Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU a Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. s. 113-114, 2 s. ISBN 80-239-5155-6.
  2. 2000

  3. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA a Arnold FREEDMAN. Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells. Blood, Washington, DC: American Society of Hematology, 2000, roč. 96/2000, č. 11, s. 82a. ISSN 0006-4971.
  4. 1999

  5. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Radim JANČÁLEK, Ilona KLUSÁKOVÁ, Ladislav HOUŠŤAVA a Pavel HANINEC. Immunohistochemical localization of laminin-1 in the acellular nerve grafts is associated with migrating Schwann cells which display corresponding integrin receptors. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Veda, 1999, roč. 18, č. 1, s. 63-65. ISSN 0231-5882.
  6. 1998

  7. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Radim JANČÁLEK a Ilona KLUSÁKOVÁ. Immunohistochemical localization of beta1, alpha5, and alpha6 integrin chains in the dorsal root entry zone. In Eur.J.Neurosci. UK: Blackwell Science, 1998. s. 162. ISSN 0953-816X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 11. 2020 04:30