Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. GRYGAR, Jakub. Devushka and cigarette: Fluid migrants across the EU border. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, vol. 57, No 5, p. 546-559. ISSN 1335-1303.
  2. KUPKA, Petr, Martin LARYŠ and Josef SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko (Extreme Right in Selected Countries of Central and Eastern Europe. Slovakia, Poland, Ukraine, Belorussia, Russia.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 268 pp. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4.

  2008

  1. JIRÁSEK, Jan. Application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the United Kingdom and Poland according to the Lisbon Treaty. In Europeanization of the National Law, The Lisbon Treaty and Some Other Legal Issues. Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 1-9, 8 pp. ISBN 978-80-210-4630-6.
  2. BARTONIČKA, Tomáš and Joanna FURMANKIEWICZ. Bats of Sudety Mts. 2008.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. MRKÝVKA, Petr and Janusz STANKIEWICZ. Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej (The State funds in the Czech republic). Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, XV, 1-2, p. 138-149. ISSN 1232-0307.
  5. MATUŠKOVÁ, Anna and Marzena CICHOSZ. Polsko: Negativní reklama na vzestupu (Poland: The rise of negative ads). In BRADOVÁ, Eva. Negativní kampaně a volební reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008, p. 58-85, 27 pp. Edice Studie a analýzy, svazek 8. ISBN 978-80-86624-44-0.
  6. BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci (The Wroclaw Duke Henryk IV. Probus and the Last Przemyslids). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, 106/2008, No 4, p. 753-787. ISSN 0862-6111.

  2007

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Binnenstaatliche Zwangsmigrationen in der Tschechoslowakei und in Polen nach 1947 (Intrastate forced migrations in Czechoslovakia and Poland after 1947). In Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht - Konzeptionen - Praxis (1938-1950). Mainz: Phillip von Zabern, 2007, p. 431-438. ISBN 978-3-8053-3594-2.
  2. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1st ed. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007, p. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
  3. CICHOSZ, Marzena and Lubomír KOPEČEK. Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost. Příspěvek ke zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru. (The Church Fund in Poland: its Controversial History and Present. Interest Mediation between State and Church in Post-Communist Space.). Středoevropské politické studie. 2007, vol. 9, 2-3, p. 151-161. ISSN 1212-7817.
  4. JONÁŠ, Jan. Finanční zprostředkovatelé a jejich vliv na hospodářský růst Polska a Slovenska (Financial intermediaries and their influence on economic growth in Poland and Slovakia). Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  5. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Polsko-ukrajinské a jiné proměny (Music on the cross. Poland and Ukraine). Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, vol. 2007, No 9, p. 3-7, 4 pp. ISSN 1210-8081.
  6. CAMERON, Robert, Beata POKRYSZKO and Michal HORSÁK. Land snail faunas in Polish forests: history, geography and ecology. In World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts. 2007. ISBN 978-90-902207-8-9.
  7. ANTONÍN, Robert. Moc posledních Přemyslovců v piastovském Polsku na přelomu 13./14. století (The power of the last Přemyslids in the Piast poland at the turn of the 13/14 centuries). In Od knížat ke králům. Sborník k šedesátinám Josefa Žemličky. Praha: Lidové noviny, 2007, p. 177-191, 14 pp. ISBN 978-80-7106-896-9.
  8. DANČÁK, Břetislav and Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, vol. 45, No 3, p. 11-15. ISSN 1232-0447.
  9. VAŠENDOVÁ, Martina. Pohyb zahraničního kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv na konkurenční schopnost polské ekonomiky (The Capital Flows during the Transformation and its Impact on the Competitiveness of the Polish Economy). Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  10. MATUŠKOVÁ, Anna. Poland. The Victory of "Social Oriented" over "Liberal Oriented" Poland. In ŠARADÍN, Pavel and Eva BRADOVÁ. Visegrad votes. Parliamentary Elections 2005 - 2006. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2007, p. 59-88, 29 pp. verze 1. ISBN 978-80-244-1625-0.
  11. MADECKI, Roman. Polské ideje sjednocené Evropy (od názvu Evropa k vizím jednotného kontinentu) (Polish Concepts of Europe). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 15-19. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6.
  12. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Vliv sociální politiky na konkurenceschopnost polské a maďarské ekonomiky (The influence of the social policy on the competitive advatage of Poland and Hungary economy). Brno: Masarykova univerzita, 2007.
  13. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.

  2006

  1. POLÁČKOVÁ, Klára. Formální institucionalizace socio-ekonomických vztahů v Polsku a České Republice (1989 – 1998). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, XIII, No 2, p. 214-242, 28 pp. ISSN 1211-3247.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Modus humilis, záhada malířského stylu tzv. krakovské školy (Modus humilis, stylistic ridle of the "Cracow School"). In Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext. Galéria - ročenka Slovenskej národnej galérie 2004-2005. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2006, p. 167-180. ISBN 80-8059-111-3.
  3. MIKLOVÁ, Martina. Prezidentské volby v Polsku v roce 2005 (Presidential Elections in Poland in 2005). Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, No 1, p. 119-130. ISSN 1801-6545.
  4. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, 2006, vol. 35, No 2, p. 127-139, 12 pp. ISSN 1615-5548.
  5. MRKÝVKA, Petr, Eugeniuś RUŚKOWSKIE, Leonard ETEL, Cezary KOSIKOWSKI, Rafał DOWGIER, Piotr WOLTANOWSKI, Wojciech STACHURSKI, Lidia ABRAMČIK, Andžejus SELIAVA, Mariana KARASIEVA, Ivan DEMENTEJEV, Vladimír BABČÁK, Miroslav ŠTRKOLEC and Oksana MUZYKA. Urzędowe interpretracje prawa podatkowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (The official interpretation of tax law in Poland and others Central and Eastern European countries). 1st ed. Białystok: Temiada 2, 2006, 202 pp. Białostockie Studia Prawnicze - Zeszyt I. ISBN 83-89620-20-0.

  2005

  1. KOPEČEK, Lubomír. Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1st ed. Brno: CDK a ISPO, 2005, p. 109-117. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Patrik MRÁZ, Viera MRÁZOVÁ, Lenka MÁRTONFIOVÁ, Tomáš PECKERT and Barbora ŠINGLIAROVÁ. Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, vol. 77, No 2, p. 177-195. ISSN 0032-7786.
  3. SKIBA, Leszek. The People, the Programme and the Governments of the Democratic Left Alliance (SLD). In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005, p. 118-129. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.

  2004

  1. ŽÍDEK, Libor. Analýza vztahu demokracie a ekonomicke transformace (Analyses of the relationship of democracy and economic transformation). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, LII, No 3, p. 414-416. ISSN 0032-3233.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems. Preslia. Praha, 2004, vol. 76, No 4, p. 313-330, 27 pp. ISSN 0032-7786.
  3. KOPEČEK, Lubomír. Konfliktní linie polské společnosti a politiky v éře transformace (The Cleavages of Polish Society and Politics during the Transformation Era). Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, No 6, p. 4-6. ISSN 0543-7962.
  4. HLOUŠEK, Vít. Nice, nebo smrt. Polsko, Konvent a evropská debata (Nice, or death. Poland, Convent, and European debate). In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA and František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, p. 199-203. ISBN 80-7325-031-4.
  5. DANČÁK, Břetislav. "Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský příklad (The "New Europeans" and Their Role in Transatlantic Relationships after Joining the EU - the Czech and Polish Cases). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, vol. 2004, No 1, p. 9-20. ISSN 1212-365X.
  6. PALOVSKÝ, Tomáš. Postoj polských politických stran k Evropské unii (Approach of Polish Political Parties to European Union). on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2004, VI., 2-3. ISSN 1212-7817.
  7. KOSTRHUN, Petr. Přehled lokalit polského magdalénienu (Magdalenien). Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. Brno, 2004, vol. 2004, No 89, p. 91-128. ISSN 0323-0570.

  2003

  1. VACULÍK, Jaroslav. Čestí emigranti 18. a 19. století na území dnešního Polska a jejich poválečná reemigrace (Czech emigrants in the 18th and 19th. centuries. in the Territory of the Present Poland nad their Postwar Re-emigration). In Historická georgrafie sv.32. Praha: Historický ústav AV ČR, 2003, p. 309-317. ISBN 80-7286-048-8.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Minuartia pauciflora, das karpatische Endemit aus der M. verna-Gruppe (Minuartia pauciflora, a Carpathian endemic species of the M. verna group). Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2003, vol. 75, No 4, p. 349-356. ISSN 0032-7786.

  2002

  1. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT and Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2002, vol. 74, No 1, p. 27-44. ISSN 0032-7786.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Liga polských rodin a Sebeobrana (The League of Polish Families and the Samooobrona). Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, No 1, 9 pp. ISSN 1212-7817.
  3. NIEDERLE, Rostislav. Mezi filosofií a žurnalistikou (Between Philosophy and Jornalistic). Host. 2002, 4/2002, No 4, p. 54-55. ISSN 1211-9938.
  4. JAKUBEC, Ondřej. Motiv srdce v pozdně renesančních štukaturách Moravy a Polska (The Motif of Heart and Late Renaissance Stucco Decoration in Moravia and Poland). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica. 23, Historia artium. 4, Sborník k 80. narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002, p. 297-324. ISBN 80-244-0460-5.
  5. DANČÁK, Břetislav. Republika Polsko (Republic of Poland). In FIALA, Petr, Jan HOLZER and Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, p. 285-314. Edice Sborníky, sv. č. 10. ISBN 80-210-3036-4.
  6. HÁJEK, Michal and Petra HÁJKOVÁ. Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2002, vol. 12, No 1, p. 1-24. ISSN 1210-0420.

  2001

  1. MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku (Construction of Polish Tax Order). In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001, p. 130-139. ISBN 80-248-0069-1.
  2. HOLZER, Jan. Kubát, M.: Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence. Praha, Karolinum 2000 (Politics in Poland after 1989. Elections, Voting Systems and their Political Consequences). Politologický časopis. Brno: MPÚ MU, 2001, VIII., No 2, p. 186-188. ISSN 1211-3247.
  3. KOPEČEK, Lubomír. Polské parlamentní volby 2001 a proměny stranického systému (Polish Parlamentary Election in 2001 and Changes of Party System). Politologický časopis. Brno: MPU, 2001, VIII, No 4, p. 410-424. ISSN 1211-3247.
  4. TOMÁŠEK, Marcel. Polské volby Aktuální nebezpečí polské politiky (Polish Elections, Current Chalenges of Polish Politics). OS. Bratislava: OS, 2001, vol. 2001, No 12, 4 pp. ISSN 1335-2296.
  5. KOPEČEK, Lubomír. Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský případ (Transition of Central European Communist Parties - Polish and Hungarian Case). Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2001, vol. 3, No 2, p. 34-46. ISSN 1212-7817.

  1999

  1. DANČÁK, Břetislav. Národnostní menšiny v Polsku (National Minorities in Poland). In GABAL, Ivan a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě. 1st ed. Praha: G plus G, 1999, p. 173-186. ISBN 80-86103-23-4.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Polská republika (Poland). In Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999, p. 145-181. ISBN 80-210-2036-9.
  3. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství (Roma religion). In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999, p. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
  4. HÁJEK, Michal. The Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae association in the Podhale region (Western Carpathians, Poland): notes on syntaxonomical and succesional relationships. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, 1999, vol. 44, No 2, p. 389-400. ISSN 0015-931X.

  1998

  1. BENDA, Lukáš and Břetislav DANČÁK. Instituce referenda v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku a její upolatnění v roce 1997. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, vol. 1998, No 3, p. 320-326. ISSN 1211-3247.
  2. DANČÁK, Břetislav. Vnitropolitický vývoj v Polsku a polsko - ruské vztahy (Development of Internal Politics in Poland and Polish-Russian Relations). In VLADIMÍR, Leška a kol. Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost. 1st ed. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998, p. 113-127. ISBN 80-85864-46-0.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané problémy ústavního soudnictví v České republice a v Polsku (Some problems of the constitutional justice in the Czech republic and Poland). Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 7, p. 638-648. ISSN 0324-7007.
  4. FILIPOVÁ, Helena. Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Problemy teoretičeskoj i istoričeskoj poetiki. (The Interaction of Literatures in the World Literature Process. Problems of Theoretical and Historical Poeticism.). Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 1998, vol. 67, No 4, p. 528-530. ISSN 0037-6736.
  5. KOPEČEK, Lubomír. Židé v Polsku po roce 1945 (Jews in Poland after 1945). Politologický časopis. Brno: MPU, 1998, vol. 5, No 3, p. 327-341. ISSN 1211-3247.

  1997

  1. DANČÁK, Břetislav. Konstituování stranického systému v Polsku v letech 1989-1991 (Development of Party System in Poland from 1989 until 1991). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, IV., No 1, p. 55-68. ISSN 1211-3247.
  2. DANČÁK, Břetislav. Návrat Polska zpět k pravici (Return of Poland to the Right-Wing Policy). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, IV., No 3, p. 260-270. ISSN 1211-3247.
  3. IVANOV, Martin. Old Biharian reptiles of Zabia Cave (Poland). Acta zoologica cracoviensia. Kraków: Polska Akademia Nauk, 1997, vol. 40, No 2, p. 249-267. ISSN 0065-1710.
  4. FILIPOVÁ, Helena. Woldan, A.: Der Österreich-Mythos in der polnischen Literatur. (Woldan, A.: The Austria myth in Polish literature. (Review).). Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 1997, vol. 7, No 1, p. 71-73. ISSN 1211-7676.

  1996

  1. DANČÁK, Břetislav. Polská pravice před parlamentními volbami 1997 (Polish Right-Wing Parties before Parlamentary Elections of 1997). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., No 3, p. 235-246. ISSN 1211-3247.
  2. DANČÁK, Břetislav. Polsko mezi Ruskem a Německem (Poland between Russia and Germany). Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996, XX., No 2, p. 8-9. ISSN 0543-7962.
Display details
Displayed: 20/6/2024 14:09