Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. HOUŠKA, Jan, Eladia Maria PEÑA-MÉNDEZ, Jakub KOLÁŘ, Jan PŘIKRYL, Martin PVLIŠTA, Miloslav FRUMAR, Tomáš WÁGNER a Josef HAVEL. Laser desorption time-of-flight mass spectrometry of atomic switch memory Ge2Sb2Te5 bulk materials and its thin films. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2014, roč. 28, č. 7, s. 699-704. ISSN 0951-4198. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/rcm.6833.

  2010

  1. PEŠ, Ondřej a Jan PREISLER. Off-line coupling of microcolumn separations to desorption mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2010, roč. 1217, č. 55, s. 3966-3977, 11 s. ISSN 0021-9673.

  2009

  1. HOLÁ, Markéta, Jozef KAISER, Jiří KALVODA, Viktor KANICKÝ, Lucia MANCINI, G. TROMBA a Nicola SODINI. Elemental distribution in fish scales using LA-ICP-MS and synchrotron hard X-ray microfluorescence together with synchrotron hard X-ray micro-radiography as a visualization technique. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2009, Book of Abstracts. Rakousko: Karl-Franzens University Graz, Graz University of Technology, 2009, 1 s.
  2. HAVEL, Josef, Nagender Reddy PANYALA, Vilma BURŠÍKOVÁ a Eladia Maria PEŇA MENDÉZ. Gold carbides laser ablation synthesis and mass spectrometry. In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostic 8. 1. vyd. Brno: JČMF, 2009, s. 79. ISBN 978-80-214-3875-0.
  3. KANICKÝ, Viktor, Ivona HUBOVÁ, Markéta HOLÁ, Tomáš VACULOVIČ, Jiří PINKAS, Lubomír PROKEŠ a Ilse STEFFAN. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry analysis of agricultural soils using the sol-gel technique of pellet preparation. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2009, Book of Abstracts. 2009.
  4. HOUŠKA, Jan, Vilma BURŠÍKOVÁ a Josef HAVEL. Laser ablation time-of-flight mass spectrometry (LA-TOF-MS) of silicon doped diamond-like carbon (DLC-Si). In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8. 1. vyd. Brno: JČMF, 2009, s. 46. ISBN 978-80-214-3875-0.
  5. HOLÁ, Markéta, Pavel MIKUŠKA, Veronika KONEČNÁ, Jozef KAISER, Renáta HANZLÍKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Properties of aerosol particles generated during 213 nm laser ablation: study of compact and powdered tungsten carbides as materials with two-component matrix. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2009, Book of Abstracts. Rakousko: Karl-Franzens University Graz, Graz University of Technology, 2009, 1 s.
  6. VACULOVIČ, Tomáš, Jiří MACHÁT, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ, Oldřich MATAL, Tomáš ŠIMO, Detlef GUENTHER, Christopher LATKOCZY a Petr SULOVSKÝ. The EPMA, LA-ICP-MS and ICP-OES study of corrosion of structural materials for a nuclear reactor cooling circuit by molten fluoride salt treatment. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. ENGLAND: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2009, roč. 24, č. 5, s. 649-654. ISSN 0267-9477.

  2008

  1. PREISLER, Jan. A Multidetection Platform for Proteome Analysis. In Symposium on New Frontiers of Bio-imaging and Micro-separation, Ames, IA, USA. 2008.
  2. HAVLIŠ, Jan, Hana OVADOVÁ, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Gel electrophoresis of metalloproteins and laser ablation with inductively coupled plasma mass spectrometry. In 9th European on Workshop in Elemental and Isotopic Analysis. 2008.
  3. GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Jan NOVOTNÝ, Tomáš VACULOVIČ, Miroslav LIŠKA, Radomír MALINA, Karel STEJSKAL, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Investigation of heavy-metal accumulation in selected plant samples using laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Applied Physics A: Materials Science & Processing. Berlin: Springer-Verlag, 2008, roč. 93, č. 4, s. 917-922. ISSN 0947-8396.
  4. HAVLIŠ, Jan, Hana NEJEZCHLEBOVÁ, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Laser ablation process as the key point of GLIM. In Book of abstracts XIXthe Slovak Czech Spectroscopic Conference. 2008. vyd. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2008, s. 21-22. ISBN 978-80-223-2557-8.
  5. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ a Oldřich MATAL. LIQUID SODIUM AS A COOLING MEDIUM: DETERMINATION OF CARBON CONTENT. In 8th Conference on Solid State Chemistry. 2008. ISBN 978-80-224-1019-9.
  6. PREISLER, Jan, Ondřej PEŠ, Pavla FOLTYNOVÁ, Radek VYHNÁNEK, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Off-Line Coupling of Capillary Electrophoresis to Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for Elemental Speciation. Denver, USA: ASMS, 2008. Proceedings of 56th ASMS Conference.
  7. PEŠ, Ondřej, Pavla JUNGOVÁ, Radek VYHNÁNEK, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Off-Line Coupling of Capillary Electrophoresis to Substrate-Assisted Laser Desorption Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2008, roč. 80, č. 22, s. 8725–8732. ISSN 0003-2700.
  8. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Veronika KONEČNÁ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Spatially resolved laser induced breakdown spectroscopy in orthogonal double pulse configuration and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry of archaeological findings. Chemické listy. 2008, roč. 102/2008, č. 16, s. s1372−s1375, 4 s. ISSN 1213-7103.
  9. HOLÁ, Markéta, Veronika KONEČNÁ a Viktor KANICKÝ. STUDY OF AEROSOL PARTICLES PRODUCED BY 213 nm LASER ABLATION OF DIFFERENT SOLID SAMPLES. ICP Information Newsletter. Massachusetts, USA: Ramon M. Barnes, 2008, roč. 2008, č. 33, s. 199-200. ISSN 0161-6951.
  10. HOLÁ, Markéta, Veronika KONEČNÁ, Pavel MIKUŠKA, Jozef KAISER, Kateřina PÁLENÍKOVÁ, Stanislav PRŮŠA, Renáta HANZLÍKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Study of aerosols generated by 213-nm laser ablation of cobalt-cemented hardmetals. Journal of analytical atomic spectrometry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2008, roč. 2008, č. 23, s. 1341-1349. ISSN 0267-9477.
  11. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Oldřich MATAL a Tomáš ŠIMO. STUDY OF INTERACTION OF MOLTEN FLUORIDE SALTS WITH STRUCTURAL MATERIALS OF HEAT EXCHANGERS. In 8th Conference on Solid State Chemistry. 2008. ISBN 978-80-224-1019-9.
  12. NOVOTNÝ, Karel, Jozef KAISER, Michaela GALIOVÁ, Markéta HOLÁ a Viktor KANICKÝ. Utilization of the laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) and laser ablation ICP-MS spectroscopy for chemical mapping of biominerals. In 5th International Conference on Laser-induced Breakdown Spectroscopy. 2008.

  2007

  1. HAVLIŠ, Jan. Analýza metaloproteinů pomocí MS - paralelně kombinované techniky GLIM. In 8. ročník Školy hmotnostní spektrometrie - Sborník přednášek. Brno: Fakulta Chemická, VUT, Brno, 2007, s. 100-108. ISBN 978-80-214-3477-6.
  2. KONEČNÁ, Veronika, Markéta HOLÁ, Jaromír LEICHMANN, Radek ŠKODA, Renata ČOPJAKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí. In 13. Spektroskopická konference. 2007. ISBN 80-903732-2-4.
  3. JANOTKOVÁ, Ivona, Markéta HOLÁ, Jiří PINKAS, Vlastimil KUBÁŇ, Ilse STEFFAN, Jiří ZBÍRAL a Viktor KANICKÝ. Comparison of energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry, inductively coupled plasma optical emission spectrometry and laser ablation with plasma spectrometry in the elemental analysis of experimentally contaminated archive agricultural soils. In Abstract book of colloquium spectroscopicum internationale XXXV. 2007. ISBN 978-7-5615-2870-9.
  4. HUBOVÁ, Ivona, Markéta HOLÁ, Jiří PINKAS a Viktor KANICKÝ. Examination of sol-gel technique applicability for preparation of pellets for soil analysis by laser ablation inductively coupled plasma optical emission spectrometry. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. ENGLAND: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2007, roč. 22/2007, č. 10, s. 1238-1243, 7 s. ISSN 0267-9477.
  5. HOLÁ, Markéta, Veronika KONEČNÁ, Jaromír LEICHMANN, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA, Jiří KALVODA, Rostislav BRZOBOHATÝ a Viktor KANICKÝ. LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů. In 13. Spektroskopická konference. 2007. ISBN 80-903732-2-4.
  6. HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Alice STAŇKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Laser ablation for direct analysis of tungsten carbides. In Hutní a průmyslová analytika 2007. Česká Těšín: Václav Helán, 2007, s. 45-50. ISBN 978-80-86380-38-4.
  7. HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Alice STAŇKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu. In Hutní a průmyslová analytika 2007. Český Těšín: 2 THETA, 2007, s. 45-50. ISBN 978-80-86380-38-4.
  8. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007, s. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
  9. HAVLIŠ, Jan a Hana OVADOVÁ. METALO + PROTEIN = GE + LA + ICP + MS. In KANICKÝ, Viktor a Tomáš VACULOVIČ. 13. Spektrometrická konference - sborník. 2007.
  10. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007, s. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
  11. VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Simultánní analýza ocelí metodami LIBS a LA-ICP-OES. In Hutní a průmyslová analytika 2007. Český Těšín: 2 THETA, 2007, s. 51-58. ISBN 978-80-86380-38-4.
  12. HAVLIŠ, Jan. Speciace metaloproteinů - využití paralelně kombinovaných spektrometrických technik. In 13. Spektrometrická konference - sborník. 2007.
  13. VACULOVIČ, Tomáš, Viktor KANICKÝ, Oldřich MATAL a Tomáš ŠIMO. Study of interactions of cooling media at high temperatures with structural materials of heat exchangers by LA-ICP-MS. In 9th Inetrnational Conference on Laser Ablation. Madrid (Španělsko): neuveden, 2007, s. 113.
  14. NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Michaela GALIOVÁ, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Miroslav LIŠKA, Ota SAMEK, Radek MALINA a Kateřina PÁLENÍKOVÁ. The use of zinc and iron emission lines in the depth profile analysis of zinc-coated steel. Applied Surface Science. USA: ELSEVIER (NORTH-HOLLAND), 2007, roč. 253, č. 8, s. 3834-3842. ISSN 0169-4332.
  15. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Tomáš VACULOVIČ. 13. Spektroskopická konference. 2007.

  2006

  1. HOLÁ, Markéta, Pavel KRÁSENSKÝ a Viktor KANICKÝ. Analysis of Powdered Infant Formula by LA-ICP-OES. ICP Information Newsletter. Massachusetts, USA: Ramon M. Barnes, 2006, roč. 2006, č. 31, s. 196-197. ISSN 0161-6951.
  2. NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Heikki HÄKKÄNEN, Jouko KORPPI-TOMMOLA, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analysis of powdered tungsten carbide hard metal precursors using laser induced breakdown spectroscopy. In LIBS2006 Laser Induced Plasma Spectroscopy and Applications. Montreal, Canada: National Research Council Canada, 2006, s. 84.
  3. KNÁPEK, Jan, Josef KOMÁREK a Karel NOVOTNÝ. Electrodeposition as a sample preparation for laser ablation. In Book of Abstracts. VII EFS and XII SSC. 2006.
  4. SAMEK, Ota, Jorg LAMBERT, Roland HERGENRODER, Miroslav LIŠKA, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ a Sergei KUKHLEVSKY. Femtosecond laser spectrochemical analysis of plant samples. LASER PHYSICS LETTERS. 2006, roč. 3, č. 1, s. 21-25. ISSN 1612-2011.
  5. HRDLIČKA, Aleš, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Karel NOVOTNÝ, Martin ZMRZLÝ a Detlef GÜNTHER. Identification of zinc-iron intermetallic phases with laser ablation inductively coupled plasma optical emission and mass spectrometry using gaussian Nd:YAG 1064 (IR), 266 (UVG) and flat beam ArF* 193 nm (UVF) lasers. ICP Information Newsletter. Amherst (Massachusetts, USA): Ramon Barnes, 2006, roč. 32, č. 11, s. 114-115. ISSN 0161-6951.
  6. HOLÁ, Markéta, Vítzslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Influence of binders on infrared laser ablation of powdered tungsten carbide pressed pellets in comparison with sintered tungsten carbide hardmetals studied by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 61/2006, č. 5, s. 465-596, 12 s. ISSN 0584-8547.
  7. HOLÁ, Markéta, Ivona JANOTKOVÁ, Pavel KRÁSENSKÝ a Viktor KANICKÝ. Laser ablation of powdered materials: pellet preparation techniques for LA-ICP-OES/MS. In XVIIIth Slovak Spectroscopic Conference. 2006. ISBN 80-223-2244-X.
  8. KANICKÝ, Viktor, Markéta HOLÁ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ, Aleš HRDLIČKA, Karel NOVOTNÝ, Marie PIŠTĚKOVÁ a Vítězslav OTRUBA. Laser Ablation Plasma Spectroscopy and Laser Induced Breakdown Spectroscopy in the Analysis of Powdered and Layered Materials. ICP Information Newsletter. Massachusetts, USA: Ramon M. Barnes, 2006, roč. 2006, č. 31, s. 172-173. ISSN 0161-6951.
  9. KANICKÝ, Viktor, Karel NOVOTNÝ, Markéta HOLÁ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ, Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Ivona JANOTKOVÁ, Marie PIŠTĚKOVÁ a Vítězslav OTRUBA. Laser assisted plasma spectrometry of solid samples. In XVIII Slovak Spectroscopic Conference. 2006. ISBN 80-223-2244-X.
  10. HAVEL, Josef, Zbyněk ŠPALT, Eladia PEŇA-MÉNDEZ a Milan ALBERTI. Laser desorption/ionization and laser ablation synthesis of new selenium oxide compounds from selenium (IV) dioxide. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wiley InterScience, 2006, roč. 20, č. 6, s. 1019 - 1024. ISSN 0951-4198.
  11. GALIOVÁ, Michaela, Veronika MOŽNÁ, Alice STAŇKOVÁ, Karel NOVOTNÝ a Viktor KANICKÝ. Studium procesů interakce laserového záření se vzorky skel a zemědělských půd pomocí spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a optické emisní spektroskopie v indukčně vázaném plazmatu. Chemické Listy. 2006, roč. 100, č. 3, s. 204-209. ISSN 0009-2770.
  12. HOLÁ, Markéta, Ivona HUBOVÁ, Pavel KRÁSENSKÝ a Viktor KANICKÝ. SURVEY OF PROCEDURES FOR PELLET PREPARATION OF POWDERED ENVIRONMENTAL SAMPLES WITH REGARD TO LASER-ASSISTED PLASMA SPECTROSCOPY ANALYSIS. In VII EFS and XII SSC. St. Petersburg: Boris Lvov, 2006, s. 54-54.
  13. NOVOTNÝ, Karel, Michaela GALIOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. The use laser induced breakdown spectrometry in the depth profile analyses of zinc coated steel. In 8-th European Workshop on Laser Ablation in Elemental Analysis. 2006.
  14. HOLÁ, Markéta, Pavel KRÁSENSKÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. UV and IR laser ablation study of natural organic powdered materials—an example: ICP-OES with laser ablation of spiked infant formula cast pellets. Journal of analytical atomic spectrometry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2006, roč. 21/2006, č. 9, s. 974-977. ISSN 0267-9477.

  2005

  1. ZAORÁLKOVÁ, Linda, Viktor KANICKÝ a Aleš HRDLIČKA. Analysis of ceramic tiles by laser ablation-based techniques. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, (s), s. 414-416. ISSN 0009-2770.
  2. NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analysis of powdered tungsten carbide by laser induced breakdown spectrometry. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Budapest: Corvinus University of Budapest, 2005, s. W54, 1 s.
  3. KANICKÝ, Viktor. Atomic Spectrometry in Environmental Analysis. In International Conference on Inorganic Environmental Analysis - Proceedings of the 4th Conference. Pardubice: Spektroskopická společnost J.M.Marci; Univerzita Pardubice, 2005, s. 82-84.
  4. HRDLIČKA, Aleš, Vítězslav OTRUBA, Karel NOVOTNÝ, Detlef GÜNTHER a Viktor KANICKÝ. Feasibility of depth profiling of Zn-based coatings by laser ablation inductively coupled plasma optical emission and mass spectrometry using infrared Nd:YAG and ArF* lasers. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 60, č. 3, s. 307-318. ISSN 0584-8547.
  5. ŠPALT, Zbyněk, Milan ALBERTI, Eladia PEŇA-MÉNDEZ a Josef HAVEL. Laser ablation generation of arsenic and arsenic sulfide clusters. Polyhedron. Oxford: Pergamon-Elsevier Science, 2005, roč. 12, č. 24, s. 1417-1424. ISSN 0277-5387.
  6. HOLÁ, Markéta, Pavel KRÁSENSKÝ a Viktor KANICKÝ. Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry for Soil Analysis. In International Conference on Inorganic Environmental Analysis - Proceedings of the 4th Conference. Pardubice: Spektroskopická společnost J.M.Marci, Univerzita Pardubice, 2005, s. 88-90.
  7. NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. LIBS in Environmental Analysis. In International Conference on Inorganic Environmental Analysis - Proceedings of the 4th Conference. Pardubice: Spektroskopická společnost J.M.Marci, Univerzita Pardubice, 2005, s. 85-87.
  8. NOVOTNÝ, Karel, Alice STAŇKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. LIBS in Environmental Analysis. In IV. International Conference on Inorganic Environmental Analysis. Pardubice: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2005, s. 85-87.
  9. HOLÁ, Markéta, Pavel KRÁSENSKÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Preparation of powdered samples for LA-ICP-OES. In Budapest, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Budapest: Corvinus University of Budapest, 2005, s. W 49, 1 s.
  10. ŠPALT, Zbyněk, Guillermo RAMIREZ, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Quantum chemistry modelling of ionised AsnSm heterocyclic compounds synthesised by laser ablation. In 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005, s. 98. ISBN 80-210-3763-6.
  11. VACULOVIČ, Tomáš, Michaela GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ, Jozef KAISER, Miroslav LIŠKA, Ota SAMEK a Roland HERGENRODER. The use of zinc and iron emission lines in the depth profile analyses of zinc coated steel. In EMSLIBS 2005. Aachen: Fraunhofer Institut Lasertechnik, 2005, s. 37.

  2004

  1. NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. A Comparison of Laser Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation - ICP Atomic Emission Spectroscopy. In 3rd International Conference on Laser Induced Plasma Spectrosopy and Applications. Málaga: Sociedad de Espectroscopía Aplicada Universidad de Málaga, 2004, s. P-50, 1 s.
  2. HOLÁ, Markéta, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. LA-ICP-OES analyses of powdered tungsten carbides. In 6th European Furnace Symposium and 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry. Maďarsko: G. Galbacs, 2004, s. 21. ISBN 96-393-1938-4.
  3. NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Studies of Laser Ablation ICP Atomic Emission Spectrometry using Laser Induced Plasma Emission Signals. ICP Information Newseltter. Dr. Ramon Barnes, ICP Information Newseltter, University Research Institute for Analytical Chemistry, 85 North Whitney Street, Amherst, MA USA, 2004, roč. 29, January, s. 198-199. ISSN 0161-6951.
  4. HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Use of laser ablation for analysis of powdered materials. ICP Information Newseltter. Amherst, MA USA (USA): Dr. Ramon Barnes, 2004, roč. 29, January, s. 184-185. ISSN 0161-6951.

  2003

  1. HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Analysis of powdered materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. In Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII. Granada, Spain: Universidad de Granada, 2003, s. 488-488. ISBN 84-338-3017-1.
  2. HOLÁ, Markéta, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Analysis of powdered materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. In Juniormat03 4th International Conference. Brno: Brno University of Technology, Czech Republic., 2003, s. 95-98. ISBN 80-214-2462-1.
  3. NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analýza materiálů pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Juniormat 03 4th International Conference. Brno: Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering, 2003, s. 87-90. ISBN 80-214-2462-1.
  4. NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Optická emisní spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003, s. 13.
  5. HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Využití laserové ablace pro analýzu práškových materiálů. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003, s. 43-43.
  6. SULOVSKÝ, Petr a Bruce PATERSON. Whole-rock and mineral REE patterns: better insight into rock histories. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2003, roč. 48, 1-2, s. 121-122. ISSN 1210-8197.

  2002

  1. MIKOLÁŠ, Jan, Petr MUSIL, Věra STUCHLÍKOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Infrared laser ablation study of pressed soil pellets with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer, 2002, roč. 374, č. 2, s. 244-250. ISSN 1618-2642.
  2. ČOPJAKOVÁ, Renata, Jiří OTAVA a Petr SULOVSKÝ. Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu. In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001. 2002. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 44-47. ISBN 80-210-2919-6.
  3. VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. The influence of atmosphere composition in the ablation chamber on the analysis of steels by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry LA-ICP-AES. In Book of Abstracts XVI-th Slovak Spectroscopic conference. Košice: Technical University of Košice, 2002, s. 49.
  4. NOVOTNÝ, Karel, Jaroslav ŠEBELA, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Využití rychlé sekvenční ICP spektrometrie pro analýzu ocelí ve spojení s laserovou ablací. In Hutní analytika 2002. Český Těšín: 2 Theta, 2002, s. 15-19. ISBN 80-86380-10-6.

  2001

  1. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA, Karel NOVOTNÝ, Petr MUSIL a Jean-Michel MERMET. Calibration graphs for steels by IR laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 2001, roč. 370, č. 4, s. 387-392. ISSN 0937-0633.
  2. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Calibration graphs for Ti, Ta and Nb in sintered tungsten carbide by infrared laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 2001, roč. 371, č. 7, s. 934-938. ISSN 0937-0633.
  3. KANICKÝ, Viktor. ICP-OES jako analytická metoda. Vítězslav Otruba. In OTRUBA, Vítězslav. Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. 1. vyd. Brno (Czech republic): Masarykova univerzita v Brně; Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2001, s. 2-17. ISBN 80-210-2713-4.
  4. NOVOTNÝ, Karel, Věra STUCHLÍKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Možnosti využití UV laseru pro ablaci ocelí ve spojení s ICP-AES spektrometrií. In Hutní analytika 2001. Český Těšín: 2 THETA, 2001, s. 63-68. ISBN 80-86380-06-8.

  2000

  1. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Analysis of tungsten carbide coatings by infrared laser-induced argon spark with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Spectrochimica Acta Part B. Amsterdam: Elsevier Science, 2000, roč. 55, č. 10, s. 1601-1610. ISSN 0584-8547.
  2. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Depth profiling of tin-coated glass by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with acoustic signal measurement. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 2000, roč. 366, č. 3, s. 228-233. ISSN 0937-0633.
  3. MUSIL, Petr, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ a Jean-Michel MERMET. Determination of elements in agricultural soils using infrared laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Spectrochimica Acta Part B. Amsterdam: Elsevier Science, 2000, roč. 55, č. 11, s. 1747-1758. ISSN 0584-8547.
  4. MUSIL, Petr, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ a Jean-Michel MERMET. Laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry - a method for determination of total elemental contents in agricultural soils. ICP Information Newsletter. Amherst (Massachusetts, USA): Ramon Barnes, 2000, roč. 26, č. 1, s. 58-59. ISSN 0161-6951.
  5. OTRUBA, Vítězslav, Viktor KANICKÝ, Karel NOVOTNÝ a Věra STUCHLÍKOVÁ. Laserová ablace v analýze ocelí optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu. In Hutnícka analytika 2000. Český Těšín: 2 Theta, 2000, s. 47-54. ISBN 80-86380-01-7.

  1999

  1. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Characterization of acoustic signals produced by ultraviolet laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 339-346, 7 s. ISSN 0937-0633.
  2. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Characterization of acoustic signals produced by ultraviolet laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 4, s. 339-346. ISSN 0937-0633.
  3. MUSIL, Petr, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Přímé stanovení celkových obsahů prvků ve vzorcích půd technikou laserové ablace s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu. In Anorganická analýza v životním prostředí. Třinec: Ing. Václav Helán - 2THETA, 1999, s. 75-85. ISBN 80-86380-00-9.
  4. KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Use of a single calibration graph for the determination of major elements in geological materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with added internal standards. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 3, s. 294-299. ISSN 0937-0633.

  1998

  1. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Possibilities of use of acoustic emission produced by laser ablation ICP-AES. In KRAKOVSKÁ, Erika. XIV th Seminar on Atomic Spectrochemistry. 1 th. Košice: Slovenská spektroskopická spoločnosť, 1998, s. 130-138. ISBN 80-88896-26-6.
  2. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Possibilities of use of acoustic emission produced by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Editors: Krakovská E., Ružičková S. In KRAKOVSKÁ, Erika a Silvia RUŽIČKOVÁ. Proceedings of the XIVth seminar on atomic spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Metallurgical Society - Metallurgical Faculty, Technical University Košice, Štroffek Publishing Košice, 1998, s. 130-137. ISBN 80-88896-26-6.
  3. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Use of internal standardization to compensate for a wide range of absorbance in the analysis of glasses by UV laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1998, roč. 52, č. 5, s. 638-642. ISSN 0003-7028.
  4. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean - Michel MERMET. Use of internal standardization to compensate for a wide range of absorbance in the analysis of glasses by UV-laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1998, roč. 52, č. 5, s. 638-642. ISSN 0003-7028.

  1997

  1. KANICKÝ, Viktor, Ivan NOVOTNÝ a Jean - Michel MERMET. Depth profiling of thick layers of graded metal-zirconia ceramic coatings using laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1997, roč. 51, č. 7, s. 1042-1046. ISSN 0003-7028.
  2. KANICKÝ, Viktor a Jean - Michel MERMET. Selection of internal standards for the determination of major and minor elements in silicate rocks and limestones by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1997, roč. 51, č. 3, s. 332-336. ISSN 0003-7028.

  1996

  1. KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Analýza pevných vzorků laserovou ablací s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu (LA-ICP-AES). In KRAKOVSKÁ, Erika. Proceedings of the XIIIth Seminar on Atomic Spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Spectroscopic Society; Štroffek Publishing, 1996, s. 26-36. ISBN 80-967325-7-9.
  2. KANICKÝ, Viktor a Jean - Michel MERMET. Selection of internal standards for analysis of silicate rocks and limestones by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1996, roč. 355, 7/8, s. 887-888. ISSN 0937-0633.

  1995

  1. ROBAUT, F., Petr MIKULÍK, N. CHERIEF, O.F.K. MC GRATH, D. GIVORD, T. BAUMBACH a J.Y. VEUILLEN. Epitaxial growth and characterization of Y2Co17(0001) thin films deposited on W(110). J. Appl. Phys. USA: American Institute of Physics, 1995, roč. 78, s. 997-1003. ISSN 0021-8979.

  1994

  1. KANICKÝ, Viktor, Ivan NOVOTNÝ, Jean Luc LACOUR, Patrick MAUCHIEN a Jean Michel MERMET. Depth profiling of nitrided steels and ceramic coatings with UV laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Eds.:Boulon Georges, Moncorge Richard. In Journal de Physique IV, 3rd International Conference Laser M2P, Lyon. Les Ulis (France): Les Editions de Physique, 1994, s. 710. ISBN 2-86883-220-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 19:33