Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. FENYK, Jaroslav a Roman HÁJEK. Několik poznámek k podmínkám použití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí a přikázání věci podle § 25 TrŘ v přípravném řízení trestním. Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 311-319. ISSN 1213-5313.
 2. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova. Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 32, č. 32, s. 351-361. ISSN 0081-007X.
 3. 2005

 4. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. s. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
 5. 2002

 6. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Martin KVIZDA. Legislative and Economic Aspects of the Position of the Czech National Bank - Some Remarks on the Amendment to the Act on the Czech National Bank. Journal of Transforming Economies and Societies. Cracow: Cracow University of Economics, 2002, roč. 8, č. 4, s. 45-59. ISSN 1233-3115.
 7. 2000

 8. MUNZAROVÁ, Marta. Nezávislost a profesionální svoboda lékaře. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, roč. 80, č. 11, s. 651-652. ISSN 0032-6739.
 9. 1999

 10. ŠIMONÍK, Oldřich a Josef MAŇÁK. Budoucí učitelé a výchova k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti. 182 s. Brno: MŠMT, 1999. 182 s.
 11. ŠMARDA, Bohumil. Independence in l-groups. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium,Mathematica. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1999, roč. 38, č. 1, s. 139-147.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2022 07:48