Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. RADVAN, Michal. Perspektivy transferových daní v ČR (Perspectives of Transfer Taxes in the Czech Republic). In Stretnutie finančných právnikov – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (akuálne problémy). 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. p. 153-159. ISBN 978-80-8054-410-2.
   Name (in English): Perspectives of Transfer Taxes in the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/07:00032224 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Slovakia.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: direct tax; property tax; transfer tax; inheritance tax; gift tax; real-estate transfer tax; structural items of tax
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 18:27.
  2. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě (Property Taxation in Europe). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 pp. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
   Name (in English): Property Taxation in Europe
   RIV/00216224:14220/07:00050757 Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: tax; property tax; real-estate tax; inheritance tax; gift tax; real-estate transfer tax; tax on motor vehicles; local charges
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 13:25.

  2006

  1. RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Majetkové daně z pohledu ekonomického (Property Taxes from the Economical Point of View). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 78-101. ISBN 80-248-1243-6.
   Name (in English): Property Taxes from the Economical Point of View
   RIV/00216224:14220/06:00018545 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor) -- Neckář, Jan (203 Czech Republic)
   Keywords in English: Property tax; Real-estate tax; Inheritance tax; Gift tax; Real-estate transfer tax; Road tax; Budget destination of taxes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 14/6/2007 22:11.
  2. RADVAN, Michal. Property Taxes in the Czech Republic de lege ferenda. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1st ed. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. p. 156-161. ISBN 985-417-835-8.
   Name in Czech: Majetkové daně v České republice de lege ferenda
   RIV/00216224:14220/06:00017311 Proceedings paper. Legal sciences. English. Belarus.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Property tax; Real-estate tax; Inheritance tax; Gift tax; Real-estate transfer tax; Road tax

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 08:49.
Displayed: 2/3/2024 02:19