Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KOLEJKA, Jaromír, Tomáš KREJČÍ a Eva NOVÁKOVÁ. The Pre-industrial landscape in Moravia. The case study of inventory and analysis of the ancient land use structures in the Czech Republic. Land Use Policy. Dordrecht: Elsevier, 2020, roč. 97, č. 9, s. 1-10. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/j.landusepol.2020.104712.
 2. 2019

 3. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Pre-industrial landscapes of Moravia - its identification, mapping and assessment. In 18th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, Landscape Diversity and Biodiversity. 2019.
 4. 2018

 5. KOLEJKA, Jaromír. Useful geography in education. In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. s. 46-55. ISBN 978-80-210-8907-5.
 6. 2014

 7. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na Severovýchodní federální univerzitě v Jakutsku. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2014, roč. 33, č. 1, s. 35-38. ISSN 1213-1075.
 8. KOLEJKA, Jaromír. Průmyslové dědictví. Minulost a současný stav postindustriální krajiny Kamenicka. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 48, č. 4, s. 227-231. ISSN 0044-4863.
 9. 2013

 10. KOLEJKA, Jaromír. Bloudil Komenský, když jeho mapa je bez stezek? In Kirchner K., Martínek J. Staré stezky v geografii a archeologii VIII. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pobočka Brno, 2013. s. 54-63. ISBN 978-80-86407-40-1.
 11. 2010

 12. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.
 13. 2008

 14. ŠAFR, Gustav. Co mám dělat když...? aneb Ochrana obyvatelstva z pohledu obyčejného člověka. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech 2008. Uherské Hradiště: Ústav RVC UTB ve Zlíně, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7392-046-3.
 15. DRÁPELA, Milan Václav, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ a Zdeněk STACHOŇ. MAP OF ARCHDUCHY OF AUSTRIA BY NICOLAS SANSON FROM 1692. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 8 s. Př-7/08-02/58. ISBN 978-80-210-4693-1.
 16. HÜBELOVÁ, Dana. Metody práce s mapou a jejich využití ve výuce zeměpisu (CPV videostudie zeměpisu). Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2008, roč. 17, č. 3, s. 153-156, 156 s. ISSN 1210-3349.
 17. SALVETOVÁ, Šárka, Milan KONEČNÝ a Josef ŠVANCARA. Zpracování geografických informací ve ztížených podmínkách. In Geodny Liberec 2008. Sborník abstraktů Výroční mezinárodní konferece ČGS. 2008. ISBN 978-80-7372-367-5.
 18. 2007

 19. DRÁPELA, Milan Václav, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ a Zdeněk STACHOŇ. J.A.Comenius´ Map of Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 8 s. 55-991A-2007 02/58 12/Př. ISBN 978-80-210-4412-8.
 20. BRÁZDILOVÁ, Jarmila, Darina FOLTÝNOVÁ, Milan KONEČNÝ a Václav TALHOFER. Kartografická vizualizace v krizovém řízení. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 9-15, 224 s. ISBN 978-80-210-4395-4.
 21. TALHOFER, Václav a Petr KUBÍČEK. Possibilities of electronic maps in an emergency management. In Ochrana území postihnutých ničivými prírodnými pohromami. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. s. 95109-95123. ISBN 978-80-228-1803-2.
 22. FOLTÝNOVÁ, Darina, Gustav ŠAFR a Petr KUBÍČEK. Přeprava nebezpečných věcí, její sledování a vizualizace v rámci regionů. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru. Uherské Hradiště: MSD, 2007. s. 1-15. ISBN 978-80-7392-014-2.
 23. TALHOFER, Václav. Trends in Geospatial Data Visualisation. In 12th Baltic Military Geospatial Conference. Riga: NAF Joint HQ, Intelligence Department, GI Branch, 2007. s. 120-131, 11 s.
 24. SALVETOVÁ, Šárka a Milan KONEČNÝ. Zpracování geografických informací ve ztížených podmínkách. Diplomová práce. 2007.
 25. 2003

 26. ZOUHAR, Jan. Mapa a mapování v sedmi pádech. In FIŠER, Zdeněk a Jiří VONDRÁK. Mapování. 1. vyd. Brno: CERM pro VUT Brno, Fakulta stavební, 2003. s. 8-9. ISBN 80-214-2337-4.
 27. 1999

 28. DEMEK, J. a J. KOPECKÝ. Geomorfologické poměry listu základní mapy Nové Město nad Metují 14-11. 1. vyd. Brno: Ped F MU, 1999. 28 s. Gegrafie XI/B - sborník prací PedF MU. ISBN 80-210-1784-8.
 29. 1998

 30. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Pseudomapy - problém desktop GIS. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč.98, č. 6, s. 10-11. ISSN 1211-1082.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2021 01:56