Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Hygienické a mikrobiologické parametry menz pro studenty MU, Brno. In Výživa a zdraví 2009 Alimentární nákazy a mikrobiologie ve výživě. Teplice: Zdravotní ústav Ústí nad Labem, 2009, s. 15 - 18, 112 s. ISBN 978-80-904206-2-5.

  2008

  1. FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi. In Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.

  2007

  1. ČAPKA, František a Jaroslav VACULÍK. Hygiene in First Republic Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E.et al.School and Health 21, t.2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 43-50. ISBN 978-80-7315-138-6.

  2004

  1. ŠIMONÍK, Oldřich. Výukové prostory a hygiena vyučovacího procesu. Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, roč. 13, 3/4, s. 63-66. ISSN 1335-5589.

  2000

  1. MAROUNEK, Milan, Pavel BŘEZINA a Jan ŠIMŮNEK. Fyziologie a hygiena výživy. Vyškov: VVŠ PV, 2000, 132 s. 1. ISBN 80-7231-057-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 22:48