Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ, Jindřich VÍTEK, Přemysl RABAN and Vlastimil PIHERA. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů (Law of Securities). 5th ed. Praha: C.H.Beck, 2009, 419 pp. Beckovy právnické učebnice, sv. 1. ISBN 978-80-7179-454-7.
   Name in Czech: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů
   Name (in English): Law of Securities
   RIV/00216224:14220/09:00042429 Textbook. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Kotásek, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Pokorná, Jarmila (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vítek, Jindřich (203 Czech Republic) -- Raban, Přemysl (203 Czech Republic) -- Pihera, Vlastimil (203 Czech Republic)
   Keywords in English: securities; kinds of securities; disposition with securities

   Changed by: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., učo 1122. Changed: 6/9/2018 13:56.
  2. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
   Name in Czech: Vypořádací systémy v Evropské unii
   Name (in English): Securities Settlement Systems in the European Union
   RIV/00216224:14220/09:00039087 Proceedings paper. Legal sciences. English. Austria.
   Kyncl, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Moždiáková, Michaela (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Trades clearing;capital market;clearing system;T+X;licence to business activities
   Type of proceedings: post-proceedings
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055. Changed: 26/2/2013 16:39.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů (Various Kinds of Securities). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2008, p. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.
   Name in Czech: Jednotlivé druhy cenných papírů
   Name (in English): Various Kinds of Securities
   RIV/00216224:14220/08:00033804 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Kyncl, Libor (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: securities; share; capital market; investment instrument; financial market instruments
   Type of proceedings: post-proceedings
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 16:27.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, p. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
   Name in Czech: Právní regulace společnosti v konkurenčním prostředí na kapitálovém trhu
   Name (in English): Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market
   RIV/00216224:14220/08:00033803 Proceedings paper. Legal sciences. English. Hungary.
   Kyncl, Libor (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: competitive company; capital market; legal regulation; stock exchange; off-exchange market; securities; shareholders; financial market; globalized
   Type of proceedings: pre-proceedings
   International impact: yes

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 18:24.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy (Money Economy - Financial Markets). Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6.
   Name (in English): Money Economy - Financial Markets
   Economics. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Financial markets; financial investment instruments; securities
   Reviewed: yes

   Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 9/2/2009 16:34.
  4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.

   Keywords in English: Financial markets; securities; financial system; financial instruments; banking; insuarances; investment; derivatives; theory of financial markets
   Reviewed: yes

   Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 8/6/2009 09:59.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
   Name in Czech: Peněžní ekonomie - Finanční trhy
   Name (in English): Money economy - Financial markets
   Economics. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Financial markets; securities; financial system; financial instruments; banking; insuarances; investment; derivatives; theory of financial markets
   Reviewed: yes

   Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 8/6/2009 09:59.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů (Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 324-331, 449 pp. ISBN 978-80-210-4319-0.
   Name in Czech: Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů
   Name (in English): Theoretical and juridical views of financial investment instruments systematization
   RIV/00216224:14560/07:00050832 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
   Rejnuš, Oldřich (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Investment instruments; securities; shares; bonds; commodities; stock indexes; baskets; financial derivatives; advanced derivatives; synthetical financial instruments; financial system; financial market
   Type of proceedings: pre-proceedings
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 13/4/2012 14:37.

  2005

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ and Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů (Law of Negotiable Instruments). In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2005, p. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X.
   Name in Czech: Právo cenných papírů
   Name (in English): Law of Negotiable Instruments
   RIV/00216224:14220/05:00013726 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Kotásek, Josef (203 Czech Republic, guarantor) -- Pokorná, Jarmila (203 Czech Republic) -- Raban, Přemysl (203 Czech Republic)
   Keywords in English: Negotiable instruments; securities; inside information; market manipulation

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 16:57.

  1998

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdaňování cenných papírů. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 2, 8 pp. ISSN 1210-8103.
   Changed by: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., učo 704. Changed: 29/3/2000 11:51.

  1997

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdanění cenných papírů při darování (Taxation of gift securities). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1997, roč. 5, č. 2, p. 10-13. ISSN 1210-8103.
   Name (in English): Taxation of gift securities

   Keywords in English: Taxes ; Securities

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 5/4/2001 16:08.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí (Money, how to deal with them - alphabet of the family finances). Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 pp. ISBN 80-08-00992-6.
   Name (in English): Money, how to deal with them - alphabet of the family finances
   RIV: Book on a specialized topic. Economics.
   Keywords in English: money; bank; bank account; bank credit; bank book; bank statement; bank draft; bil of exchange; stock exchange; leasing; securities; bonds; shares; tax; insurance

   Changed by: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc., učo 37503. Changed: 29/11/2000 23:07.
Displayed: 22/6/2024 20:54