Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3.
  2. MACEK, Petr. Sebesystém, vztah k vlastnímu já. In SLAMĚNÍK, I a J VÝROST. Sociální psychologie (Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Eds.). 2. , přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 89-107. ISBN 978-80-247-1428-8.
  3. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008.

  2004

  1. HROCH, Jaroslav. American Pragmatism and Neo-Pragmatism in Their Affinities with European Philosophical Hermeneutics. In Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum. Volum One. Ed. Ryder, John. 1. vyd. New York: Rodopi Press, NY, 2004. s. 35-44. ISBN 978-90-420-1621-7.
  2. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 57-71. ISBN 80-7007-196-6.

  2003

  1. MACEK, Petr. Self (including Self-concept and self-esteem). In J. R. Miller, R. M. Lerner, L. B. Schiamberg, & P. M. Anderson (Eds.), The Encyclopedia of Human Ecology. Santa Barbara, CA: ABC Clio, 2003. s. 628-632. ISBN 1-57607-852-3.
  2. MACEK, Petr a Mojmír TYRLÍK. The meaning of responsibility among adolescents. Paper presented at XIth European Conference od Developmental Psychology. Milano: Catholic University, 2003.

  2002

  1. HROCH, Jaroslav. Hermeneutics and the Contemporary Anglo-American Philosophy. In Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. 1. vyd. Tuebingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2002. s. 49-58. ISBN 3-16-147894-0.

  2000

  1. MACEK, Petr. Integrativní a integrující já. P. Macek, M. Šafářová, Editoři. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 95-104. ISBN 80-210-2465-8.
  2. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.

  1993

  1. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Actual and Normative Selves during Adolescence: Their Importance and Context. In Presentation and Abstract. VIth European Conference on Developmental Psychology. Bonn, Book of Abstracts, p. 10. 1993.
  2. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. Semantic structure of adolescents actual, ideal, and unwanted self. In Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, I27, 111-121. 1993.

  1982

  1. MACEK, Petr. Reálný a ideální sebeobraz současné adolescentní mládeže. In Zprávy PsL ČSAV, 3, Brno. 1982.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 11:43