Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. Effect of BAPTA and EGTA on inactivation of ICa in a model of rat ventricular myocyte. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 2010. ISBN 978-80-214-4105-7.
 2. 2008

 3. KÜHNOVÁ, Jitka. Analýza modelu dravec-kořist s klimaxovou populací kořisti. In Aplimat 7th international conference. Bratislava, Slovenská Republika: Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. s. 239-246, 8 s. ISBN 978-80-89313-03-7.
 4. HOLČÍK, Jiří a Petr KOZELEK. Model Based Quantification of the Autonomous Nervous System Activity in Horses. In SYMBIOSIS 2008 IX International Conference Proceedings. 2008. vyd. Gliwice, Poland: Silesian University of Technology, 2008. s. 19-21, 4 s. ISBN 80-214-0893-6.
 5. 2007

 6. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Josef BARÁK, Jiří MOUDR, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Analysis of baroreflex function by means of mathematical model. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 90-93, 162 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 7. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Jaroslav BARÁK, Jiří MOUDR, C. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ANALYSIS OF BAROREFLEX FUNCTION BY MEANS OF MATHEMATICAL MODEL. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 175-178. ISSN 1211-3395.
 8. LEXA, Matej, Tomáš MARTÍNEK, Patrik BECK, Otto FUČÍK, Giorgio VALLE a Ivano ZARA. Genomic PCR simulation with hardware-accelerated approximate sequence matching. In Proceedings 21st European Conference on Modelling and Simulation. Praha: ECMS, 2007. s. 333-338, 6 s. ISBN 978-0-9553018-2-7.
 9. NOVÁK, Zdeněk. Neuroendoskopie a matematický model dynamiky mozkových komor. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 70, č. 1, s. 85-87. ISSN 1210-7859.
 10. 2006

 11. POSPÍŠIL, Zdeněk. Effect of Residence in Various Drinking Environments. In APLIMAT 5th International Conference. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 651-657, 5 s. ISBN 80-967305-6-8.
 12. POSPÍŠIL, Zdeněk. Matematický model procesu osvojení si návyku konzumace alkoholických nápojů. In XXIV. International Colloquium on the Acquisition Process Management. Proceedings of abstract and electronic version of rewiewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany. Fakulta ekonomiky a managementu, 2006. s. 1-7, 7 s. ISBN 80-7231-139-5.
 13. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. The functional role of cardiac T-tubules in a model of rat ventricular myocytes. Philosophical Transactions of the Royal Society, London (UK): The Royal Society, 2006, roč. 364, č. 1842, s. 1187-1206. ISSN 1364-503X.
 14. CHRISTÉ, Georges, Michal PÁSEK a Jiří ŠIMURDA. Voltage homogenity over the membrane of cardiac cell with a transverse-axial tubular system. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2006. s. 333-335. ISBN 80-214-3152-0.
 15. 2005

 16. POSPÍŠIL, Zdeněk. Kvalitativní teorie diferenciálních rovnic pro studenty ekonomie. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. s. 1-6, 6 s. ISBN 80-85960-92-3.
 17. 2003

 18. MAYER, Jiří, Zdeněk POSPÍŠIL a Zdeněk KOŘÍSTEK. Mathematical model of peripheral blood stem cell harvest kinetics. Bone Marrow Transplantation, NPG, 2003, roč. 32, č. 8, s. 749-757. ISSN 0268-3369.
 19. 1999

 20. LEXA, Matej a John M. CHEESEMAN. Genetic manipulation of the location of nitrate reduction and its effects on plant growth. In Plant Nutrition - Molecular Biology and Genetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. s. 59-63. ISBN 0-7923-5716-7.
 21. PÁSEK, Michal a Jiří ŠIMURDA. Matematický model interakce 4-aminopyridinu s draslíkovými kanály III. In Inženýrská mechanika 99. Svratka: Ústav mechaniky těles, Vysoké učení technické Brno, 1999. s. 571-572, 2 s. ISBN 80-214-1325-5.
 22. LEXA, Matej. The effect of the site of nitrogen assimilation on plant growth. Urbana, Illinois: University of Illinois at Champaign-Urbana, 1999. 171 s.
 23. RACLAVSKÝ, Jiří. Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: MU, 1999, B 46, č. 1, s. 75-87. ISSN 0231-7664.
 24. 1997

 25. LEXA, Matej a John M. CHEESEMAN. Growth and nitrogen relations in reciprocal grafts of wild-type and nitrate reductase-deficient mutants of pea (Pisum sativum L. var. Juneau). Journal of Experimental Botany, Oxford: Oxford University Press, 1997, roč. 48, č. 311, s. 1241-1250. ISSN 0022-0957.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2020 11:10