Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. ADAM, Vojtěch, Violetta SHESTIVSKA, Václav DIOPAN, Tomáš MACEK, Martina MACKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Bioelektrochemie a fytoremediace (Bioelectrochemistry and phytoremediation). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  2. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jarmila KRUŠEROVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Marie STIBOROVÁ, Richard PRŮŠA, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE BIOMARKERU METALOTHIONEINU U DĚTSKÝCH PACIENTŮ SE ZHOUBNÝMI NÁDORY (Electrochemical detection of biomarker metallotihionein at children with malignant tumors). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  3. HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. METALOMIKA A PROTEOMIKA. MÁ ELEKTROCHEMIE V TOMTO VÝZKUMU SVÉ MÍSTO? (Metallomics and proteomics. Has electrochemistry its position in this research?). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 4 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  4. MASAŘÍK, Michal, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Nádorové markery u karcinomu prostaty (Tumor markers in prostate carcinoma). In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2009. ISBN 978-80-210-4830-0.
  5. HÚSKA, Dalibor, Ivo FABRIK, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Michal MASAŘÍK, Jaromír HUBÁLEK, Anna VAŠKŮ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2009, vol. 9, No 3, p. 1355-1369. ISSN 1424-8220.

  2008

  1. FABRIK, Ivo, Zuzana RUFEROVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. A determination of metallothionein in larvae of freshwater midges (Chironomus riparius) using Brdicka reaction. Sensors. Basel Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, vol. 8, No 7, p. 4081-4094. ISSN 1424-8220.
  2. ADAM, Vojtěch, Jiří BALOUN, Ivo FABRIK, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. An electrochemical detection of metallothioneins at the zeptomole level in nanolitre volumes. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, vol. 8, No 4, p. 2293-2305, 12 pp. ISSN 1424-8220.
  3. STEJSKAL, Karel, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Bernd SURES, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Miroslava BEKLOVÁ, Pavel HANUŠTIAK, Zdeňka SVOBODOVÁ, Aleš HORNA and René KIZEK. Bio-assessing of environmental pollution via monitoring of metallothionein level using electrochemical detection. IEEE Sensors Journal. USA, 2008, vol. 8, No 9, p. 1578-1585. ISSN 1530-437X.
  4. FABRIK, Ivo, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Jiří KUKAČKA, Richard PRŮŠA and René KIZEK. Employment of electrochemical techniques for metallothionein determination in tumor cell lines and patients with a tumor disease. Electroanalysis. Weinheim, Germany: Wiley VCH Verlag GmbH, 2008, vol. 20, No 14, p. 1521-1532, 11 pp. ISSN 1040-0397.
  5. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ivo FABRIK, Violetta SHESTIVSKA, Tomáš ECKSCHLAGER, Jan HRABĚTA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. METALLOTHIONEIN-CISPLATIN INTERACTION REVEALED BY QUARTZ CRYSTAL AND MERCURY ELECTRODE. In Electrochemistry of Nucleic Acids and Proteins. Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, p. 78-78.
  6. NĚMEC, Miroslav and Jindřiška HAMMEROVÁ. Produkce metalothionenům podobného proteinu u Pseudomonas putida CCM 4307 v přítomnosti těžkých kovů (Production of methallothionein-like protein of Pseudomonas putida CCM 4307 in presence of heavy metals). In Proteiny 2008. první. Praha: Univerzita Tomáši Bati ve Zlíně, 2008, p. 132-132. ISBN 978-80-7318-706-4.
  7. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ivo FABRIK, Tomáš ECKSCHLAGER, Vojtěch ADAM, René KIZEK and Libuše TRNKOVÁ. STUDIUM OBSAHU METALLOTHIONEINU V KULTURÁCH NÁDOROVÝCH BUNĚK VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ PLATINOVÝCH CYTOSTATIK (ANALYSIS OF METALLOTHIONEIN CONTENT IN CULTURES OF TUMOUR CELLS EXPOSED TO PLATIN-BASED CYTOSTATICS). In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 58-59. ISBN 978-80-210-4525-5.
  8. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ivo FABRIK, Vojtěch ADAM, Jiří KUKAČKA, Richard PRŮŠA, Grace J. CHAVIS, Libuše TRNKOVÁ, Jan STRNADEL, Vratislav HORÁK and René KIZEK. Utilizing of adsorptive transfer stripping technique Brdicka reaction for determination of metallothioneins level in melanoma cells, blood serum and tissues. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, vol. 8, No 5, p. 3106-3122, 16 pp. ISSN 1424-8220.

  2007

  1. KRYŠTOFOVÁ, Olga, Pavlína ŠOBROVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Ondřej ZÍTKA, Miroslava BEKLOVÁ, Marta FARKOVÁ, Přemysl LUBAL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. A determination of metallothionein at various birds' species using adsorptive transfer stripping technique coupled with differential pulse voltammetry -- Brdicka reaction. In EUROanalysis XIV. Belgie: EUROanalysis XIV. 2007, Antwerp, Belgium (CZ), 2007, p. 836-836.
  2. KIZEK, René, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM and Ondřej ZÍTKA. Determination of apo-metallothionein using adsorptive transfer stripping technique in connection with differential pulse voltammetry. Electroanalysis. Spolková republika Německo, 2007, vol. 19, 2-3, p. 339-347. ISSN 1040-0397. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603738.
  3. HORNA, Aleš, Libuše TRNKOVÁ, Ondřej BLAŠTÍK, Ondřej ZÍTKA, René KIZEK, Richard PRŮŠA and Vojtěch ADAM. Determination of Metallothionein Content in Patients with Tumor Diseases. In Pittcon 2007. McCormick Place, Chicago, USA: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Inc., 2007, p. 1410-1410.
  4. FABRIK, Ivo, Zdeňka SVOBODOVÁ, Karel STEJSKAL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, M. RODINA and René KIZEK. Hladina metalothioneinu v rybím spermatu (Metallothionein levels in sperm of fisch species). In The First International Workshop on the Biology of Fish Sperm. Vodnany, Czech Republic: The First International Workshop on the Biology of Fish Sperm, 2007, p. 30-32.
  5. ŠOBROVÁ, Pavlína, Libuše TRNKOVÁ, Dalibor HÚSKA and René KIZEK. Levels of metallothionein at patients with tumours detected by various electrochemical techniques. In 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference. Litevská republika: 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference, 2007, p. 103-103. ISBN 978-9955-12-232-6.
  6. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, M. BEKLOVÁ, A. HORNA, Z. SVOBODOVÁ, B. SURES, Libuše TRNKOVÁ, L. ZEMAN and René KIZEK. Possibilities of electrochemical techniques in metallothionein and lead detection in fish tissues. Czech J. Anim. Sci. 2007, vol. 52, No 5, p. 143-148. ISSN 1212-1819.
  7. ADAM, Vojtěch, Miroslava BEKLOVÁ, Jiří PIKULA and Jaromír HUBÁLEK. Shapes of differential pulse voltammograms and level of metallothionein at different animal species. Sensors. Švýcarská konfederace: Švýcarská konfederace, 2007, 7/2007, No 10, p. 2419-2429. ISSN 1424-8220.
  8. ADAM, Vojtěch and Libuše TRNKOVÁ. Studium obsahu metalothioneinu v krevnim seru pacientu se zmenenou hladinou medi nebo cisplatiny pomoci automatizovane elektrochemicke detekce (Study of metallothionein level in patients serum with changed copper or cisplatinum level by automatic electrochemic detection). In Toxcon 2007; 12. Interdisciplinary Slovak - Czech Toxicological Conference. Česká republika: Statni zdravotni ustav, 2007, p. 29-30. ISBN 978-80-7071-283-2.

  2006

  1. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Richard PRŮŠA, Jiří KUKAČKA, Radka MIKELOVÁ, Marie STIBOROVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, Vojtěch ADAM, Ondřej ZÍTKA, Tomáš ECKSCHLAGER and René KIZEK. Analýza obsahu metalothioneinu u pacientů se zhoubným nádorem prsu, tlustého střeva nebo maligním melanomem (Determination of metallothionein content in patients with breast cancer, colon cancer and malignant melanoma). Klinická onkologie. 2006, vol. 19, No 2, p. 138-142, 4 pp. ISSN 0862-495X.
  2. PETRLOVÁ, Jitka, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Ondřej BLAŠTÍK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN, Richard PRŮŠA, Jiří KUKAČKA and René KIZEK. Attomole voltammetric determination of metallothionein. Electrochimica Acta. 2006, vol. 51, No 24, p. 51125119-51125126. ISSN 0013-4686.
  3. HORNA, Aleš, Radka MIKELOVÁ, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM and René KIZEK. d with electrochemical deUsing of flow injection analysis coupletection for a determination of metallothionein (Using of flow injection analysis coupled with electrochemical detection for a determination of metallothionein). In 57th Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Pittcon 2006. Orlando, Florida, USA: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Inc., 2006, p. 430-22P, 1 pp.
  4. KIZEK, René, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Ondřej BLAŠTÍK and Libuše TRNKOVÁ. Detekce proteinů za pomocí elektrochemických technik - využití průtokové analýzy (Detection of protein by electrochemical technique - using flow analysis). In 2. letni škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojeni s kapalinovou chromatografií. první. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská universita, 2006, p. 46-51. ISBN 80-7157-965-3.
  5. PETRLOVÁ, Jitka, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Electrochemical investigation of metallothionein and apo-metallothionein. In 11th International conference on electroanalysis. první. Bordeaux: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006, p. 8-8.
  6. TOTHOVA, Eva, Zuzana HORÁKOVÁ, Richard SALZMAN, Hana BINKOVÁ, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Měření koncentrace metalothioneinu v nádorové tkáni a sliznici pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku. In Dny prediktivní, diagnostické a experimentální onkologie, sborník abstrakt. Olomouc, 2006. ISBN 80-239-8240-0.

  2005

  1. PRŮŠA, Richard, Ondřej BLAŠTÍK, David POTĚŠIL, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Jitka PETRLOVÁ, František JELEN and René KIZEK. Analytic method for determination of metallothioneins as tumor markers. CLINICAL CHEMISTRY. 2005, vol. 51, No 6, p. A56, 1 pp. ISSN 0009-9147.
  2. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Richard PRŮŠA, Marie STIBOROVÁ, Pavel HODEK, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and René KIZEK. Detection of metallothionein by chronopotentiometric stripping analysis on mercury electrode. In Sborník příspěvků V. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2005, p. 69-71. ISBN 80-210-3637-0.
  3. BLAŠTÍK, Ondřej, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and René KIZEK. Electrochemical study of metallothionein interaction with EDTA. In Sborník příspěvků V. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2005, p. 14-15. ISBN 80-210-3637-0.
  4. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Libuše TRNKOVÁ, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, František JELEN and René KIZEK. Electrochemical study of metallothionein interaction with ethylendiamine- N, N, N`, N`- tetraacetic acid. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005, p. 83-83.
  5. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Richard PRŮŠA, Marie STIBOROVÁ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Metalothionein jako marker nádorového onemocnění (Metallothionein as the marker cancer). In Pokroky v klinické biochemii 2005; VII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. Olomouc: Česká společnost klinické biochemie, 2005, p. 55-55. ISBN 80-239-5267-6.
  6. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Richard PRŮŠA, Martin KUKAČKA, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK and René KIZEK. Using of electrochemical methods for studying of metallothionein content in the human blood serum of a patient poisoned by lead and treated by platinum. Biomedical Papers. 2005, vol. 149, No 2, p. 485-488. ISSN 1213-8118.

  2004

  1. PETRLOVÁ, Jitka, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Bořivoj KLEJDUS, Radka MIKELOVÁ, Ondřej BLAŠTÍK and René KIZEK. Detekce zeptomolárních hladin metalothioneinu chronopotenciometrickou rozpouštěcí analýzou na rtuťové elektrodě. (Chronopotentiometric stripping analysis detection of zeptomole level metallothionein om mercury electrode). In MendelNet04 Agro. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, p. 119-124, 124 pp. ISBN 80-7157-813-4.
  2. VACEK, Jan, Jiří PETŘEK, René KIZEK, Ladislav HAVEL, Bořivoj KLEJDUS, Libuše TRNKOVÁ and František JELEN. Electrochemical determination of lead and glutathione in a plant cell culture. Bioelectrochemistry. The Netherlands: Elsevier, 2004, vol. 2004, No 63, p. 347-351. ISSN 1567-5394.
  3. KIZEK, René, Jan VACEK, Vojtěch ADAM and Bořivoj VOJTĚŠEK. Metalothionein - cisplatina a protirakovinová terapie. (Metallothionein -- cisplatine and anticancer therapy). Klinická biochemie a metabolismus. 2004, vol. 12, No 4, p. 72-78. ISSN 1210-7921.
  4. ZELENÁ, Jana, David POTĚŠIL, Jan VACEK, Jan HRADECKÝ, Vojtěch ADAM, Richard PRŮŠA and René KIZEK. Metalothionein jako prognostický marker nádorového onemocnění (METALLOTHIONEIN AS A PROGNOSTIC MARKER OF TUMOR DISEASE). Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol s r.o., 2004, 17/2004, No 6, p. 190-195. ISSN 0862-495X.
  5. ZELENÁ, Jana, David POTĚŠIL, Jan VACEK, Vojtěch ADAM, Jan HRADECKÝ, Richard PRŮŠA and René KIZEK. Metalothionein jako prognostický marker nádorového onemocnění. (METALLOTHIONEIN AS A PROGNOSTIC MARKER OF TUMOR DISEASE). Klinická onkologie. 2004, vol. 17, No 6, p. 190-195. ISSN 0862-495X.
  6. KIZEK, René, Jan VACEK, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK and Richard PRŮŠA. Study of relationship between metallothionein and heavy metals by chronopotentiometry stripping analysis. Clinical Chemistry. Washington, USA: Amer. Assoc. Clinical Chemistry, 2004, vol. 50, No 6, p. 28A - 29 A, 2 pp. ISSN 0009-9147.
  7. KIZEK, René, Jan VACEK, Libuše TRNKOV, Bořivoj KLEJDUS and Ladislav HAVEL. Využití katalytických reakcí na rtuťových elektrodách pro elektrochemické stanovení metalothioneinu (Application of catalytic reactions on a mercury electrode for electrochemical detection of metallothioneins). Chemick Listy. Praha: esk spolenost chemick, 2004, vol. 98, No 2, p. 166 - 173. ISSN 0009-2770.
  8. KIZEK, René, Bořivoj KLEJDUS, Jan VACEK, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK, Libuše TRNKOVÁ and Ladislav HAVEL. Využití elektrochemických metod pro stanovení metalothioneinu a fytochelatinu. (Using of electrochemical methods for metallothionein and phytochelatin). In IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 22-22, 160 pp. ISBN 80-210-3319-3.

  2002

  1. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK and Jan VACEK. Catalytic Signal of Rabbit Liver Metallothionein on a Mercury Electrode:A Combination of Derivative Chronopotentiometry with Adsorptive Transfer Stripping. Bioelectrochemistry. The Netherlands: Elsevier, 2002, vol. 3, No 56, p. 57-61. ISSN 1567-5394.
  2. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK and Jan VACEK. Katalytický signál metallothioneinu na rtuťové elektrodě: kombinace chronopotenciometrie a adsorptivní přenosové techniky (Catalytic signal of metallothionein on mercury electrode: combination of chronopotentiometry with adsorptive transfer stripping technique). In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků v Brně. 1. vyd. 2002. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, p. 46. Sborník příspěvků z III. prac. setkání FCH a ELCH. ISBN 80-210-2776-2.
  3. JARKOVSKÝ, Jiří, Jan VACEK, René KIZEK and Libuše TRNKOVÁ. Stanovení koncentrace metallothioneinu v parazitech ryb rodu ACANTHOCEPHALUS (Determination of metallothionein concentration in fish parasites of ACANTHOCEPHALUS). In Sborník příspěvků VI. pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1st ed. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2002, p. 25. ISBN 80-210-2777-0.
  4. STROUHAL, Martin, René KIZEK, Jan VACEK and Libuše TRNKOVÁ. Vliv těžkých kovů na koncentraci metallothioneinu u kvasinky YARROWIA LIPOLYTICA (Effect of heavy metals on metallothionein concentration in YARROWIA LIPOLYTICA). In Sborník VI. pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, p. 26. ISBN 80-210-2777-0.

  2001

  1. KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Determination of Metallothionein at Femtomole Level by Constant Current Stripping Chronopotentiometry. Anal. Chem. USA: American Chemical Society, 2001, vol. 2001, No 20, p. 4801-4808. ISSN 0003-2700.
  2. KNÁPEK, Jan, Marie KONEČNÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Stanovení metallothioneinu v tkáních okouna říčního a kapra obecného(Perca fluviatilis L., Cyprinus carpio L.) (Detection of metallothionein in fish tissues-Perca fluviatilis L., Cyprinus carpio L.). In Sborník:5.pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno 2001. MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, p. 56. 1. ISBN 80-210-2538-7.
  3. KNÁPEK, Jan, Marie KONEČNÁ, Jan VACEK, Vojtěch ADAM, Jiří JARKOVSKÝ, René KIZEK and Libuše TRNKOVÁ. Stanovení MT a těžkých kovů spektrální a elektrochemickou metodou v různých tkáních (Determination of MT and heavy metals by electrochemical methods in tissues). In Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: SES Logis s ÚFCH J.H., 2001, p. 15. Moderní elektrochemické metody.

  1999

  1. KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Chronopotentiometric Stripping Analysis of Metallothionein at Mercury Electrode. In Modern Electroanalytical Methods. I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999, p. 80. Modern Electroanalytical Methods. ISBN 80-7194-212-X.
Display details
Displayed: 23/7/2024 13:48