Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

    1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 11:25