Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities. 2020.
 2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu reflektivní praxe učících knihovníků. 2020.
 3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika ve výzkumné i aplikační perspektivě. 2020.
 4. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Na můstku mezi knihovnou a školou. In IX. Národní seminář informačního vzdělávání, 10.3.2020, Brno. 2020.
 5. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně programové rady konference IX. Národní seminář informačního vzdělávání. Konference Národní seminář informačního vzdělávání, 2020 - 2021.
 6. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marija ŠUPICOVÁ. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující Montessori pedagogiku: případová studie. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, roč. 4, č. 2, s. 95-112. ISSN 2533-7882.
 7. 2019

 8. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako nástroj podpory demokracie v současné škole : výzkumné horizonty. In Konference Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11. - 13. 09. 2019, Liberec. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 9. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspectives of Digital Humanities in Educational Strategies of Libraries and Schools. In Conference Ruditatis antidotum Eruditio est, 22nd – 24th May 2019, Martin. 2019.
 10. 2015

 11. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. Knihy. ISBN 978-80-210-7920-5.
 12. 2010

 13. CHOVANEC, Jan. Courting the Digital Generation: Reflections on IATEFL 2009. 1. vyd. Ostrava: MSSUA/MSATE (Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny), 2010. 3 s. Newsletter. ISSN 1213-4376.
 14. HOFMANN, Eduard a Jiří KOUMAR. Umíme hodnotit žáky a studenty? In XXII sjezd České geografické společnosti. 2010.
 15. 2009

 16. STODOLA, Jiří. Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené. In Sborník příspěvků a anotací přednášek X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : Olomouc, 4. a 5. března 2009. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 1-8. ISBN 978-80-244-2492-7.
 17. SEKOT, Aleš. Patologie v kontextu konzumní společnosti. Universitas1802-3384. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 42, č. 1, s. 76-77. ISSN 1211-3387.
 18. 2007

 19. VAIL, Benjamin. Review of "An Introduction to Sociology" and "Environmental Sociology". UK, 2007.
 20. 2006

 21. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Aktuální otázky pregraduální přípravy studentů učitelství chemie na vysokých školách v České republice. Brno: UO, 2006. 14 s. ISBN 80-7231-139-5.
 22. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
 23. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
 24. SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, roč. 2006, 1211-4669, s. 121-123.
 25. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. Brno: Portál PdF MU, 2006. 11 s.
 26. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
 27. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
 28. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Pojetí a cíle vzdělávání podle RVP ZV, klíčové kompetence. Žilina: Katedra pedagogiky, psychologie a sociálnych vied FPV ŽU, Žilinská univerzita, 2006. 11 s. ISBN 1336-5126.
 29. TICHÁ, Jana. Rožnovský rektor Josef Rund také ve sbírkách Valašského muzea. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 256-263. ISBN 978-80-239-8984-7.
 30. 2005

 31. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Kompetence učitelů chemie pro ZŠ a SŠ, získané v období jejich pregraduální přípravy. Brno, 2005. 12 s. ISBN 80-85960-92-3.
 32. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Podpora profesního rozvoje studentů přírodovědných předmětů v průběhu jejich pregraduální přípravy. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005. 14 s. ISBN 80-210-3884-5.
 33. 2004

 34. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce cvičného učitele při vedení praxí vysokoškolských studentů. Vyškov, 2004. 19 s. ISBN 80-7231-116-6.
 35. SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.
 36. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Zkušenosti fakultního cvičného učitele při vedení praxí vysokoškolských studentů. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2004. 14 s. ISBN 80-210-3378-9.
 37. 2003

 38. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Algoritmické postupy a programované učení. Vyškov, 2003. 21 s. ISBN 80-7231-105-0.
 39. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
 40. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s algoritmy ve výuce chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 15 s. ISBN 80-7042-960-7.
 41. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s talentovanými žáky na gymnáziu – výuka chemie. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003. 13 s. ISBN 1211-4669.
 42. 2002

 43. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL a Eduard HOFMANN. Environmentální výchova. I. Brno: PdF MU v Brně, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.
 44. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Formy práce s talentovanými studenty gymnázia ve výuce chemie. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2002. 17 s. ISBN 80-72310-90-9.
 45. 2001

 46. ŠIMONÍK, Oldřich. Složka učitelské přípravy ve studijních programech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. Praha: MŠMT, 2001. 33 s.
 47. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Výuka chemie u talentovaných žáků. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 13 s. ISBN 80-7042-817-1.
 48. 1998

 49. JŮVA, Vladimír. Helmwart Hierdeis, Theo Hug (Hrsg.). Taschebuch der Pädagogik. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 1998, roč. 1998, č. 2, s. s. 100-102, 3 s. ISSN 1211-4669.
 50. SEDLÁČEK, Marek. K problému vyučování moderní populární hudbě ve škole. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: PdF MU, 1998. s. 500-503. ISBN 80-210-1938-7.
 51. 1997

 52. JŮVA, Vladimír. Brněnská pedagogika mezi dvěma válkami. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, roč. 1997, č.2, s. 62. ISSN 1211-3384.
 53. JŮVA, Vladimír. Tendence německé pedagogiky ve druhé polovině 20. století. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 3, s. s. 14-24, 11 s. ISSN 1211-4669.
 54. 1996

 55. SEDLÁČEK, Marek. Pedagogická činnost L. Janáčka na brněnské varhanické škole. In Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce). 1. vyd. Ostrava: AHUV TC, 1996. s. 31-34. ISBN 80-85780-72-0.
 56. 1995

 57. ŠIMONÍK, Oldřich. Teorie v pedagogické praxi - praxe v pedagogické teorii. Pedagogika. 1995, XLVI, 1995, č. 4, s. 183-185. ISSN 1211-2720.
 58. 1994

 59. JŮVA, Vladimír. K 50. výročí tragické smrti Adolfa Reichweina. Pedagogika. Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 289-292. ISSN 3330-3815.
 60. JŮVA, Vladimír a Mojmír STOJAN. Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky pro DPS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 72 s. ISBN 80-210-0856-3.
 61. 1992

 62. SOUČEK, Václav. 2. Contextualizing competency-based schooling. Perth, Western Australia: University of Western Australia, 1992. 5 s. The Australian Journal of Teacher Education.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 13:05