Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Miššíková, G., Mačura, M. (eds) (2008) Topics in Linguistics, Issue 2 - March 2008. Politeness and Interaction.Review. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 2. VAŘECHA, Miroslav, Michal ZIMMERMANN, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA a Michal KOZUBEK. Prediction of localization and interactions of apoptotic proteins. Journal of Biomedical Science. BioMed website: BioMed Central, London, England, 2009, roč. 16, č. 59, s. 1-14. ISSN 1021-7770.
 3. 2008

 4. REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a interaktivní divadlo, John Somers. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 176 - 179. ISBN 978-80-7372-422-1.
 5. BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ a John P. GIESY. IN VITRO ASSESSMENT OF INTERACTION OF HUMIC SUBSTANCES WITH 2,3,7,8-TCDD. In 28th International Symposium on Halogentaed Persistent Pollutants. 2008.
 6. VALDHANS, Jiří. Interakce komunitární procesní a kolizní úpravy deliktů za současného vlivu nestátních prostředků. In Úloha medzinárodného a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín V4. I. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008.
 7. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu. In FRANIOK, Petr a Dana KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008. s. 105-111. ISBN 978-80-210-4752-5.
 8. JANÍKOVÁ, Marcela. Interaktionsmuster im (Sport)unterricht: Präsentation eines Forschungsprojekts. In SEEBAUER, Renate. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 78-83. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 9. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga se zaměřením na volný čas. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. s. 53 - 62, 221 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 10. BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ a John P. GIESY. Physiological effects of humic substances - danger or benefit? In Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 391. Ostrava: Univerzita v Ostravě, 2008. s. 12-16, 4 s. ISBN 978-80-7368-451-8.
 11. SOJÁK, Petr. Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků. In In Lazarová,B; Kolář J. (ed) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 12. MISHRA, Navnit Kumar, Martin PETŘEK, Michaela WIMMEROVÁ, Anne IMBERTY a Jaroslav KOČA. Theoretical study of the lectin-carbohydrate interactions. In FEBS Journal Volume 275 Supplement 1. 2008. vyd. Oxford (UK): Blackwell Publishing Ltd., 2008. s. 459. ISSN 1742-464X.
 13. 2007

 14. HUSKA, D., Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, M. BEKLOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, L. ZEMAN, A. HORNA, L. HAVEL, Josef ZEHNÁLEK a René KIZEK. A sensor for investigating the interaction between biologically important heavy metals and glutathione. Czech J. Anim. Sci. 2007, roč. 52, č. 2, s. 37-43, 6 s. ISSN 1212-1819.
 15. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Discourse and Interaction 2. Review. Brno: PdF MU, Department of English, 2007.
 16. ZÍTKA, Ondřej, D. HUSKA, J. KUKAČKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, R. PRŮŠA, A. HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, L. HAVEL, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Electrochemical study of interaction of glutathione with cisplatin. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007. s. 140-141. ISBN 9788021042353.
 17. LUKAS, Josef. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2007.
 18. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On Coherence in Written Discourse. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Research in English and Applied Linguistics. REAL Studies 3. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007. s. 127-145. ISBN 978-3-86727-215-5.
 19. SOJÁK, Petr. Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas. In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. s. 133-135, 210 s. ISBN 978-80-86633-97-8.
 20. SOJÁK, Petr. Projekt COPE for Teens. In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 527-532. ISBN 978-80-7041-741-6.
 21. SOJÁK, Petr. Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů - Projekt COPE for Teens. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: KONVOJ, 2007. s. 65-69, 6 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 22. ADAM, Vojtěch, Ondřej ZÍTKA, D. HOUSKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, A. HORNA, M. BEKLOVA, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Sledovani interakce protinadorovych leciv s latkami obsahujicimi thiolovou skupinu. In XXXI. Brnenske onkologicke dny. první. Brno: Masarykuv onkologicky ustav, 2007. s. 395-398. ISBN 978-80-86793-09-2.
 23. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 66-75. ISSN 1802-7679.
 24. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů a pracovníků v pedagogických a pomáhajících profesích. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. s. 356-362. ISBN 978-80-969146-7-8.
 25. 2006

 26. ZIMMEROVÁ, Barbora. Component Placement in Distributed Environment w.r.t. Component Interaction. In Proceedings of the 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'06). Brno, Czech Republic: FIT VUT, 2006. s. 260-267. ISBN 80-214-3287-X.
 27. PETRLOVÁ, Jitka, Jan VÍTEČEK, Jiří BALOUN, Jiří PETŘEK, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Ladislav ZEMAN a René KIZEK. Elektrochemická analýza interakce thiolových sloučenin se speciálními doplňky výivy. In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 108-109, 125 s. ISBN 80-210-3943-4.
 28. ŘEZÁČ, Jaroslav. HEALTHY RELATION SOCIALLY PSYCHOLOGICAL POINT O VIEW. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 311-320. ISBN 978-80-7315-119-5.
 29. ADAM, Vojtěch, Jitka PETRLOVÁ, David POTĚŠIL, H. BINKOVÁ, Z. HORÁKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Bernd SURES, Přemysl LUBAL a René KIZEK. Platinova cytostatika a detekce jejich mozne interakce s DNA. In XXX. Brnenske onkologicke dny. první. Brno: Masarykuv onkologicky ustav, 2006. s. 81-84, 400 s. ISBN 80-86793-06-0.
 30. IMBERTY, Anne, Michaela WIMMEROVÁ, Charles SABIN a Edward P. MITCHELL. Structures and Roles of Pseudomonas aeruginosa Lectins. In Protein-carbohydrate interactions in infectious diseases. VB: RSC Publishing, 2006. s. 30-48. RSC Biomolecular Sciences Series. ISBN 0-85404-802-2.
 31. 2005

 32. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Libuše TRNKOVÁ, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, František JELEN a René KIZEK. Electrochemical study of metallothionein interaction with ethylendiamine- N, N, N`, N`- tetraacetic acid. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005. s. 83-83.
 33. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jií KALVODA, Ludk BLÁHA a Ladislav DUŠEK. Project INCHEMBIOL Interactions among the chemicals, environmental and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005. vyd. Brno, CR: Masarykova universita v Brn, 2005. s. 64. ISBN 80-210-3799-7.
 34. VOJTKOVÁ, Naděžda. Příprava talentovaných žáků ZŠ na konverzační soutěže v cizích jazycích. MŠMT. Praha: MŠMT ČR, 2005.
 35. ŘEZÁČ, Jaroslav. Zdravý vztah; hledisko sociálně psychologické. In Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 149-156. ISBN 80-7315-119-7.
 36. 2004

 37. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Betablokátory v léčbě arteriální hypertenze. Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2004, roč. 6, č. 2, s. 28-32. ISSN 1212-4184.
 38. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Construction material interaction in historical stone bridge structures. 1. vyd. Netherlands: A.A. Balkema Publishers, 2004. 6 s. Dimension stone. ISBN 90 5809 675 0.
 39. JUŘICA, Jan. Cytochrom P450 a klinicky významné interakce. Rigorózní práce. Brno: VFU Brno, 2004. 98 s.
 40. KUCHAŘ, Milan a Jiří FAJKUS. Interactions of putative telomere-binding prooteins in Arabidopsis thaliana: identification of functional TRF2 homolog in plants. FEBS Letters. Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, 2004, roč. 578, č. 3, s. 311-315. ISSN 0014-5793.
 41. WIMMEROVÁ, Michaela, Charles SABIN, Edward P. MITCHELL, Martina BUDOVÁ, Catherine GAUTIER a Anne IMBERTY. Strukturní a termodynamická charakterizace interakcí mezi PA-IIL lektinem bakterie Pseudomonas aeruginosa a oligosacharidy na povrchu buněk. In The 8th Workshop of Biochemists and Molecular Biologists. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 20. ISBN 80-210-3321-5.
 42. WIMMEROVÁ, Michaela, Charles SABIN, Edward P. MITCHELL, Martina BUDOVÁ, Catherine GAUTIER a Anne IMBERTY. Strukturní a termodynamická charakterizace interakcí mezi PA-IIL lektinem bakterie Pseudomonas aeruginosa a oligosacharidy na povrchu buněk. In The 8th Workshop of Biochemists and Molecular Biologists. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 20. ISBN 80-210-3321-5.
 43. 2002

 44. TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN a Irena POSTBIEGLOVÁ. Elimination voltammetry of short oligonucleotides. In Electrochemistry in Molecular and Microscopic Dimensions, 53rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Book of Abstracts. 1. vyd. Frankfurt am Mai, Germany: Dechema e.V., Society for Chemical Engineering and Biotechnology,Frankfurt am Mai,Germany, 2002. s. 105.
 45. 2001

 46. ZEMAN, Josef. Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím. In SMOLÍKOVÁ, Zdena. Geochémia 2001. Bratislava, Slovenská republika: PrirF UK, ŠGÚDŠ, 2001. s. 29-31. ISBN 80-88-974-33-X.
 47. ZEMAN, Josef. Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí. In MÜLLEROVÁ, Hana. Geochémia 2001. Bratislava, Slovenská republika: PrirF UK, ŠGÚDŠ, 2001. s. 32-34. ISBN 80-88-974-33-X.
 48. 1999

 49. STŘELEC, Stanislav. Jedna z cest pregraduální přípravy studentů učitelství k vychovatelským kompetencím. In Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi pedagogické teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999. s. 65-68. ISBN 80-85615-81-9.
 50. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Modulation of morphine behavioral effects by fluoxetine. In Farmakologický ústav LF MU. Abstracts, 17th Anniversary - 61st Annual Scientific Meeeting, College on Problems of Drug Dependence. 1999. vyd. USA: College on Problems of Drug Dependence, 1999. s. 157.
 51. 1997

 52. VOBECKÝ, Miloslav, Arnošt BABICKÝ, Jaroslav LENER a Stanislav PAVELKA. Příspěvek ke studiu interakce bromu a jódu v životním prostředí. [Contribution to study of the environmental bromine and iodine interaction]. Hygiena [IF=n.a.; SCI #cit.<3>]. 1997, roč. 42, 2,, s. 86-91. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2022 12:41