Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ŠERÁKOVÁ, Hana. Cvičím pro zdraví a baví mě to. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 70 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4833-1.
 2. 2008

 3. KOHZUKI, Masahiro, Makoto NAGASAKA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a J.E. WOLF. EFFECTS OF PHASE II CARDIAC REHABILITATION ON INSULIN RESISTANCE AND MYOCARDIAL REMODELLING IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 165-174. ISSN 1211-3395.
 4. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 5. 2006

 6. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Naoyoshi MINAMI, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Kou IMACHI, Shin-ichi NITTA, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Electrical stimulation of skeletal muscles: An alternative to aerobic exercise training in patients with chronic heart failure? International Heart Journal. Tokyo: International Heart Journal Association, 2006, roč. 47, č. 3, s. 441-453. ISSN 1349-2365.
 7. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 5, s. 249-255. ISSN 1211-3395.
 8. 2005

 9. FIALA, Jindřich. Podpora pohybové aktivity střední generace jako významného preventivního faktoru. Česká a slovenská Hygiena. 2005, roč. 2, Supl. 1, s. 3-7. ISSN 1214-6722.
 10. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Jana ZELENÁ a Pavel MENŠÍK. Prevention of Problems with Spine at School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník "School and Health 21". 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 835-844. ISBN 978-80-7315-119-5.
 11. SLANINOVÁ, Miroslava, Blanka LEHOTSKÁ, Bohuslav UHER a Pavol ELIÁŠ. Zbierka vybraných úloh z medzinárodnej biologickej olympiády. 1. vyd. Bratislava: Iuventa, 2005. 140 s. ISBN 80-8072-042-8.
 12. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana ZELENÁ. Zdravá záda - nezbytná potřeba pro pedagoga i žáka + Příručka pro učitele. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 128-153, 27 s.
 13. 2004

 14. KORVAS, Pavel. Dynamická rovnováha v běhu na lyžích. Těl.Vých.Sport Mlád. Nové Město, Chlumec n.C.: Ediční centrum FTVS UK Praha, 2004, roč. 70, č. 8, s. 14-18. ISSN 1210-7689.
 15. EICHER, J.C., Petr DOBŠÁK, O. BERTEAU, P. WALKER, B. VERGÉS, J.F. MAILLEFERT, J.M. CASILAS, F. BRUNOTTE a J.E. WOLF. REHABILITATION IN CHRONIC CONGESTIVE HEART FAILURE:COMPARISON OF BICYCLE TRAINING AND MUSLE ELECTRICAL STIMULATION. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2004, roč. 2004, 5-6, s. 261-270. ISSN 1211-3395.
 16. 2003

 17. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Antonín KRTIČKA. Comparison of baroreflex sensitivity determined by cross-spectral and continuous alpha index methods. In Sborník abstraktů, 79.Fyziologické dny. 2003.
 18. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training. In Sborník abstraktů, 79.Fyziologické dny. 2003.
 19. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training. 2003.
 20. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Determination of baroreflex sensitivity in young swimmers after one year of physical training (abstract). 2003.
 21. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Mohamed AL-KUBATI. Influence of 1-year physical training on baroreflex sensitivity in young swimmers. In Proceedings symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. první. Brno: NCO NZO, 2003. s. 167-171. ISBN 80-7013-394-5.
 22. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6.
 23. 2002

 24. NOVOTNÝ, Jan. Asthma bronchiale a sport. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2002, roč. 4, č. 3, s. 225-227. ISSN 1212-3536.
 25. KRTIČKA, Antonín, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Can the dampening effect of pulse-interval variablity on blood-pressure variability be separated from an opposit effect of primary variability in blood pressure during exercise? In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2002. s. 94-96. ISBN 80-214-2120-7.
 26. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Exercise and 0.1Hz variability in blood pressure and pulse intervals with respect to baroreflex sensitivity. Abstract. 2002.
 27. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Antonín KRTIČKA. Changes of pulse-interval variability and blood-pressure variability during exercise. In 13th European Students Conference 2002. 2002.
 28. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Variabilita v krevním oběhu při frekvenci 0.1 Hz v klidu a při zátěži. Abstract. 2002.
 29. 2001

 30. HONZÍKOVÁ, Nataša. Contribution of continuous non-invasive recording of finger arterial blood pressure to physiological research and application in medicine and psychology. Homeostasis. Praha: CIANS, 2001, roč. 41, 1-2, s. 7-19. ISSN 0960-7560.
 31. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Effects of physical training on the size of ischemic dysfunction of the left ventricule in patients with chronic coronary heart disease. In Acta clinica Croatica. Zagreb: Croatian Cardiac Society, 2001. s. 41. ISBN 0353-9474.
 32. VAŠINA, Lubomír. Jak si zlepšit paměť. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 105 s. Rozvoj osobnosti. ISBN 80-7226-372-2.
 33. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Antonin KRTICKA a Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and variability of blood pressure and pulse intervals at a frequency of 0.1Hz during exercise.Abstract. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology Academy of Sci., 2001, roč. 50, č. 5, s. P21, 1 s. ISSN 0862-8408.
 34. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Antonín KRTIČKA a Nataša HONZÍKOVÁ. Vztah citlivosti baroreflexu a variability krevního tlaku a tepových intervalů ve frekvenční oblasti 0.1 Hz během fyzické zátěže. Abstrakt. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2001, roč. 43, 4 suppl, s. 65. ISSN 0010-8650.
 35. HLAVOŇOVÁ, Dita a Jan NOVOTNÝ. Změna variability srdeční frekvence v klidu a při zátěži. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. s. 195-199. ISBN 80-210-2764-9.
 36. 2000

 37. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Vliv tělesného tréninku na velikost ischemické dysfunkce levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In ECHODNY 2000, Sborník abstrakt. Praha: Česká kardiologická společnost, Pracovní skupina echokardiografie, 2000. s. 9.
 38. 1999

 39. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 25-27. ISBN 80-7044-265-4.
 40. NOVOTNÝ, Jan a Hana HRSTKOVÁ. Tělesný rozvoj a fyzická aktivita u dětí a dospělých po léčbě zhoubného nádoru. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 405-408. ISBN 80-244-0004-9.
 41. KRÁTKÝ, Petr, Jan NOVOTNÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Ilona DOHNALOVÁ. Týdenní mimoškolní energetická náročnost pohybu dětí dětí a její vztah k tělesné zdatnosti a somatickému rozvoji. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 54-56. ISBN 80-7044-265-4.
 42. 1997

 43. ŠPINAROVÁ, Lenka. Systolic and diastolic function in patients with chronic heart failure at rest and during exercise. International Journal of Cardiology. 1997, roč. 59, č. 3, s. 251-256. ISSN 0167-5273.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 22:38