Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. SMITH, Jeffrey Alan. Citizenship in Secret: Hidden Sites and the Contradictions of Black and White Nationalism. In Conference on "Sites of Citizenship," King's College, University of London. 2011.
 2. 2009

 3. HAVLÍČEK, Jakub. Approaching Shinto and Nationalism in Japan. Perspectives from the Science of Religions. In Pakhomov, Sergej et al. (ed.), Pjatye Torčinovskie čtěnija. Filosofia, religia i kultura stran Vostoka. 6-9 fevralja 2008 g. Sankt Petěrburg: Izdatělstvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta, 2009. s. 458-465, 8 s. ISBN 978-5-288-04831-9.
 4. URVÁLEK, Aleš. Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. 478 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7182-252-3.
 5. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Ninth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2009.
 6. MAREČEK, Zdeněk. Obnovit status quo ante : Hermann Ullmann a recepce německého konzervativismu. In Urválek, Aleš. Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009. 478 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7182-252-3. První. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. s. 212-223, 12 s. ISBN 978-80-7182-252-3.
 7. MAREČEK, Zdeněk. Obnovit status quo ante : Hermann Ullmann a recepce německého konzervativismu. In Urválek, Aleš. Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009. 478 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7182-252-3. První. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. s. 212-223, 12 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7182-252-3.
 8. MAREČEK, Zdeněk. Obnovit status quo ante : Hermann Ullmann a recepce německého konzervativismu. In Urválek, Aleš. Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009. 478 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7182-252-3. První. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. s. 212-223, 12 s. ISBN 978-80-7182-252-3.
 9. SMITH, Jeffrey Alan. "Secret Undergrounds: Black and White Responses to Racial Violence in Sutton Griggs and Thomas Dixon, Jr. 2009.
 10. KOPEČEK, Lubomír. The Slovak Greens: A complex story of a small party. Communist and Post-Communist Studies, Los Angeles: Elsevier, 2009, roč. 42, č. 1, s. 115-140. ISSN 0967-067X.
 11. 2008

 12. DANĚK, Petr. Legitimizing Empire: Critique of and Advocacy for the Colonial Project. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 45-58, 13 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 13. VAŠEČKA, Michal. Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. 215 s. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
 14. VAŠEČKA, Michal. Nationalized Citizenship in Central European countries. In In: Vasecka, Michal: Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. s. 199-215, 17 s. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
 15. HRADILOVÁ, Veronika. Postavení mezinárodního práva soukromého v systému práva: nacionalismus vs. universalismus. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-7160-271-2.
 16. HODAŇ, Bohuslav. Sokolský exil jako přirozený důsledek podstaty sokolství. Tělesná kultura, Olomouc: FTK UP, 2008, roč. 31, č. 2. ISSN 1211-6521.
 17. BUDŇÁK, Jan. Vzájemný obraz Čechů a "jejich" Němců v románech z pomezí. In Eurolitteraria a Eurolingua. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 87-92, 6 s. ISBN 978-80-7372-292-0.
 18. 2007

 19. BARTLOVÁ, Milena. Creating borders: the uses of art histories in Central Europe. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied], Bratislava: Slovak Academic Press, 2007, roč. 40/2007, č. 2, s. 129-133. ISSN 0044-9008.
 20. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: PdF MU, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. s. 39-45, 6 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
 21. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der Tschechen in deutschnationaler Prosa aus Böhmen. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 39-44, 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4.
 22. BUDŇÁK, Jan. Die Tschechen im Frühwerk R. M. Rilkes. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-49, 9 s. ISBN 978-80-210-4501-9.
 23. ŠMÍD, Tomáš. Etnický konflikt o Náhorní Karabach. In VAĎURA, Vladimír a Tomáš ŠMÍD. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 145 - 184, 39 s. Politologická řada; č.24. ISBN 978-80-7325-126-0.
 24. ŠMÍD, Tomáš, Eltay DILBAZI a Emil SOULEIMANOV. Etnický konflikt v Čečensku. In VAĎURA, Vladimír a Tomáš ŠMÍD. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 185 - 234, 49 s. Politologická řada; č. 24. ISBN 978-80-7325-126-0.
 25. URVÁLEK, Aleš. "Liaison Dangereuse". Konservatismus und Nationalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In URVÁLEK, Aleš. Sborník prací filozifické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU v Brně, 2007. s. 129-146, 17 s. ISBN 978-80-210-4424-1.
 26. ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 197 s. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.
 27. VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007.
 28. BARTLOVÁ, Milena a Dušan BURAN. Slovenský mýtus. Slovenské umění 20. století v Moravské galerii. Art&Antiques, Praha, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 10-18. ISSN 1213-8398.
 29. KOPEČEK, Lubomír. The far right in Europe. A summary of attempts to define the concept, analyze its identity, and compare the Western European and Central European far right. Středoevropské politické studie, 2007, roč. 9, č. 4, s. 280 - 293. ISSN 1212-7817.
 30. HORYNA, Břetislav. V závětří národního státu. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2007, B 54, č. 1, s. 55-63. ISSN 0231-7664.
 31. 2006

 32. BUDŇÁK, Jan. Einige literarische Alternativen zum Nationalismus. In Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. 1. vyd. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2006. s. 13-28, 16 s. ISBN 80-244-1243-8.
 33. MAREČEK, Zdeněk. Heimatfeindlich - angeheimelt. Ke vztahu německy píšících spisovatelů k Moravě. Rozrazil, Brno: Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 07, s. 115-117. ISSN 1801-4755.
 34. MALÍŘ, Jiří. Mähren zwischen Prag und Wien. Die Geburt der modernen politischen Nationen im 19. Jahrhundert. In KNOZ, Tomáš (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Brno-Wien: Matice moravská - Janineum, 2006. s. 63-73, 11 s. ISBN 3-901194-14-2.
 35. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání po sto letech. In Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 9-15, 7 s. ISBN 80-86488-36-5.
 36. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 387 s. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5.
 37. MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi. In Osobnosti moravských dějin 1. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 331-357, 27 s. ISBN 80-86488-38-1.
 38. 2005

 39. MALÍŘ, Jiří. Morava mezi zemským autonomismem a integrálním nacionalismem. In Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (eds.): Hĺadanie novej podoby strednej Európy (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). 1. vyd. Bratislava: Centrum pre evrópsku politiku, 2005. s. 126-133, 8 s. ISBN 80-7165-555-4.
 40. HORÁK, Petr. Umírněný optimismus kritického myslitele. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. Eseje, komentáře, diskuse. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 135 - 138, 4 s. Edice politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3.
 41. PRTINA, Srdjan. "Východní" vs. "západní" koncept nacionalismu: Případ Bosny a Hercegoviny. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII, 1/2005, s. 27-39. ISSN 1211-3247.
 42. 2004

 43. MAREČEK, Zdeněk. Karl Kraus, Brünner Krausianer und deren Versuche, den literarischen und journalistischen Augiasstall in Mähren auszumisten. In Karl Kraus - Jičínský rodák a světoobčan/In Jičín geboren , in der Welt zu Hause. Sborník referátů z mezinárodní konference. první. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Památník národního písemnictví Praha a Regionální muzeum a galerie Jičín, 2004. s. 295-315, 21 s. ISBN 80-86254-10-0.
 44. GOŇCOVÁ, Marta. Občan v moderní demokracii. In Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe SR do EU. Bratislava: FTVŠ UK, 2004. s. 31-36, 5 s. ISBN 80-89075-24-X.
 45. BARTLOVÁ, Milena. Slavonic Features of Bohemian Medieval painting from the Point of View of Racist and Marxist-Leninist Theories. In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Berlin: Seminar für Kunstgeschichte, Humboldt-Universität, 2004. s. 173-180, 9 s. ISBN 3-7861-2491-4.
 46. 2003

 47. MALÍŘ, Jiří. Egbert Graf Belcredi - der adelige Politiker im Spannungsfeld des Nationalismus. Etudes Danubiennes, Paříž, 2003, roč. 19, 1/2, s. 101-117. ISSN 0769-3656.
 48. SZALÓ, Csaba. Etno-nostalgie versus modernita: konstrukce sociální identity menšinového maďarství. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 214-235, 21 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 49. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 227-254, 27 s. ISBN 80-210-3308-8.
 50. BARTLOVÁ, Milena. Je Znojemský oltář rakouský, německý, český nebo moravský? In Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003. s. 140-147, 8 s. ISBN 80-7027-123-X.
 51. MALÍŘ, Jiří. K prosazování národní identity na Moravě ve druhé polovině 19. století. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé žáci k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 369-380, 12 s. mimo edice. ISBN 80-86488-13-6.
 52. TOMÁŠ, Petr. Národní témata v rétorice českých politických stran. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 185-213, 17 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 53. BARTLOVÁ, Milena. Search for the Deep Roots: Medieval Art in the Historiographies of the Central European Nations. In The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia. Sapporo: Hokkaido University, 2003. s. 147-168, 21 s. ISBN 4-938637-29-4.
 54. 2002

 55. DUFEK, Pavel. Maďarská menšina na Slovensku. Pokus o aplikaci vybraných teorií nacionalismu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, 2-3, s. N/A. ISSN 1212-7817.
 56. 2001

 57. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN, Dušan KOVÁČ a Michaela MAREK. Der Erste Weltkrieg und die Beziehungen zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen Reich. 1. vyd. Essen: Klartext, 2001. 330 s. ISBN 3-88474-951-X.
 58. CÍSAŘ, Ondřej. Developmentalists and Nationalists: On the Transformations in Eastern Europe. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, roč. 2, č. 1, s. 25-37. ISSN 1212-7817.
 59. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR a Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? 2001. vyd. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001. 247 s. ISBN 80-902476-9-5.
 60. STRMISKA, Maxmilián. Smrtonosné vlastenectví. Etnicko-politický terorismus v Baskicku a Quebeku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 112 s. Ediční řada Studie, 21. ISBN 80-210-2721-5.
 61. 2000

 62. STRMISKA, Maxmilián. Extrémismus, xenofobie, "organizovaná intolerance". Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
 63. STRMISKA, Maxmilián. Populismo xenófobo na Europa: sinal de confrontaçăo? Conjuntura Política, Belo Horizonte: As.Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2000, roč. 3, č. 17, s. 1-5.
 64. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN a Dušan KOVÁČ. První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2000. 274 s. ISBN 80-902304-8-2.
 65. STRMISKA, Maxmilián. Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4. ISSN 1212-7817.
 66. 1999

 67. BENDA, Lukáš. Nacionalismus v současném maďarském stranickém systému. Dančák, Břetislav - Fiala, Petr (eds.). In Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 110-118.
 68. HOLZER, Jan. Ruský nacionalismus. Pokus o klasifikaci v současné situaci. In Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 1999. s. 158-, 11 s. ISBN 80-210-2247-7.
 69. 1998

 70. MALÍŘ, Jiří. Zu den Sprachenverhältnissen in Mähren in den Jahren 1848-1914. In Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. 1. vyd. Ústí n. Labem: UJEP, 1998. s. 119-134, 16 s. ISBN 80-7044-215-8.
 71. 1997

 72. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Katolicismus a současný nacionalismus. In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 119-140. ISBN 80-85959-20-8.
 73. 1996

 74. PODBORSKÝ, Vladimír. Politický podtext některých koncepcí Velké Moravy. In Českoslovenství součást evropanství. O vájemnosti a svébytnosti střední Evropy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství KONVOJ s.r.o., 1996. s. 119-125. ISBN 80-85615-07-X.
 75. 1992

 76. DOSTÁL, Ondrej, Zuzana FIALOVÁ a Michal VAŠEČKA. Nacionalizmus a vybrané slovenské masmédiá. : Občiansky inštitút Bratislava, 1992. 43 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2019 05:19