Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. NECKÁŘ, Jan. Improving the System of Tax Administration in the Czech Republic. In Cofola 2008 Conference: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 111 - 112. ISBN 978-80-210-4629-0.
 2. NECKÁŘ, Jan. Institucionální reforma daňové správy v České republice. In Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 489-498. ISBN 978-80-210-4630-6.
 3. ŘEZÁČ, František. Odborná praxe studentů finančního podnikání. In Sborník příspěvků ze Semináře Praxe a stáže studentů vysokých škol. Brno: Masarakova univerzita, 2008. s. 83-93. ISBN 978-80-210-4760-0.
 4. 2007

 5. VYSTOUPIL, Jiří. Návrh indikátorů a ukazatelů pro potřeby organizace a řízení cestovního ruchu na regionální a krajské úrovni. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, tourismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, s. 44-58. ISSN 1801-1535.
 6. 2006

 7. BLAŽEK, Ladislav, Alena KLAPALOVÁ, Martin LANDA a Radoslav ŠKAPA. Rozvoj výuky předmětu Ekonomika a řízení podniku. In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 695-823. ISBN 80-210-4133-1.
 8. 2005

 9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669.
 10. 2003

 11. NOSEK, Jakub. Faktory působící na efektivitu týmu. In Management & Business in New Europe. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 8 s.
 12. NOSEK, Jakub. Impact of internal factors on a team's efficiency. In Business Development and European Community. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 10 s.
 13. NOSEK, Jakub. Objektově orientovaný přístup jako metoda pro tvorbu efektivních týmů v organizaci. In New trends of the development of industry. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003.
 14. CHUSHKIN, Y., M. ULMEANU, S. LUBY, E. MAJKOVÁ, I. KOSTIC, Pavel KLANG, Václav HOLÝ, Zdeněk BOCHNÍČEK, M. GIERSIG, M. HILGENDORFF a T. H. METZGER. Structural study of self-assembled Co nanoparticles. Journal of Applied Physics. USA: American Institute of Physics, 2003, roč. 94, č. 12, s. 7743-7748. ISSN 0021-8979.
 15. 2002

 16. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
 17. MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce. In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1.
 18. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 19. 2001

 20. GAŇOVÁ, Alena, Emilie LUKÁŠOVÁ, Stanislav KOZUBEK, Michal KOZUBEK, Raisa GOVORUN, Irena KOUTNÁ, Eva BÁRTOVÁ, Magdalena SKALNÍKOVÁ, Pavla JIRSOVÁ, Renata PASEKOVÁ a Evgenij KRASAVIN. Exchange aberrations among 11 chromosomes of human lymphocytes induced by gamma-rays. International Journal of Radiation Biology. 2001, roč. 77, č. 4, s. 419-429. ISSN 0955-3002.
 21. WINKLER, Jiří. Komunikace, organizace a řízení. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Ekopress, 2001. s. 1-10. Organizace neziskového sektoru. ISBN 80-86119-41-6.
 22. WINKLER, Jiří. Modely tvorby komunikační strategie pro úřední jednání. In Příručka pro starostu. 1. vydání. Praha: Verlag Dashofer, 2001. s. 233-255. ISBN 80-86229-32-7.
 23. 2000

 24. HÁLEK, Ivan. Z diskuse o otázkách prosperity českých firem. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. Praha: Economia, 2000, XXXV, č. 7, s. 70-71. ISSN 0026-8720.
 25. 1999

 26. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 s.
 27. BLAŽEK, Ladislav a Jiří NOVOTNÝ. Vývojové tendence organizačních struktur podniků. In Ekonomika firiem 1999. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita, Podnikohospodářská fakulta, 1999. s. 67-71. ISBN 80-225-1212-5.
 28. 1998

 29. NOVOTNÝ, Petr. Využití modelů školy jako organizace ve výzkumu vztahu rodiny a školy. In Sborník z odborného semináře Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Olomouc: UP, 1998. s. 82-85. ISBN 80-7067-896-8.
 30. 1993

 31. MUSIL, Libor. Instrumental Participation and Legitimacy of Privatization. In The VIIth General Conference EADI, Berlin, 1993. Berlin: EADI, 1993. s. 20-37.
 32. MUSIL, Libor. Ke společnému cíli bez příkazů. In Gregor a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 85-90. ISBN 80-210-0663-3.
 33. MUSIL, Libor. Potřeba pru�něj�í organizace. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 49-55. ISBN 80-210-0663-3.
 34. MUSIL, Libor. Úvaha o dosud nepřekonané minulosti. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 13-21. ISBN 80-210-0663-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 19:19