Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
 2. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. 2009. ISBN 978-80-8094-496-4.
 3. 2008

 4. VACULOVÁ, Ivana, Josef TRNA a Tomáš JANÍK. Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, č. 4, s. 59-79. ISSN 1211-4669.
 5. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. s. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
 6. 2007

 7. TRNA, Josef. Fyzika v pytlíku. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. Praha: Prometheus, 2007. s. 91-96. ISBN 978-80-7196-352-3.
 8. 2004

 9. LACINA, Aleš. Aktuální problémy českého fyzikálního vzdělávání. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2004, roč. 54, č. 2, s. 92 - 97. ISSN 0009-0700.
 10. TRNA, Josef. Evaluační standardy ve fyzikálním vzdělávání. In Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 52-63. ISBN 80-244-0922-4.
 11. TRNA, Josef. Fyzika v krabičce zápalek. In Veletrh nápadů učitelů fyziky IX. Sv.2. Brno: Paido, 2004. s. 107-111. ISBN 80-7315-087-5.
 12. 2003

 13. LACINA, Aleš. Modernisierung in der Ausbildung der Physiklehrer. In Moderne trends in der Physiklehrervorbereitung. Erlangen und Jena: Palm & Enke, 2003. s. 67-77. ISBN 3-7896-0673-1.
 14. LACINA, Aleš. Modernizace přípravy učitelů fyziky - důvody, způsoby, výsledky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. Plzeň: ZČU, 2003. s. 53-61. ISBN 80-7082-954-0.
 15. 2002

 16. LACINA, Aleš. Oč jde ve výuce fyziky na gymnáziu. In Aktuální problémy výuky fyziky na gymnáziu. Hradec Králové: MAFY, Prometheus, 2002. s. 31-36. ISBN 80-86148-59-9.
 17. 2000

 18. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Physics in a lift and on a turntable. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, roč. 35, č. 1, s. 22-29. ISSN 0031-9120.
 19. MUSILOVÁ, Jana. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia" - Mechanické kmitání a vlnění. Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, roč. 6, č. 3, s. 61-64. ISSN 1211-1511.
 20. MUSILOVÁ, Jana. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia" - Mechanika. Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, roč. 6, č. 2, s. 80-84. ISSN 1211-1511.
 21. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. The pendulum: a stumbling block of secondary school mechanics. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, roč. 35, č. 6, s. 428-435. ISSN 0031-9120.
 22. 1998

 23. TRNA, Josef. Fyzika v pokusech - soubor výukových videopořadů. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, roč.8, č. 6, s. 383-384. ISSN 1210-1761.
 24. TRNA, Josef. Kompetence, standardy, dovednosti a diagnostika ve výuce fyziky. In Physical Education Today and After 2000. Prešov, Slovakia: Fakulta humanitnych a prierodnych vied PU, 1998. s. 32-35. ISBN 80-88885-31-0.
 25. 1996

 26. SOLDÁN, Milan a Josef TRNA. Úlohy ve výuce fyziky a chemie. In Didaktika chemie - její současnost a perspektivy. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1996. s. 43-45. ISBN 80-210-1487-3.
 27. 1992

 28. TRNA, Josef. Fyzika a česká státní maturita ve světle francouzských zkušeností. Pedagogická orientace. 1992, roč.2, č. 5, s. 121-124. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2022 19:17