Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Daniel JAKUBÍK a Ľuboš LUNTER. E-learningový portál Masarykovy univerzity. In 9. ročník konference Alternativní metody výuky 2011. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2011. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7435-104-4.
  2. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Lucie PEKÁRKOVÁ a Jitka DAŇKOVÁ. Tvorba a zveřejňování e-publikací na Masarykově univerzitě. In Ing. Peter Haľko, PhDr. Zuzana Karnišová. UNINFOS 2011. Prešov: EUNIS Slovensko, Prešovská univerzita v Prešove, 2011. s. 25-28. ISBN 978-80-970790-1-7.

  2010

  1. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Multimédia a interaktivní studijní materiály na MU. In 8. ročník konference Alternativní metody výuky 2010. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2010. 5 s. ISBN 978-80-7435-043-6.
  2. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách. In UNINFOS 2010. Trnava: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko, 2010. 5 s. ISBN 978-80-8082-407-5.

  2009

  1. FALCHI, Fabrizio, Claudio GENNARO, Fausto RABITTI a Pavel ZEZULA. Distance browsing in distributed multimedia databases. Future Generation Computer Systems. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2009, roč. 25/2009, č. 1, s. 64-76. ISSN 0167-739X.
  2. FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier : Poeme électronique (1958). Hudobný život : [dvojtýždenník]. Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, 1-2, s. 52-54. ISSN 1335-4140.
  3. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. E-learning 2.0, or Sharing Educational Contents and Specialized Knowledge by Means of Information System of Masaryk University (IS MU). In ICTE 2009. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2009. 232 s. ISBN 978-80-7368-459-4.
  4. FLAŠAR, Martin. Man, Music, Machine - Perspectives of the Postwar Humanism. In Forfest Colloquium 2009, Kroměříž. 2009.
  5. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Plošná inovace předmětů s využitím e-learningových nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). In UNINFOS 2009. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 253 s. ISBN 978-80-552-0309-6.

  2008

  1. JANČÁŘ, Luděk a Lucie SICHOVÁ. E-learning - optické analytické metody. In Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D., Supplementum 2, No. 12. Trnava, 2008. s. 267-270. ISBN 978-80-8082-182-1.
  2. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Gustav NOVOTNÝ. E-learning at Masaryk University - Outcomes of Fruitful Effort. In ICETA 2008 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2008. 6 s. ISBN 978-80-8086-089-9.
  3. ŠTĚPÁNEK, Libor. Flexibilní učení a u-learning: kombinace mnohotvaré a individualizované formy multimediální výuky jazyků. In Multimedia in Foreign Language Teaching IV. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. s. 101-108. ISBN 978-80-552-0001-9.
  4. MARUŠKA, Michal a Zuzana STRAKOŠOVÁ. Identita: multimediální workshop v rámci Normálního festivalu. 2008.
  5. JANČÁŘ, Luděk, Irena JANČÁŘOVÁ a Daniel URBÁNEK. Refraktometrie a polarimetrie - multimediální výukový subsystém. In XXVI. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2008. 9 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
  6. SLAVÍČEK, Karel, Michal JAVORNÍK a Otto DOSTÁL. Technology backround of international collaboration on medicine multimedia knowledge base establishment. In Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS(CEA'08). Acapulco, Mexico, January 25-27, 2008: Published by WSEAS Press, 2008. s. 137-142, 5 s. ISBN 978-960-6766-33-6.
  7. BRANDEJSOVÁ, Jitka, Michal BRANDEJS a Gustav NOVOTNÝ. Use of Multimedia in Masaryk University Information System. In Information and Communication Technology in Education Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, 2008. s. 145-148. ISBN 978-80-7368-577-5.
  8. HRBÁČEK, Jiří. Vytváření multimediálních výukových opor. 2008.

  2007

  1. FLAŠAR, Martin. Bildmusik. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 5, s. 48. ISSN 0862-8505.
  2. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  3. REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Multimediální studijní materiály pro výuku úpolových sportů a sebeobrany. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze. Brno: Paido, 2007. s. 35-37. ISBN 978-80-7315-146-1.

  2006

  1. SEBERA, Martin. E-learning na Fakultě sportovních studií. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 102-105. ISBN 80-210-4145-5.
  2. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2006.
  3. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 105 s. ISBN 80-210-4213-3.
  4. WALLETZKÝ, Leonard, Jan SLEZÁK a Hynek JULÍNEK. Rozvoj multimediálních aplikací v e-learningovém prostředí Studium On-line. In E-learning přichází: sborník SCO 2006. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006. s. 143-148. ISBN 80-210-3923-X.
  5. FLAŠAR, Martin. Tři příběhy Steva Reicha. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 6, s. 50-52. ISSN 0862-8505.
  6. SCHWARZ, Daniel. Webový portál LF MU pro multimediální podporu výuky klinických a zdravotnických oborů. In Spolupráce univerzit při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdrojů - konference BELCOM'06. Praha: ČVUT, 2006. s. 17-17. ISBN 80-239-660.

  2005

  1. SOJKA, Petr. DVD 10@FI -- moderní forma šíření studijních materiálů. In Sborník 6. semináře eLearning a 5. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 371-373. ISBN 80-7041-595-9.
  2. HLADKÁ, Eva a Miloš LIŠKA. Infrastruktura pro zpracování záznamů přednášek. In Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 169-174. ISBN 80-210-3699-0.
  3. DOSTÁL, Otto a Michal JAVORNÍK. MeDiMed: a new platform for multimedial cooperation in medicine. Convergence : globálně o telekomunikacích. Praha: CNG s. r. o., 2005, roč. 2005, č. 11, s. 16-17. ISSN 1214-5785.
  4. FEIT, Josef, Věra FEITOVA, Luděk MATYSKA, Eva HLADKÁ a Markéta HERMANOVÁ. Multimedia Documents in Teaching Pathology. Technology and Health Care. Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 388-388. ISSN 0928-7329.
  5. WALLETZKÝ, Leonard, Martin KVIZDA, Jan SLEZÁK a Hynek JULÍNEK. On-line zpuůsob výuky pomocí videokonferencí a jeho integrace do LMS. In E-learning přichází: sborník SCO 2005. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 179-182. ISBN 80-210-3699-0.
  6. ZOUNEK, Jiří. Opravdu umíte pracovat s Wordem? Computer. 2005, XII, č. 18, s. 51-52. ISSN 1210-8790.
  7. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 101 s. ISBN 80-210-3924-8.
  8. ZOUNEK, Jiří. V akci s češtinou. Computer. 2005, XII, 13-14, s. 31-32. ISSN 1210-8790.
  9. ZOUNEK, Jiří. Velký diktátor. Computer. 2005, XII, č. 6, s. 27-28. ISSN 1210-8790.

  2004

  1. HOLUB, Petr. Distribuované prostředí pro kódování multimédií. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 4 s. Zpravodaj ÚVT MU, 14, 5, 6-9.
  2. PITNER, Tomáš. E-learning na Masarykově univerzitě. In Sborník příspěvků Informatika XIV. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2004. s. 93-98. ISBN 80-7302-066-1.
  3. ZOUNEK, Jiří a Zuzana KUNZOVÁ. Jablko předškolní moudrosti. Computer. 2004, XI, č. 1, s. 34. ISSN 1210-8790.
  4. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971.
  5. VOPÁLENSKÝ, Petr a Petr SOJKA. Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 2004, roč. 14, 3-4, s. 135--145. ISSN 1211-6661.
  6. VOPÁLENSKÝ, Petr a Petr SOJKA. Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI. In SLT 2004: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2004. první. Brno: KONVOJ, 2004. s. 21-29. ISBN 80-7302-068-8.
  7. ZOUNEK, Jiří. Následovníci Komenského. Computer. 2004, XI, 13-14, s. 40. ISSN 1210-8790.
  8. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2004. s. 69-72. ISBN 80-86843-01-7.
  9. SOJKA, Petr. Technologie multimediálního publikování na DVD: zkušenosti z projektu 10@FI. In Sborník 5. semináře eLearning a 4. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 198-206. ISBN 80-7041-798-6.
  10. ZOUNEK, Jiří. Ve stínu katedrál. Computer. 2004, XI, č. 6, s. 40. ISSN 1210-8790.

  2002

  1. ZOUNEK, Jiří. Alles Gute! Computer. 2002, IX, č. 23, s. 30. ISSN 1210-8790.
  2. KLEČKOVÁ, Kateřina. Elektronické atlasy. In IV. Odborná konference doktorského studia. první. Brno: Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně, 2002. s. 108. ISBN 80-214-2067-7.
  3. ZOUNEK, Jiří. Našel jsem! Computer. 2002, IX, č. 19, s. 64. ISSN 1210-8790.
  4. DOSTÁL, Otto, Miloslav FILKA a Karel SLAVÍČEK. Network infrastructure for transport of medicine video data. In Telecommunication and Signal Processing TSP 2002. Brno: Brno University of Technology, 25 International Conference, 2002. s. 13-16. ISBN 80-214-2172-X.
  5. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 61-73, 12 s. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
  6. ZOUNEK, Jiří. S Lexiconem na němčinu. Computer. 2002, IX, 15-16, s. 23. ISSN 1210-8790.

  2001

  1. ZOUNEK, Jiří. Abyste věděli, že válka je (...). Computer. 2001, VIII, č. 7, s. 29. ISSN 1210-8790.
  2. ZOUNEK, Jiří. Dobrodružství lidstva. Computer. 2001, VIII, č. 18, s. 23-24. ISSN 1210-8790.
  3. STEHLÍK, Marek. Multimediální technologie ve výuce chemie. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 164-167, 3 s. ISBN 80-7042-817-1.
  4. ZOUNEK, Jiří. Od pazourku po republiku. Computer. 2001, VIII, č. 19, s. 24. ISSN 1210-8790.
  5. ZOUNEK, Jiří. Osudy Židů v naší historii. Computer. 2001, VIII, č. 23, s. 22. ISSN 1210-8790.

  2000

  1. KOŘÍNEK, David a Josef MECH. Flash. Praha: trade&leisure publication, 2000. 2 s.
  2. DOSTÁL, Otto, Martin PETRENKO a Miloslav FILKA. Multimediální přenosy v medicíně. In Sborník mezinárodní konference COFAX. Bratislava: ADAPT, Bratislava, 2000. s. 140-143. ISBN 80-968042-7-8.

  1999

  1. PITNER, Tomáš a Vlastimil VESELÝ. Electronic Education in the Age of E-commerce. In Konferencia Internet '99 - obchod bez hranic. prvni. Zilina: NMC spol. s r.o., Zilina, 1999. s. 58-62. ISBN 80-85655-12-8.
  2. FEIT, Josef a Luděk MATYSKA. Hypertext Atlas for Pathology Education. In Towards the Millenium of Cybermedicine, MEDNET'99 Abstracts Book. Birmingham/Heidelberg: University of Birmingham, 1999. s. 47. ETRP 10. ISBN 1463-9394.
  3. VOJÁČEK, Josef. Multimédia v 5. rámcovém programu EU. In Zborník 1: Multimédiá vo vzdelávaní, MEDACTA '99. 1. vyd. Nitra: UKF Nitra, 1999. s. 51-56. ISBN 80-967746-2-X.

  1997

  1. VOJÁČEK, Josef. Některé možnosti využití Internetu ve vzdělávání. In XV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků, díl II. Vyškov: VVŠ PV, 1997. s. 323-326. ISBN 80-7231-001-1.

  1993

  1. ČADÍLEK, Miroslav, mojmír STOJAN, Pavel KONUPČÍK, Antonín STRUŽKA a Pavel PASEKA. Informační technologie I. díl. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 98 s. ISBN 80-210-0798-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 20:23