Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. USTOHAL, Libor and Radovan PŘIKRYL. Léčba rezistentní schizofrenie v praxi (Treatment of resistant schizophrenia in clinical practice). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2009, vol. 10, No 4, p. 176-179. ISSN 1213-0508.
 2. MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Karel CHROUST and Martin BAREŠ. The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation of the cerebellum on the upper limb performance and depressive symptoms in early Parkinson´s disease patients, pilot study. 2009.
 3. 2008

 4. USTOHAL, Libor. Farmakorezistentní deprese (Pharmacoresistant depression). In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. p. 127-143. Editor: Přikryl Radovan, 3. ISBN 978807262474-4.
 5. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Radek MAREČEK, Hana KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Petr KRUPA. Funkční mozkové koreláty spojené s účinností rTMS na negativní příznaky schizofrenie (Functional brain correlate pair with influence rTMS to negative symptoms schizophrenia). In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 34-35. 2008. ISSN 1211-7579.
 6. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Has high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation therapeutic potential in schizophrenia? In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 7. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (Infuencing cignitive deficit in schizophrenia by repetitive transcranial magnetic stimulation). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, vol. 104, No 4, p. 161-166. ISSN 1212-0383.
 8. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL and Libor USTOHAL. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on psychopathology andcognitive function in depression. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 9. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression. In WPA. 2008. ISBN 1212-0383.
 10. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ and Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES COGNITIVE ACTIVITY IN THE SUBTHALAMC NUCLEUS. Movement Disorders. 2008, vol. 23, Suppl 1, p. 234-235, 1 pp. ISSN 1531-8257.
 11. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ and Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES THE EXECUTIVE FUNCTION RELATED POTENTIAL GENERATED IN THE STN. 2008.
 12. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2008, vol. 99, 1-3, p. 380-381. ISSN 0920-9964.
 13. 2007

 14. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie (Augmentation of Antipsychotics by Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Leads to a Remission of Negative Symptoms of Schizophrenia). Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 2, p. 80-84. ISSN 1212-0383.
 15. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ and Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, vol. 33, suppl. 2, p. 454-454. ISSN 0586-7614.
 16. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK and Eva ČEŠKOVÁ. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on negative symptoms of schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, vol. 17, No 1, p. 74-74. ISSN 0924-977X.
 17. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ and Libor USTOHAL. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study. Acta Neuropsychiatrica. Australia: Blackwell Publishing, 2007, vol. 19, No 2, p. 53-55. ISSN 0924-2708.
 18. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie (Treatment of negative syndrom of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: double blind study). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, vol. 103, suppl. 1, p. 15-15. ISSN 1212-0383.
 19. PŘIKRYL, Radovan and Hana KUČEROVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation as a new technique for treatment of negative symptoms of schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2007, vol. 2007, No 117, p. 78-79. ISSN 0001-690X.
 20. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL and Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce (rTMS, depression and cognitive function). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 6, p. 285-290, 15 pp. ISSN 1212-0383.
 21. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ and Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, vol. 11, No 1, p. 21-23. ISSN 1211-7579.
 22. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, vol. 95, No 95, p. 151-157. ISSN 0920-9964.
 23. 2006

 24. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: series of three case reports. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, vol. 81, suppl. 1, p. 103-103. ISSN 0920-9964.
 25. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, vol. 16, suppl. 4, p. 444-445. ISSN 0924-977X.
 26. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, vol. 11, No 1, p. 67-68. ISSN 1211-7579.
 27. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Is there any procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression? The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, 9,suppl.1, No 6, p. 192-192. ISSN 1461-1457.
 28. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Simona SKOTÁKOVÁ. rTMS and its influence on negative symptoms of schizophrenia - three case studies. In Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum - final program and Book of Abstracts. Tallinn, Estonia: University of Tartu Tallinn Estonia, 2006. p. 78-78.
 29. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL and Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie (Stimulation of Prefrontal Cortex and Therapy of Negative Symptoms of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, vol. 102, No 8, p. 416-422. ISSN 1212-0383.
 30. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL and Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie (Stimulation of Prefrontal Cortex and Therapy of Negative Symptoms of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, vol. 2006, No 8, p. 416-422, 6 pp. ISSN 1212-0383.
 31. 2005

 32. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, vol. 2005, No 15, p. 506-506. ISSN 0924-977X.
 33. VAŠINA, Lubomír. Neurobiologické koreláty lidských emocí a jejich ovlivnění elektrofyziologickými metodami (Neurobiological aspect of the human emotions and training methods: EEG biofeedback and rTMS). In Sborník prací filozofické fakulty-řada psychologická P9. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 39-48. ISBN 80-210-3717-2.
 34. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění (Neuromodulative influence of cognitive deficit in schizophrenia). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, vol. 9, No 2, p. 23-24. ISSN 1211-7579.
 35. PŘIKRYL, Radovan and Hana KUČEROVÁ. Occurence of epileptic paroxysm during repetitive transcranial magnetic stimulation treatment. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2005, vol. 19, No 3, p. 313-313. ISSN 0269-8811.
 36. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA and Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie (The first experience with rTMS in the treatment of negative syndrom in schizophrenia). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 2, p. 48-48. ISSN 1211-7579.
 37. SKOTÁKOVÁ, Simona, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie (rTMS and negative symptoms of schizophrenia: first results of a pilot study). Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, vol. 9, No 2, p. 105-106. ISSN 1211-7579.
 38. 2004

 39. PERNA, Martin, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive functions, depression and repetitive transcranial magnetic stimulation. 2004.
 40. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Simona SKOTÁKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Tomáš KAŠPÁREK. High frequency rTMS in the treatment of depression. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, No 1, p. 40-40. ISSN 1211-7579.
 41. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, M. PERNA, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation and obsessive-compulsive disorder /OCD/. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2004, vol. 115, No 8, p. 1953-1953. ISSN 1388-2457.
 42. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ and Martin PERNA. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a obsedantně kompulsivní porucha: kazuistické pozorování (Repetitive transcranial magnetic stimulation and obsessive compulsive disorder: a case report). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, No 1, p. 36-38. ISSN 1211-7579.
 43. KUČEROVÁ, Hana and Radovan PŘIKRYL. rTMS a kognitivní funkce (kazuistické sdělení) (rTMS and cognitive functions (case report)). In Česká Psychiatrie,sborník V.sjezdu ČLS JEP. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 123-124. ISBN 80-7262-273-0.
 44. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a obsedantně kompulzivní porucha (rTMS and obsessive-compulsive disorder). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, No 1, p. 49. ISSN 1211-7579.
 45. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s rTMS u depresivní poruchy (Experiences with rTMS in depression). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, No 1, p. 45. ISSN 1211-7579.
Display details
Displayed: 6/12/2021 21:36