Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.

  2013

  1. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.

  2010

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT a Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.

  2009

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Jesenické kachle na výstavě "Krása, která hřeje". Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2009, roč. 5/2009, č. 1, s. 29.

  2007

  1. BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, č. 1, s. 11-21, 10 s. ISSN 1211-7390.

  2006

  1. FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici. In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1. vyd. Lomnice: Sursum, 2006. s. 222-230. ISBN 80-7323-140-9.

  2005

  1. FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“. In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. s. 155-164. ISBN 80-7027-143-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 02:13