Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. ŠVANDA, Libor. Basics in the Classical Text Editor: A hands-on session. In Researching Medieval Culture in a Digital Environment. 2015.
 2. ŠVANDA, Libor. Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny : Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 2015.
 3. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435.
 4. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. In Language Centres in Higher Education : Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 5. 2013

 6. ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 175-185. ISSN 1803-7402.
 7. 2012

 8. ŠVANDA, Libor. Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 209-222. ISSN 1803-7402.
 9. 2009

 10. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
 11. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.
 12. 2008

 13. BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9.
 14. NECHUTOVÁ, Jana. List Jana ze Středy pražskému arcibiskupovi s výkladem šesti veršů. In Angelus pacis. Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Uspořádali Pavel B. Kůrka, J. Pánek, M. Polívka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. s. 133-139. Miscellanea, sv. 20. ISBN 978-80-7286-125-5.
 15. 2007

 16. NECHUTOVÁ, Jana. Česká a latinská jedno jsou. In Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 59-76. ISBN 978-80-87082-03-4.
 17. 2006

 18. ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. s. 211-221. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
 19. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 20. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-147. ISBN 80-210-4069-6.
 21. 2005

 22. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) L. Cavarzere - A. De Vivo - P. Mastandrea. Letteratura latina. Una sintesi storica. Manuali universitani 6 (Lettere classiche). Roma: Carocci editore, 2003, 356 pp. ISBN 88-430-2727-1. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, LIV, N10, s. 133-135. ISSN 1211-6335.
 23. 2004

 24. STEHLÍKOVÁ, Eva. Hesla z období archaické latinské literatury. In Slovmík latinských spisovatelů. Praha: Leda, 2004. s. 30-60, 30 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7335-042-4.
 25. BARTOŇKOVÁ, Dagmar a Antonín BARTONĚK. (rec.) Tra strategie retoriche e generi letterari: Dieci studi di letteratura latina, a cura di Valeria Viparelli, Liguori Editore, Napoli 2003, str. 223. ISBN 978-88-207-3534-0. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, LIII, N9, s. 174-176. ISSN 1211-6335.
 26. 2001

 27. RADOVÁ, Irena. Nepoetická poezie? In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2001. s. 63-71.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 8. 2022 10:12