v neuropsychiatrickém výzkumu
  RIV/00216224:14110/07:00022048 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Spojené státy.
  Schwarz, Daniel (203 Česká republika, garant) -- Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika) -- Provazník, Ivo (203 Česká republika) -- Jarkovský, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: MRI;image processing;schizophrenia;image registration;computational neuroanatomy
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 29. 6. 2009 13:34.
 5. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration. W.G.Kropatsch, M. Kampel, A. Hanbury (Eds.). In LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. s. 301-308. ISBN 978-3-540-74271-5.
  Název česky: Klasifikace mozkových tkání s automatickým generováním trénovacích dat vylepšeným pružnou registrací
  RIV/00216224:14110/07:00020428 Stať ve sborníku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Rakousko.
  Schwarz, Daniel (203 Česká republika, garant) -- Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: image analysis;image registration;MRI;computational neuroanatomy;brain tissue classification;atlas-based segmentation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 29. 6. 2009 13:55.
 6. 2006

 7. ULMAN, Vladimír. Automatic Detection of Histones on Chromosome X in Images of Cell Nuclei. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2006, roč. 36, č. 2, s. 160-164. ISSN 0301-5491.
  Název česky: Automatická detekce histonů u chromosomu X v obrazech buněčného jádra
  RIV/00216224:14330/06:00015770 Článek v odborném periodiku. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Ulman, Vladimír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: image registration; voxel-based registration; top-hat filtering; image analysis
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D., učo 4203. Změněno: 2. 6. 2010 16:27.
 8. SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Jiří JARKOVSKÝ. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie. In Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006. 2006. ISBN 80-86633-46-2.
  Název anglicky: Automated morphometry of MRI brain images in schizophrenia research
  Využití počítačů, robotika a její aplikace. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: image registration;schizophrenia;MRI
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 23. 3. 2010 09:19.
 9. SCHWARZ, Daniel a Ivo PROVAZNÍK. Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space. European Journal for Biomedical Informatics. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 90-97. ISSN 1801-5603.
  URL
  Název česky: Málorozměrná multimodální pružná registrace obrazů mozku z MRI ve stereotaktickém prostoru
  Název anglicky: Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space
  RIV/00216224:14110/06:00017204 Článek v odborném periodiku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Česká republika.
  Schwarz, Daniel (203 Česká republika, garant) -- Provazník, Ivo (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: image processing;image registration;MRI images;computational neuroanatomy;radial basis functions
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 31. 1. 2008 11:34.
 10. 2005

 11. KOZUBEK, Michal, Pavel MATULA, Petr MATULA a David SVOBODA. Analysis of biomedical image data acquired using optical microscopy. In Prague Post Genome Technology Workshop. Prague, Czech Republic: Czech Pattern Recognition Society, 2005. s. 24-27. ISBN 80-01-03239-6.
  Název česky: Analýza biomedicínských dat pořízených na optickém mikroskopu
  RIV/00216224:14330/05:00012538 Stať ve sborníku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Česká republika.
  Kozubek, Michal (203 Česká republika, garant) -- Matula, Pavel (203 Česká republika) -- Matula, Petr (203 Česká republika) -- Svoboda, David (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: optical microscope; image analysis; image reconstruction; image registration
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Změněno: 7. 5. 2010 09:11.
 12. ULMAN, Vladimír. Mosaicking of High-resolution Biomedical Images Acquired from Wide-field Optical Microscope. In Proceedings of the 3rd European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC'05. Praha: IFMBE Proceedings Series, vol. 11, 2005. s. 1-5. ISSN 1727-1983.
  Název česky: Skládání biomedicínských obrazů o velmi vysokém rozlišení pořízených na optickém mikroskopu
  RIV/00216224:14330/05:00014518 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Ulman, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: image processing; image registration; graph representation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D., učo 4203. Změněno: 2. 7. 2011 05:29.
 13. ULMAN, Vladimír. Mosaicking of High-resolution Biomedical Images Acquired from Wide-field Optical Microscope. Znojmo: 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engeneering methods in Computer Science, 2005.
  Název česky: Skládání biomedicínských obrazů o velmi vysokém rozlišení pořízených na optickém mikroskopu

  Klíčová slova anglicky: image processing; image registration; graph representation

  Změnil: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D., učo 4203. Změněno: 7. 2. 2006 13:51.
 14. 2004

 15. MATULA, Petr, Michal KOZUBEK a Pavel MATULA. Applications of Image Registration in Human Genome Research. In Computer Vision and Mathematical Methods in Medical and Biomedical Image Analysis. Berlin: Springer-Verlag, 2004. s. 376-384. ISBN 3-540-22675-3.
  Název česky: Aplikace registrace obrazů při výzkumu lidského genomu
  RIV/00216224:14330/04:00009662 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Německo.
  Matula, Petr (203 Česká republika, garant) -- Kozubek, Michal (203 Česká republika) -- Matula, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: image registration; fluorescence microscopy; human genome research
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Změněno: 7. 5. 2010 15:35.
 16. 2003

 17. MATULA, Petr, Michal KOZUBEK, Florian STAIER a Michael HAUSMANN. Precise 3D image alignment in micro-axial tomography. Journal of Microscopy. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 209, č. 2, s. 126-142. ISSN 0022-2720.
  RIV/00216224:14330/03:00008544 Článek v odborném periodiku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Velká Británie.
  Matula, Petr (203 Česká republika, garant) -- Kozubek, Michal (203 Česká republika) -- Staier, Florian (276 Německo) -- Hausmann, Michael (276 Německo)
  Klíčová slova anglicky: assignment; image fusion; image registration; Kuhn-Munkres algorithm; micro-axial tomography; resolution improvement
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D., učo 3019. Změněno: 6. 5. 2009 10:56.
 18. 2002

 19. SCHWARZ, Daniel a Ivo PROVAZNÍK. Rigid and Elastic Registration of Multimodal Volume Images in Medicine. In IFMBE Proceedings. 2002. vyd. Vienna: Verlag der Technischen Universitat Graz, 2002. s. 604-605. ISBN 3-901351-62-0.

  Klíčová slova anglicky: multimodal volume images; image registration
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 4. 1. 2007 11:09.
 20. SCHWARZ, Daniel a Ivo PROVAZNÍK. Rigid Body and Elastic Registration of CT and MR Volume Image Data. In Student EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 54-58. ISBN 80-214-2115-0.

  Klíčová slova anglicky: image registration; information; segmentation; visualization; volume image data
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 4. 1. 2007 11:09.
Zobrazeno: 11. 4. 2021 15:01