Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. MOCCIARO, Egle and Luisa BRUCALE. Possession and volition in the development of modal meanings: a case-study from Sicilian. Journal of Contemporary Philology. 2019, vol. 2, No 2, p. 27-46. ISSN 2545-4765. doi:10.37834/JCP1920027b.
 2. 2018

 3. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 4. 2008

 5. KUŘE, Josef. Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories. In The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century. 2008.
 6. KUŘE, Josef. Budoucnost v současných koncepcích bioetiky (Future in the contemporary concepts of bioethics). In V. Gluchman (ed.), Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. Zborník abstraktov konferencie UNESCO. 2008.
 7. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti (Creativity in the future). Česká televize, 2008. pořad Milénium.
 8. 2007

 9. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? (What are the Prospects for Medical Microbiology in the Next 20 Years?). Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, vol. 56, No 1, p. 20-22. ISSN 1210-7913.
 10. 2004

 11. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn (The Position of German Language in Czechia, especially in Brno and surroundings at Present and in Future). In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004. p. 396-399. ISBN 3-7069-0237-0.
 12. KIRSCH, Otakar. Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník) (Through past to the future (catalogue of monuments of Svaz obcí Větrník)). Rostěnice: Svazek obcí Větrník, 2004. 125 pp.
 13. 2003

 14. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje (The main principles of The Sustainable Development concept). In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1st ed. Brno: MZLU, 2003. p. 38-45. ISBN 80-7157-719-7.
 15. 2000

 16. JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS and František Anton KRŠEK. Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť (Malaria in Slovakia: past, present and future). Slovenský lekár. Senica, 2000, 10(24), 11-12, p. 424-429. ISSN 1335-0234.
 17. 1999

 18. PALLASOVÁ, Eva. Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině (The Meaning of the Future in the Deontic Predicators in Old Church Slavonic). In Příspěvky ke slovanské filologii. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 66-72. ISBN 80-210-2121-7.
Display details
Displayed: 29/11/2022 18:14