Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
  Název anglicky: Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?
  RIV/00216224:14210/16:00088504 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Early medieval; Pohansko u Břeclavi; Hinterland; Umland; Field prospection; settlement
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není zadán hlavní obor výsledku.
  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 3. 2017 17:06.
 2. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
  Název česky: Centrum na Pohansku a jeho zázemí. Otázka subsistence
  Název anglicky: Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Early Medieval period; Pohansko near Břeclav; Hinterland; Subsistence
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 10. 11. 2016 20:31.
 3. 2012

 4. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436.
  Název česky: Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011
  Název anglicky: Excavation at the polycultural archaeological site Kostice : Zadní hrúd in the year 2011
  RIV/00216224:14210/12:00057890 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Milo, Peter (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: archaeology; Early Medieval; settlement; furnace; oven; silo
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 13. 4. 2013 11:21.
 5. 2008

 6. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
  Název česky: Migrace a dojížďka za prací po roce 1989 v největších aglomeracích České republiky s důrazem na brněnskou aglomeraci
  Název anglicky: COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION
  RIV/00216224:14310/08:00050689 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Česká republika.
  Hubl, Richard (203 Česká republika, garant, domácí) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: commuting;migration;agglomeration;Brno city;hinterland
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 31. 3. 2012 12:47.
 7. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
  Název česky: Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi
  Název anglicky: The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav
  RIV/00216224:14210/08:00027046 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: archaeology; Pohansko near Břeclav; Early Middle Ages; hinterland; centre
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 28. 6. 2009 16:24.
 8. 2007

 9. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
  Název česky: Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989
  Název anglicky: Brno and its hinterland: changes after 1989
  Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: commuting;migration;Brno;hinterland
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 24. 2. 2012 13:44.
Zobrazeno: 28. 2. 2021 09:20