Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax). In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. p. 437-448; 459-499, 53 pp. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
   Name (in English): Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax
   RIV/00216224:14220/08:00051002 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 16:02.

  2007

  1. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě (Property Taxation in Europe). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 pp. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
   Name (in English): Property Taxation in Europe
   RIV/00216224:14220/07:00050757 Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: tax; property tax; real-estate tax; inheritance tax; gift tax; real-estate transfer tax; tax on motor vehicles; local charges
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 13:25.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV) (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)). In Obce 2006 - 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006. p. 367-376; 387-424, 48 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.
   Name (in English): Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)
   RIV: Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 17:47.

  2005

  1. KADEČKA, Stanislav. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v české právní úpravě a judikatuře Ústavního soudu (The Ordinances on Local Charges in the Czech Legal Regulation and Jurisdiction of the Czech Constitutional Court). In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2005. p. 16-17. ISBN 80-210-3677-X.
   Name (in English): The Ordinances on Local Charges in the Czech Legal Regulation and Jurisdiction of the Czech Constitutional Court
   Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: local ordinances; local charges; constitutional court

   Changed by: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., učo 8807. Changed: 16/5/2005 14:12.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
   Name (in English): Finance Law and Finace Administration. 2nd part
   RIV/00216224:14220/04:00011210 Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks). Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Pařízková, Ivana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Radvan, Michal (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Šramková, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Nováková, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 08:47.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic (Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic). In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. p. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.
   Name in Czech: Vybrané problémy tvorby a užívání daňového práva v České republice
   Name (in English): Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/04:00011211 Proceedings paper. Legal sciences. Polish. Lithuania.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance

   Changed by: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Changed: 31/5/2005 18:41.

  2003

  1. RADVAN, Michal. Novinky v zákoně o místních poplatcích (News in the Local Taxes Act). Daně a právo v praxi. Praha: Adore, 2003, Roč. 8, č. 8, p. 50-53. ISSN 1211-7293.
   Name (in English): News in the Local Taxes Act
   RIV/00216224:14220/03:00008614 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: local charges ; Local Charges Act ; Local taxes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 9/2/2007 14:41.
Displayed: 3/3/2024 13:00