Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ a Josef HAVÍŘ. Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, 2008, roč. 8, č. 2, s. 287-295. ISSN 1213-1962.
 2. 2006

 3. ŠPAČEK, Petr, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Jan ŠVANCARA a Josef HAVÍŘ. Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2006, roč. 50, č. 4, s. 233-258, 25 s. ISSN 0039-3169.
 4. 2005

 5. LEICHMANN, Jaromír a Jana SUCHÁNKOVÁ. Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147. ISBN 80-7075-653-5.
 6. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK a Josef ZEMAN. Reaction between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2005, roč. 151, č. 1, s. 79. ISSN 1609-0144.
 7. 2002

 8. ŠRÁČEK, Ondřej a J. ZACHARIÁŠ. Fluids in geological processes. In Knowledge for Sustainable Development: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxford: Eolss Publishers, 2002. s. 1-23. ISBN 0 9542989-0-X.
 9. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 154-156. ISSN 0514-8057.
 10. 2001

 11. SLOBODNÍK, Marek a Zdeněk DOLNÍČEK. Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000. Brno: MU Brno, 2001, roč. 8, č. 1, s. 52-54. ISSN 1212-6209.
 12. 2000

 13. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální mineralizace. In Motyčka Z. et al.(eds.): Amatérská jeskyně. 1. vyd. Brno: ČSS, 2000. s. 117-121. ISBN 80-238-4721-X.
 14. 1994

 15. SLOBODNÍK, Marek, Ph. MUCHEZ a W. VIAENE. Variscan and post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. Praha: ČGÚ Praha, 1994, roč. 39, č. 1, s. 106-107. ISSN 0008-7378.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 04:06