Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. KUCBEL, Maroš. Normative Textual Representation of Mathematical Formulae. Sojka, Petr (školitel diplomové práce). Brno, 63 s. 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 50 pp.
  Archiv závěrečné práce
  Name in Czech: Normativní textový zápis matematických formulí
  RIV/00216224:14330/13:00068834 Účelové publikace. Informatics. English. Czech Republic.
  Kucbel, Maroš (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: MathML; StAX; conversion; MREC; mathematics; mathematical formulae; mathematical operations; accessibility

  Changed by: Mgr. Maroš Kucbel, učo 324736. Changed: 15/7/2013 21:59.
 2. 2007

 3. HRBÁČEK, Jiří. FLASH IN TEACHING. In ICETA 2007- 5th international conference on Emerging e-learning Technologies "e-learning in praxis"- conference proceedings. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2007. p. 90-93, 4 pp. ISBN 978-80-8086-061-5.
  URL
  Name in Czech: FLASH VE VÝUCE
  Name (in English): FLASH IN TEACHING
  RIV/00216224:14410/07:00032485 Stať ve sborníku. Pedagogy and education. English. Slovakia.
  Hrbáček, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: flash; interactive; animation; tests; conversion
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 5/11/2007 07:41.
 4. POLÁK, Libor. Remarks on multiple entry deterministic finite automata. Journal of Automata, Languages and Combinatorics, Magdeburg (Germany), 2007, vol. 12, 1/2, p. 279-288. ISSN 1430-189X.
  Name in Czech: Poznámky o deterministických konečných automatech s více vstupy
  Information theory. English. Germany.
  Keywords in English: multiple entry DFA; minimalization; conversion; decomposition
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Libor Polák, CSc., učo 107. Changed: 17/7/2008 19:45.
 5. 2005

 6. POLÁK, Libor. Remarks on multiple entry deterministic finite automata. In Proc. Descriptional Complexity of Formal Systems 7th Workshop. Milano: Universita degli Studi di Milano, Departimento Di Informatica e Comunicazione, 2005. p. 261-268, 8 pp.
  Name in Czech: Poznámky o deterministických konečných automatech s více vstupy
  General mathematics. English. Italy.
  Keywords in English: multiple entry DFA; minimalization; conversion; decomposition
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Libor Polák, CSc., učo 107. Changed: 11/10/2007 15:26.
 7. 2002

 8. BAKEŠOVÁ, Václava. L évolution thématique de l oeuvre de Joris-Karl Huysmans (Developement of the topics in works of Joris-Karl Huysmans). In Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature. 1. vyd. Varšava: Centre de Civilisation Francaise et d Etudes Francophones a l Université de Varsovie, 2002. p. 183 - 189, 7 pp.
  Name in Czech: Vývoj témat v díle Jorise-Karla Huysmanse
  Name (in English): Developement of the topics in works of Joris-Karl Huysmans

  Keywords in English: topics; naturalism; decadence; conversion; spiritualism

  Changed by: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., učo 772. Changed: 2/4/2012 10:38.
 9. 2001

 10. BAKEŠOVÁ, Václava. La conversion de Joris-Karl Huysmans (Conversion of Joris-Karl Huysmans). In Opera romanica 2. 1. vyd. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2001. p. 249 - 256, 8 pp.
  Name in Czech: Konverze Jorise-Karla Huysmanse
  Name (in English): Conversion of Joris-Karl Huysmans
  obsah je utajovanou skutečností.
  Keywords in English: conversion; lost son

  Changed by: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., učo 772. Changed: 2/4/2012 09:47.
 11. 2000

 12. PAZDZIORA, Jan. Dokumentový server IS MU (Document server of IS MU). In Sborník příspěvků RUFIS 2000. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000. p. 90-93. ISBN 80-214-1671-8.
  URL
  Name (in English): Document server of IS MU
  RIV/00216224:14330/00:00002338 Stať ve sborníku. Computer hardware and software. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: document management; WWW interface; conversion; proprietary formats

  Changed by: Jan Pazdziora, Ph.D., učo 2644. Changed: 15/9/2000 16:43.
 13. 1999

 14. DOLEŽALOVÁ, Iva. Raně křesťanská misie a problém konverze (Early Christian mission and the problem of conversion). In Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999. p. 80-90. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4.
  Name (in English): Early Christian mission and the problem of conversion

  Keywords in English: early Christianity; conversion; community; identity

  Changed by: PhDr. Iva Doležalová, učo 954. Changed: 15/1/2007 13:30.
Displayed: 29. 5. 2020 06:16