Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. KUCBEL, Maroš. Normative Textual Representation of Mathematical Formulae. Sojka, Petr (školitel diplomové práce). Brno, 63 s. 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 50 s.
 2. 2012

 3. BOUCHE, Thierry, Alexander NOWINSKI, Petr SOJKA a Volker SORGE. Le projet EuDML : état des lieux et premiers résultats (invited talk 1.3.2012, Colloquium UJF, Grenoble, FR). In Le colloquium a généralement lieu, Institut Fourier, Grenoble. 2012.
 4. 2009

 5. KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Accessibility of Graphics and E-learning. In Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility. Hammamet: Art Print, 2009. s. 157-165. ISBN 978-9973-37-516-2.
 6. BAZALOVÁ, Barbora. HEAG Project Expert. European Agency for Development in Special Needs Education, 2009.
 7. 2008

 8. PLHÁK, Jaromír. Dialogue Based Text Editing. In 11th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer-Verlag, 2008. s. 649-655. ISBN 978-3-540-87390-7.
 9. SEIDENGLANZ, Daniel. Typologie středoevropských měst podle dostupnosti letecké dopravy. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeká univerzita v Plzni, 2008, roč. 2008, č. 14, s. 143-148. ISSN 1213-7901.
 10. BÁRTEK, Luděk a Jaromír PLHÁK. Visually Impaired Users Create Web Pages. In 11th International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Berlin: Springer-Verlag, 2008. s. 466-473. ISBN 3-540-70539-2.
 11. 2007

 12. COLLIER, Aaron Marc. Accessibility Online. The Messenger. Brno: PdF MU, 2007, 3 s. ISSN 1214-6676.
 13. SEIDENGLANZ, Daniel. Central Europe: Urban Typology Based on Airport Location and Accessibility. In The Vital City: 10th Anniversary Conference of EURA. 2007.
 14. TONEV, Petr a Hana JOKLOVÁ. Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v 'moravských' krajích. In Sborník příspěvků z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2007. s. 197-208, 20 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
 15. 2002

 16. VITURKA, Milan. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. 59 s. Studie NHJH 4/2002.
 17. 2001

 18. VITURKA, Milan. Makroekonomické souvislosti rozvoje krajů ČR. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. s. 33-62. ISBN 80-210-2748-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 5. 2021 06:56