Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. FIALA, Petr. Naše nynější krize a politická matematika. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 2, s. 6-11. ISSN 1803-6988.
 2. CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6.
 3. 2008

 4. MOLEK, Pavel. Cancellation of election results - Situation in the Czech Republic. In Cancellation of election results, Venice Commission, Malta. 2008.
 5. KOPEČEK, Lubomír a Pavel PŠEJA. Czech Social Democracy and its cohabitation with the Communist Party: The story of a neglected affair. Communist and post-communist studies. Los Angeles: Elsevier, 2008, roč. 41, č. 3, s. 317-338. ISSN 0967-067X.
 6. BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4.
 7. EIBL, Otto. Introducing CODER: an on-line database of electoral results. Evropská volební studia. Brno: ISPO, 2008, roč. 3, č. 2, s. 218-251. ISSN 1801-6545.
 8. MATUŠKOVÁ, Anna a Marzena CICHOSZ. Polsko: Negativní reklama na vzestupu. In BRADOVÁ, Eva. Negativní kampaně a volební reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008. s. 58-85, 27 s. Edice Studie a analýzy, svazek 8. ISBN 978-80-86624-44-0.
 9. KOPEČEK, Lubomír. Prezident v politickém systému Slovenska. In Novák, Miroslav - Brunclík, Miloš (eds.): Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008. s. 171 - 211. edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.
 10. FILIP, Jan. Problémy soudní kontroly voleb z hlediska zákona č. 130/2000 Sb. In Seminář pro soudce soudní kontrole krajských voleb. 2008.
 11. HLOUŠEK, Vít. Přímá volba prezidenta: český kontext. In NOVÁK, Miroslav a Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. s. 263-285. Edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.
 12. BALÍK, Stanislav. Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, č. 1, s. 17-33. ISSN 1212-7817.
 13. MAREŠ, Miroslav. Volby do Evropského parlamentu v České republice. In HOKOVSKÝ, Radko. Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? 1. vyd. Praha: Evropské hodnoty, 2008. s. 67-80, 13 s. Mimo edice. ISBN 978-80-904158-1-2.
 14. 2007

 15. FILIP, Jan. Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 1, s. 5-13. ISSN 1210-9126.
 16. FILIP, Jan. Alternatywne sposoby głosowania i głosowanie korespondencyjne. In Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. 1. vyd. Rzeszów: Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, 2007. s. 136-147. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elek. ISBN 978-83-7472-047-2.
 17. EIBL, Otto a Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 170-180. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 18. KOPEČEK, Lubomír a Pavel PŠEJA. ČSSD a KSČM: na cestě ke spojenectví? Nástin souvztažností vývoje a vzájemných vlivů. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2007, XIII, č. 2, s. 35-59. ISSN 1211-0353.
 19. KYLOUŠEK, Jakub a Michal PINK. Electoral support for the Communist Party of Bohemia and Moravia in parliamentary elections in the Czech Republic after 1990. European Electoral Studies. Brno: ISPO, 2007, roč. 2, č. 2, s. 159-163, 15 s. ISSN 1801-6545.
 20. CHYTILEK, Roman. FPTP v britských volbách 2005 a kanadských volbách 2006. Dvě strany téže mince? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 14, č. 1, s. 3-15. ISSN 1211-3247.
 21. EIBL, Otto a Anna MATUŠKOVÁ. Introduction of the Election Cycle Model: The Case of the Czech Republic 2006-2007. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2007, roč. 9, 2-3, s. 114-138. ISSN 1212-7817.
 22. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci volební II. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 169-173. ISSN 1211-4405.
 23. HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 7-10. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 24. CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 25. RIGEL, Filip. Pestrobarevný seminář "Rozhodování ve věcech volebních". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 15, č. 4, s. 381-383. ISSN 1210-9126.
 26. MATUŠKOVÁ, Anna. Poland. The Victory of "Social Oriented" over "Liberal Oriented" Poland. In ŠARADÍN, Pavel a Eva BRADOVÁ. Visegrad votes. Parliamentary Elections 2005 - 2006. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2007. s. 59-88, 29 s. verze 1. ISBN 978-80-244-1625-0.
 27. ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7.
 28. KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 628 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-113-0.
 29. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii. In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie, 2007. s. 9-14. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7.
 30. KNEBLOVÁ, Eva. Volby do Severoirského shromáždění v roce 2007. Evropská volební studia. 2007, roč. 2, č. 2, 9 s. ISSN 1801-6545.
 31. STRMISKA, Maxmilián. Volební arény, obvody a regionální oblasti. Poznámka k výběru a pojetí teritoriálních jednotek analýzy volebního chování ve víceúrovňových uspořádáních. Evropská volební studia. 2007, roč. 2, č. 2, s. 180-184. ISSN 1801-6545.
 32. 2006

 33. STRMISKA, Maxmilián. Analýza voleb a posuzování stranického systému: poznámka k defektní konceptualizaci stranického systému. Evropská volební studia. 2006, roč. 1, č. 1, s. 92-97. ISSN 1801-6545.
 34. KOPEČEK, Lubomír. Český a slovenský stranický systém mezi let 1989 až 1992: rozvolnění vazeb. In Hirtlová, Petra - Srb, Vladimír (eds.): Slovensko - české vztahy po roce 1993. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2006. s. 39 - 45. ISBN 80-86879-02-X.
 35. PINK, Michal. Election Geography in the Department of Landes 1958–2002 (France). Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, roč. 02/06, č. 02, s. 161 - 184, 23 s. ISSN 1801-6545.
 36. KOPEČEK, Lubomír. Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 187 - 192. Politika a náboženství. ISBN 80-7325-071-3.
 37. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích. 2006.
 38. PINK, Michal. Parlamentní volby v Lichtenštejnsku. Evropská volební studia. Brno: Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2006, I., 1., s. 111-118, 7 s. ISSN 1801-6545.
 39. HLOUŠEK, Vít, Roman CHYTILEK a Hana VYKOUPILOVÁ. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 2006.
 40. EIBL, Otto. Pozice PDS v německém stranickém systému. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, roč. 1, č. 2, s. 196-213. ISSN 1801-6545.
 41. PINK, Michal. Současné přístupy k volební geografii. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 148-162. ISBN 80-7325-074-8.
 42. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Soudní přezkum voleb. 2006. vyd. Praha: Linde, 2006. 336 s. Monografie. ISBN 80-7201-639-3.
 43. MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky. In FOLTÝN, Tomáš, Dalibor ČALOUD, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 26-41. Ediční řada ISPO FSS MU. ISBN 80-7325-108-6.
 44. KOPEČEK, Lubomír. Výzkumná sonda do politické existence slovenských exkomunistů. Strana demokratické levice 1991 - 2004. In Muránský, Martin (ed.): Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku - pohľad zvnútra a zvonku. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2006. s. 21 - 32, 13 s. ISBN 80-89149-08-1.
 45. 2005

 46. KOPEČEK, Lubomír a Pavel PŠEJA. Česká strana sociálně demokratická. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1463 - 1488. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 47. CHYTILEK, Roman. České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-115. ISBN 80-210-3865-9.
 48. HABÁŇ, Martin. Dánští liberálové píší historii. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2005, XXXV, č. 2. ISSN 1210-1222.
 49. MALÍŘ, Jiří. Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek,CSc. K vydání připravili Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková za spolupráce W.D. Godseye, Jr. a R. Melvilla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 419-431. ISBN 80-246-0753-0.
 50. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci volební. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 165-168. ISSN 1211-4405.
 51. KOPEČEK, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, Bogdan (ed.): Political Parties of the World. London: John Harper Publishing, 2005. s. 526 - 532. 6th edition. ISBN 0-9543811-4-9.
 52. KOPEČEK, Lubomír. Strana za životní jistoty. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004,. Brno: Doplněk, 2005. s. 1633 - 1644. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 53. KOPEČEK, Lubomír. Strana zelených. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1579 - 1591. díl 2. ISBN 80-7239-179-8.
 54. KOPEČEK, Lubomír. The European Left at the Beginning of the 21st Century. 2005.
 55. HLOUŠEK, Vít a Klára POLÁČKOVÁ. Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII, č. 1, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 56. CHYTILEK, Roman. Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů. Středoevropské politické studie. 2005, roč. 7, č. 1, 13 s. ISSN 1212-7817.
 57. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 31-40. ISBN 80-210-3888-8.
 58. PEČÍNKA, Pavel. Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005). In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 45-61, 16 s. ISBN 80-7325-074-8.
 59. 2004

 60. HABÁŇ, Martin. Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu? Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku Europeum, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 46-47. ISSN 1212-9771.
 61. VAŠÍČEK, Milan a Dan DVOŘÁČEK. K některým ústavněprávním aspektům činnosti ČLK. Zdravotnictví a právo. Praha: ORAC,s.r.o., 2004, roč. 2004, č. 3, s. 7-12, 5 s. ISSN 1211-6432.
 62. CHYTILEK, Roman a Nikola HYNEK. Semiproporční volební systémy. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004. s. 94-103. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
 63. KOPEČEK, Lubomír. Slovensko. In Kubát, Michal a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 355 - 384. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 64. KOPEČEK, Lubomír a Olga KUBOVÁ. Ukrajina. In Kubát, Michal a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 402 - 431. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 65. BELKO, Marián. Vývoj volebního systému v Českých zemích od roku 1848. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004. s. 158-209, 50 s. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
 66. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej. Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2004, roč. 3, č. 4, s. 82-88. ISSN 1643-0328.
 67. 2003

 68. KOPEČEK, Lubomír. Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny. In Mareš, Miroslav (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Barrister et Principal, 2003. s. 173-211. ISBN 80-7325-026-8.
 69. KOPEČEK, Lubomír. Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku. Středoevropské politické studie. Brno, 2003, roč. 5, 2-3, s. 20-35. ISSN 1212-7817.
 70. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., č. 1, s. 1-10, 15 s. ISSN 1212-7817.
 71. KOPEČEK, Lubomír. Koncept demokracie J. Schumpetera. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 178-192, 25 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 72. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Konsensuální a konkurenční demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 203-231. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 73. KOPEČEK, Lubomír a Marián BELKO. Moc zákonodárná. In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 32 - 48. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.
 74. KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 177 s. ISBN 80-210-3136-0.
 75. HABÁŇ, Martin. Od sedmnácti k pěti : Volby v Nizozemském království 2002/2003. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2003, XXXIII, č. 1, s. 26-27. ISSN 1210-1222.
 76. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Rakousku 2002. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2003, V, č. 1, s. 1-9. ISSN 1212-7817.
 77. KOPEČEK, Lubomír. Proměny dánské politiky. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústavy, 2003, X, č. 3, s. 243 - 262. ISSN 1211-3247.
 78. KOPEČEK, Lubomír. Proměny moderní slovenské politiky. In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 11 - 31. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.
 79. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie. In BLAŽOVÁ, Andrea a Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. s. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0.
 80. 2002

 81. VAŠEČKA, Michal. Rómovia a politická participácia - "Votate Ergo Sum". In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Puliš, Peter - Kriglerová, Elena - Rybová, Jana (eds): Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 14 - 41, 27 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
 82. HLOUŠEK, Vít. The Governmental Crisis in Austria and the Austrian Party System. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, č. 4. ISSN 1212-7817.
 83. MAREŠ, Miroslav. Volby v SRN v roce 2002. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. 1-4. ISSN 1212-7817.
 84. STRMISKA, Maxmilián. Volební autoritářství, demokratizace a utváření kompetitivních stranicko-politických soustav. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 4, 13 s. ISSN 1212-7817.
 85. 2001

 86. HLOUŠEK, Vít. Kantonální a parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2000. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 2. ISSN 1212-7817.
 87. STRMISKA, Maxmilián a Tomáš SETNIČKA. Rumunské parlamentní a prezidentské volby v roce 2000 (Příspěvek k analýze výsledků voleb a k charakteristice postavení a profilu rumunských politických stran). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III, č. 2, 15 s. ISSN 1212-7817.
 88. 2000

 89. KOPEČEK, Lubomír. Budoucnost slovenské křesťanské demokracie. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1, s. 12-17. ISSN 1212-7817.
 90. FIALA, Petr a František MIKŠ. Krajské a senátní volby. Proglas. Brno: CDK, 2000, roč. 12, č. 9, s. 1-4. ISSN 0862-6731.
 91. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Chorvatsku 2000. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, II, č. 1. ISSN 1212-7817.
 92. KOPEČEK, Lubomír. Radikání levice ve slovenské politice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 7, č. 4, s. 440-460. ISSN 1211-3247.
 93. FILIP, Jan. Volební zákon : nedostatky návrhu a chaotičnost jeho přípravy. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2000, roč. 6, č. 5, s. 29-31. ISSN 1211-037X.
 94. 1999

 95. HOLZER, Jan. Labkovskaja, J.B. - Popov, A.V.: Politické strany v představách občanů. Vstříc volbám do Státní dumy v roce 1999. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI., č. 4, s. 354-364. ISSN 1211-3247.
 96. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nález Ústavního soudu ČR ve věci omezení příspěvku na úhradu volebních nákladů v kontextu připravované změny volebního zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, s. 374-378. ISSN 1210-9126.
 97. FILIP, Jan. Pokus o novelu právní úpravy volební kampaně. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 10, s. 7-9. ISSN 1211-037X.
 98. KOPEČEK, Lubomír. Polská republika. In Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999. s. 145-181. ISBN 80-210-2036-9.
 99. HOLZER, Jan. Předehra k dramatu. Ruská stranická scéna před prosincovými volbami do Státní dumy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI. ročník, č. 4, s. 365-377. ISSN 1211-3247.
 100. KOPEČEK, Lubomír. Specifika vývoje slovenského systému politických stran. In Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999. s. 37-71. ISBN 80-210-2.
 101. 1998

 102. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Adam RAKOVSKÝ. Analýza možných ústavně právních řešení vypsání předčasných voleb. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, s. 319-329. ISSN 1211-3247.
 103. KOPEČEK, Lubomír. Formování politických stran na Ukrajině. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1998, roč. 5, č. 1, s. 103-109. ISSN 1211-3247.
 104. 1997

 105. KROUPA, Jiří. Funkce voleb a volby 1996. In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 98-100. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 106. KOUDELKA, Zdeněk. Národní rada Slovenské republiky a volby do ní. In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 49-62. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 107. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Registrace přihlášek kandidátů ve volbách do Senátu. In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 23-34. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 108. FILIP, Jan. Zkrácení volebního období ad hoc? Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1997, roč. 2, č. 12, s. 132-134. ISSN 1211-037X.
 109. 1996

 110. FILIP, Jan. K otázce ústavnosti volebních kaucí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, s. 283-286. ISSN 1210-9126.
 111. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ke složení a činnosti volebních komisí. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 12, s. 1051-1156. ISSN 0324-7007.
 112. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Reingard REINER-HOFER. Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a Rakousku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 512-527. ISSN 1210-9126.
 113. 1994

 114. FILIP, Jan. Poznámky k návrhu zákona o obecních volbách. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 37-52. ISSN 1210-9126.
 115. 1993

 116. FILIP, Jan. Novela zákona o volbách do Federálního shromáždění. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 17, s. 12-13. ISSN 0027-8009.
 117. 1992

 118. FILIP, Jan a Karel SCHELLE. Vývoj a současnost voleb a volebního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 128 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 100. ISBN 80-210-0405-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 04:20