Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KOLEJKA, Jaromír a Petr RAPANT. The flash flood driven land use changes: Case studies from the Czech Republic. In Kupková, L., Himiyama, Y.. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. 1. vyd. Asahikawa: International Geographic Union Commision on Land Use and Land Cover Change, Hokkaido, 2018. s. 7-17, 11 s. IGU-LUCC Research Reports, Volume XIII. ISBN 978-4-907651-14-5.
 2. 2015

 3. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformační podpora efektivného scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici II. In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 4. 2010

 5. MULÍČKOVÁ, Eva, Gustav ŠAFR a Karel STANĚK. CONTEXT MAP – A TOOL FOR CARTOGRAPHY SUPPORT IN CRISIS MANAGEMENT. International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2010, roč. 3, č. 1, s. 1-10. ISSN 1314-0604.
 6. KOLEJKA, Jaromír. Digital geographic data utilization in simulating toxic road accident. Riscuri si catastrofe, Cluj-Napoca: Casa cartii de stiinta, 2010, roč. 8, č. 1, s. 11-24. ISSN 1584-5273.
 7. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformatika pro krizové řízení. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2010, roč. 9, č. 4, s. 16-17. ISSN 1802-4521.
 8. KOLEJKA, Jaromír. Geovizualizácia dát o krajine na podporu riešenia krízových situácií. Geographia Cassoviensis, Košice: Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, 2010, roč. 4, č. 2, s. 50-55. ISSN 1337-6748.
 9. ŠAŠINKA, Čeněk, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Kamil MORONG. MuTeP - multivariantní testovací program. 2010.
 10. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA a Václav TALHOFER. PERCEPTION OF VARIOUS CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS UNDER SPECIFIC CONDITION. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management - Towards Better Solutions. 1. vydání. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. s. 349-360, 12 s. Lecture notes in geoinformation and cartography. ISBN 978-3-642-03441-1.
 11. ŠAŠINKA, Čeněk, Šárka BŘEZINOVÁ, Zdeněk STACHOŇ a Jiří ZBOŘIL. Utilization of Spatial Data in Emergency Response: System Optimization Based on Analysis of Working Practices. In Proceedings Digital earth in the service of society: sharing information, building knowledge. Nessebar, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, International Society for Digital Earth, 2010. 8 s. ISBN 978-954-724-039-1.
 12. 2009

 13. BANDROVA, Temenoujka L., Milan KONEČNÝ, Sisi ZLATANOVA a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. In Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 14. BANDROVA, Temenoujka L., Milan KONEČNÝ a Monika RUSNÁKOVÁ. Cartography for Early Warning and Crisis Management for Students Needs. In Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 59-67, 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 15. HŘEBÍČEK, Jiří, Milan KONEČNÝ a Miroslav KOLÁŘ. Geoinformation Support for Water Disaster Situations. In Illangasekare, Tissa; Mahutova, Katarina; Barich, John J.. Decision Support for Natural Disasters and Intentional Threats to Water Security. první. New York: Springer, 2009. s. 179-190, 12 s. ISBN 978-90-481-2711-5.
 16. KOZEL, Jiří a Radim ŠTAMPACH. Practical experience with contextual map service. In Proceedings of Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Brno: Masaryk University, 2009. s. 304-312, 9 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 17. 2008

 18. ŠAFR, Gustav. Co mám dělat když...? aneb Ochrana obyvatelstva z pohledu obyčejného člověka. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech 2008. Uherské Hradiště: Ústav RVC UTB ve Zlíně, 2008. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-7392-046-3.
 19. RÁČEK, Jaroslav a Tomáš LUDÍK. Development of Ontology for Support of Crisis Management Processes. In Informační technologie pro praxi 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 106-111, 6 s. ISBN 978-80-248-1841-2.
 20. STACHOŇ, Zdeněk. GEOGRAPHICAL NAMES ON MAPS FOR RISK MANAGEMENT. In Proceedings 2. Second International Conference On Cartography & GIS. Sofia, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 2008. s. 161-165, 5 s. ISBN 978-954-724-038-4.
 21. KONEČNÝ, Milan. GI aspects in crisis management. In Proceedings Geo-Sibir 2008. Novosibirsk, Russia: Sibiřská státní geodetická akademie (SSGA-NIGAIK), 2008. s. 58-62, 156 s.
 22. ŘEZNÍK, Tomáš a Zbyněk ŠTĚRBA. Implementace metainformačního katalogu pro krizové řízení. In Výroční mezinárodní konference ČGS. Liberec: Česká geografická společnost, 2008. s. 98-104. ISBN 978-80-7372-367-5.
 23. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Modelovanie procesov v krízovom riadení. In 4. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 123-131, 9 s. ISBN 978-80-7399-520-1.
 24. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Možnosti využití metody PPP v oblasti krizového řízení. In Návrh na implementaci specifických nástrojů a metod financování procesu prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případě, kdy lze území prostorově vymezit. Masarykova univerzita,: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-72, 6 s. ISBN 978-80-210-4528-6.
 25. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Návrh aplikačnej ontológie pre krízový management. 2008.
 26. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Objektová analýza Bojového poriadku JPO. 2008.
 27. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Procesná analýza krízového riadenia a jej využitie pri tvorbe aplikačných ontológií. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 690-695. ISBN 978-80-8070-849-8.
 28. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Procesná analýza krízového riadenia a jej využitie pri tvorbe aplikačných ontológií. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí - 2. časť. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 503 - 508, 6 s. ISBN 978-80-8070-847-4.
 29. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Process Analysis of Dynamic Geo-Visualization in Environmental Crisis Management. In Environmental Informatics and Industry Ecology. 22. International Conference on Informatics fo Environmental Protection. EnviroInfo 2008. Aachen: Shaker Verlag, 2008. s. 142-149, 8 s. ISBN 978-3-8322-7313-2.
 30. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Tomáš MIKITA. Risk analysis of the occurrence of the forest wind falls. The case of the Šumava National Park after hurricane Kyrill 2007. Riscuri si catastrofe, Cluj-Napoca: Casa cartii de stiinta, 2008, roč. 7, č. 5, s. 65-79. ISSN 1584-5273.
 31. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Václav TALHOFER a Jiří ZBOŘIL. Spatial Information And Crisis Management. In Proceedings 1. Second International Conference On Cartography & GIS. Sofia, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 2008. s. 391-392, 2 s. ISBN 978-954-724-036-0.
 32. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Standardizace v oblasti krizového řízení. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. Brno: ESF MU a MF ČR, 2008. s. 166-172, 7 s. ISBN 978-80-210-4671-9.
 33. FOLTÝNOVÁ, Darina a Zdeněk STACHOŇ. Využití GIS v orgánech činných v krizovém řízení ČR. In Geoinformatika ve veřejné správě, Brno 28.-30.5.2008. Brno: MSD, 2008. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-7392-031-9.
 34. ŘEZNÍK, Tomáš, Zbyněk ŠTĚRBA, Šárka SALVETOVÁ a Jiří KOZEL. Využití metainformací prostorových dat v krizovém řízení. In Geoinformatika ve veřejné správě, Brno 28.-30.5.2008. Brno: MSD, 2008. s. 1-10, 9 s. ISBN 978-80-7392-031-9.
 35. 2007

 36. KONEČNÝ, Milan, Karel STANĚK a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Adaptabilní mapy pro krizový management. Kartografické listy, Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej repu, 2007, roč. 2007, č. 15, s. 41-50. ISSN 1336-5274.
 37. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Aspects of the carto-like geo-collaboration in frame of the crisis management support. In Proceedings of The 4th International Symposium on LBS and TeleCartography. 1. vyd. Honk Kong: The Honk Kong Polytechnic University, 2007. s. PS13-PS16, 4 s.
 38. KONEČNÝ, Milan. Cartography New Perspectives and Global Challenges. In Abstracts of Papers of XXIII International Cartographic Conference. Moscow, Russia: Roskartografija, 2007. s. 7-17, 317 s. ISSN 2071-9388.
 39. KONEČNÝ, Milan. Dynamická kartografická geovizualizace v krizovém managementu. In Česká geografie v evropském prostoru, Sborník referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti - vyžádaná přednáška. Jihočeská univerzita. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2007. s. 872 - 884, 1284 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 40. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007. s. 58 - 62, 5 s. ISBN 978-80-86633-91-6.
 41. KOLÁŘ, Miroslav a Jitka KUČEROVÁ. Hydrometeorologické informace v krizovém managementu České republiky. In Česká geografie v evropském prostoru - sborník referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2007. s. 404 - 410, 7 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 42. BRÁZDILOVÁ, Jarmila, Darina FOLTÝNOVÁ, Milan KONEČNÝ a Václav TALHOFER. Kartografická vizualizace v krizovém řízení. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 9-15, 224 s. ISBN 978-80-210-4395-4.
 43. FOLTÝNOVÁ, Darina, Gustav ŠAFR a Petr KUBÍČEK. Přeprava nebezpečných věcí, její sledování a vizualizace v rámci regionů. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru. Uherské Hradiště: MSD, 2007. s. 1-15, 15 s. ISBN 978-80-7392-014-2.
 44. 2006

 45. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Karel STANĚK. An adaptive cartographic visualization for support of the crisis management. In CaGIS publications - Autocarto 2006. Vancouver WA: CaGIS, 2006. s. 100-105, 6 s.
 46. TALHOFER, Václav, Milan KONEČNÝ a Petr KUBÍČEK. Geografická podpora v krizovém řízení. In Interoperabilita managementu ochrany obyvatelstva. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2006. s. 231-239, 9 s. ISBN 80-7231-138-7.
 47. KOLÁŘ, Miroslav, Milan KONEČNÝ a Jitka KUČEROVÁ. Hydrological Information for Crises Management in Czech Republic. In Hydrological Information for Crises Management in Czech Republic. 2006.
 48. SCHELLEOVÁ, Ilona a Roman RAIS. Krizový management a jeho právní nástroje. (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. 105 s. Skripta.
 49. SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní nástroje krizového managementu. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. 6 s. Skripta.
 50. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Jitka KUČEROVÁ. Využití ontologií v kontextové kartografii. In Česká geografie v evropském prostoru - XXI. Sjezd ČGS. 2006. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF, 2006. s. 845-849, 5 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 51. 2005

 52. KOLEJKA, Jaromír. Application of integrated geospatial data in crisis management. In Geografie 16. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 68-74, 7 s. ISBN 80-210-3208-1.
 53. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Přírodní katastrofy - význam pro geografii a vyučování zeměpisu. In geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. s. 806-812, 7 s. ISBN 80-210-3759-8.
 54. SVÍTIL, Martin. Řízení rizika. In Teorie řízení podniku – Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2005. s. 70-90, 21 s. ISBN 80-210-3698-2.
 55. KOLEJKA, Jaromír, Filip LANGAR, Daniel MAREK a Zuzana HUDEČKOVÁ. Tématická kartografická data česko-bavorského pomezí: sběr, interpretace, unifikace, integrace, vyhodnocení a vizualizace. In Mapa v informační společnosti. 1. vyd. Brno: Kartografická společnost ČR, 2005. s. 166-174, 9 s. ISBN 80-7231-015-1.
 56. 2004

 57. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Finanční nástroje využitelné při krizových situacích a možnosti jejich kontroly. In Krizový management. První. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. s. 103-109, 360 s. ISBN 80-85960-71-0.
 58. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Finanční nástroje využitelné při krizových situacích a možnosti jejich kontroly. In Krizový management. První. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. s. 103-109, 360 s. ISBN 80-85960-71-0.
 59. REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizové řízení ve veřejné správě. První. Praha: Ekopress, 2004. 133 s. ISBN 80-86119-83-1.
 60. 2003

 61. ŠKAPA, Radoslav. Alternativy řešení krize z pohledu manažerů. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003. s. 176-178, 3 s. ISBN 80-86575-96-9.
 62. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Konference: Možnosti kontroly disponibilních zdrojů uplatňovaných v režimu mimořádných událostí. Ing. František Křivánek - kooperace, Ing.S.Kutáček- technická spolupráce. 2003.
 63. REKTOŘÍK, Jaroslav. Teoreticko-metodologické a praktické aspekty využití auditů při kontrole efektivity rozpočtování disponibilních zdrojů veřejnou správou v krizovém managementu. První. Brno: Ministerstvo financí ČR, 2003. 22 s.
 64. 2002

 65. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav ŠILBERSKÝ. Krizový management v odpadovém hospodářství (živelné pohromy, ekologické havárie, ...). In Krizový management. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. s. 114-119. ISBN 80-85960-46-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2020 11:37