Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 2. 2010

 3. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009. Jižní Morava, Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 247-249. ISSN 0449-0436.
 4. 2009

 5. DRESLER, Petr a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 222 s. ISBN 978-80-210-4971-0.
 6. KADEČKA, Stanislav a Filip RIGEL. Letní mezinárodní konference "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy". Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2009, roč. 42, č. 2, s. 111-114. ISSN 0139-6005.
 7. 2008

 8. JANÍKOVÁ, Věra. Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 2008.
 9. SMEJKALOVÁ, Terezie. Kyberprostor 2008. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, XVI, č. 4. ISSN 1210-9126.
 10. DANIHELKA, Jiří, Vít GRULICH a Milan CHYTRÝ. Pavlov Hills: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 161-182, 22 s. ISBN 978-80-210-4585-9.
 11. CHYTRÝ, Milan a Vít GRULICH. Podyjí National Park: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 189-211, 23 s. ISBN 978-80-210-4585-9.
 12. ADAM, Martin, Rita Chalmers COLLINS, Aaron Marc COLLIER, Radek VOGEL a Světlana HANUŠOVÁ. Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008.
 13. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA a Martina TOŠKOVÁ. 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano. Onkologie, Solen, s.r.o., 2008, roč. 2, č. 3, s. 200. ISSN 1802-4475.
 14. CHYTRÝ, Milan. 17th International Workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1-5 May 2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 220 s. .. ISBN 978-80-210-4585-9.
 15. 2007

 16. DRÁPALA, Daniel. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1. František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Národopisný věstník, Praha: Česká národopisná společnost, 2007, roč. 24 (66), č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-2492.
 17. SALAŠ, Milan a Klára ŠABATOVÁ. Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6. 10. 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 331 s. ISBN 978-80-254-0954-1.
 18. SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007. Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 80-81. ISSN 1802-7679.
 19. ŠABATOVÁ, Klára. Kravsko u Znojma 26.-28. května 2004. In Kazdová, E. - Podborský, V. (ed.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 3-6, 4 s. ISBN 978-80-210-4330-5.
 20. PYŠŇÁKOVÁ, Michaela. Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43/2007, č. 5, s. 1078-1080. ISSN 0038-0288.
 21. VOJTKOVÁ, Naděžda. Linz ConneXions: TEA Conference 21 - 23 September 2007. The Messenger. News and Views in English from the Faculty of Education MU., Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007, roč. 7, č. 2, s. 26. ISSN 1214-6676.
 22. SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). Sociologie sportu, Praha: Sociologický ústav ČAV, 2007, roč. 43, č. 4, s. 878-880. ISSN 0038-0288.
 23. MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK a Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu. 2007.
 24. DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované. In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007. s. 169 - 173, 5 s. ISBN 978-80-86185-60-6.
 25. SLABÝ, Ondřej. Pokroky v čipových technologiích znamenají pokroky v biomedicínském výzkumu i klinické diagnostice. Klinická onkologie, Brno: CLSJEP, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 235-236. ISSN 0862-495X.
 26. MOLEK, Pavel. Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu? Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 83-84. ISSN 1210-9126.
 27. KALINA, Petr a Agnieszka Beata SZAFRANSKA. Świat słowiański w oczach badacy i publicytów XIX i XX wieku. Opera Slavica - Slavistické rozhledy, 2007, roč. 17, č. 1, s. 51-52. ISSN 1211-7676.
 28. VLČKOVÁ, Kateřina. Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007). In Bulletin CPV 2007. 1. vyd. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2007. s. 40-42, 3 s. ISBN 978-80-210-4237-7.
 29. RŮŽIČKA, Filip, Lenka ČERNOHORSKÁ, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Lea MEJZLÍKOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ, Martina MACHÁČOVÁ, Zuzana VALIŠOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. XVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2007.
 30. 2006

 31. ROUBAL, Jan. I. česká konference gestalt terapie. 2006.
 32. ŠABATOVÁ, Klára, Miloš ČIŽMÁŘ, Milan SALAŠ a Petr VITULA. IX. konference doba popelnicových polí a doba halštatská. 2006.
 33. FUJDA, Milan. Konference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006). Sacra aneb Rukověť religionisty, 2006, roč. 4 (2006), č. 2, s. 84-85. ISSN 1214-5351.
 34. ŠILHÁN, Josef. Mezinárodní konference doktorandů obchodního práva : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 20. prosince 2005. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 68-73. ISSN 1210-9126.
 35. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL a Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 36. SEDLÁČEK, Martin a Roman ŠVAŘÍČEK. Rozmanitost jako klíčové téma školského managementu. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, LVI, č. 2, s. 182-184. ISSN 0031-3815.
 37. DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Shakespearovská konference na Filozofické fakultě. muni.cz, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 3/2, č. 3, s. 4-5. ISSN 1801-0806.
 38. 2005

 39. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace). Revue církevního práva, Praha: Společnost pro církevní právo, 2005, roč. 29, 3/04, s. 236. ISSN 1211-1635.
 40. JÄGER, Petr. Konference o ústavněprávním zakotvení moci výkonné a otázkách souvisejících. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005.
 41. VOJTKOVÁ, Naděžda. Learning English Through Picture Books. The Messenger, Brno: PdF MU Department of English, 2005, roč. 5, č. 1. ISSN 1214-6676.
 42. DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Mezinárodní konference anglistů na Filozofické fakultě. muni.cz Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 3-4. ISSN 1801-0806.
 43. ŠILHÁN, Josef. Mezinárodní konference Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2005, Roč. 144, č. 5, s. 593-599. ISSN 0231-6625.
 44. PODROUŽKOVÁ, Lucie. The Participants Guide to the History of the ELT Conferences. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005. 2 s. The Messenger, 5. ISSN 1214-6676.
 45. VOJTKOVÁ, Naděžda. The Vienna ConneXion-Conference Report. The Messenger, PdF MU, Dpt. of English, Brno, 2005, roč. 5, č. 4, s. 12. ISSN 1214-6676.
 46. TARABA, Jan a Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
 47. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.
 48. 2004

 49. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 1-626, 626 s. ISBN 80-7275-049-6.
 50. NOVOTNÝ, Petr. Dvě výzkumně orientované konference (ISATT a ECER) - podobnosti a rozdíly. Studia paedagogika, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 9, č. 1, s. 198-200. ISSN 1211-6971.
 51. HRADECKÝ, Jan, Jitka PETRLOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL a René KIZEK. Elektrochemické chování ureasy a ureasou modifikovaná elektroda. In MendelNet04 Agro. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. s. 18-18, 99 s. ISBN 80-7157-813-4.
 52. PAPOUŠEK, Dalibor. Moderní sakrální stavby v České republice. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2004, roč. 12, č. 2, s. 280-284. ISSN 1210-3640.
 53. RŮŽIČKA, Filip. XIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2004. 2004.
 54. SOCHOR, Jiří. 13th Int'l Conf. in Central Europe on CG, Vis. and Computer Vision. 2004.
 55. 2003

 56. KYLOUŠKOVÁ, Hana. III. mezinárodní konference Literatura pro děti a mládež. Cizí jazyky, Plzeň: Fraus, 2003, roč. 46, č. 5, s. 172-172. ISSN 1210-0811.
 57. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny, Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., 2003, roč. 10, 7-8, s. 21-21. ISSN 1211-6866.
 58. MALACH, Antonín. Konference k aktuálním problémům podnikání. Inovační podnikání, 2003, roč. 2003, 1/2003, s. 27-28. ISSN 1210-4612.
 59. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le colloque international sur la littérature pour la jeunesse en français. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2003, roč. 13, č. 45, s. 39-39. ISSN 1212-1657.
 60. 2002

 61. NOVOTNÝ, Petr. Evropská konference pedagogického výzkumu ECER 2001. Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 364-365. ISSN 3330-3815.
 62. DOLÁK, Jan. Muzeum a změna. 2002.
 63. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Politika bydlení Jihomoravského kraje. Brno: Ústav územního rozvoje, 2002. Urbanismus a územní rozvoj,.
 64. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Politika bydlení Jihomoravského kraje. Praha: Ministerstvo vnitra, 2002. Veřejná správa.
 65. MALACH, Antonín. Příprava konferencí na Ekonomicko-správní fakultě MU. Universitní noviny, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 9, č. 4, s. 18. ISSN 1211-6866.
 66. ADAM, Martin, Jana DETTLAFF, Ludmila URBANOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 7th Conference of English, American and Canadian Studies. 2002.
 67. 2001

 68. POSPÍŠILOVÁ, Alena. New advances in microcirculation and chronic venous insufficiency. Praktická flebologie, Česká republika, Praha, 2001, X, č. 3, s. 117-118. ISSN 1210-5406.
 69. 2000

 70. BRABCOVÁ, Květoslava. Faktory úspěšnosti podniku - spolupráce akademické a podnikové sféry. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000, roč. 7, 5/2000, s. 17-18. ISSN 1211-6866.
 71. ŠPAČEK, Jan. Plná hlava Šostakoviče. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 6, s. 72 - 76. ISSN 0862-8505.
 72. 1998

 73. JANÁS, Josef a Josef TRNA. Seminář pracovníků fakult vzdělávajících učitele fyziky. Matematika, Fyzika, Informatika, Praha: Prometheus JČMF, 1998, roč.8, č. 4, s. 252-253. ISSN 1210-1761.
 74. 1994

 75. BABYRÁDOVÁ, Hana. Úvaha nad symposiem INSEA. Výtvarná výchova, Praha: PF UK Praha, 1994, roč. 34, č. 3, s. 39-40. ISSN 1210-3691.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 13:53