Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální přístup a strategie aktivace v politice na trhu práce v České republice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 40-55. ISSN 1213-6204.
  2. HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005. s. 30-58. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
  3. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247.
  4. 2004

  5. HORÁK, Pavel. Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup? Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2, č. 1, s. 85-90. ISSN 1213-6204.
  6. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
  7. HORÁK, Pavel. Naplňování standardů kvality sociálních služeb na úřadech práce. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 3, č. 3, s. 111-123. ISSN 1213-6204.
  8. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2021 21:46