Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. JANÍK, Tomáš. K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky. In FRANIOK, Petr a Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 199-204, 5 s. ISBN 978-80-210-4752-5.
  2. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 29-52, 23 s. ISSN 1802-4637.
  3. JANÍK, Tomáš. Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 185-188. ISBN 978-3-7000-0826-2.

  2006

  1. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: ZČU, 2006, s. 1-22. ISBN 80-7043-483-X.
  2. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. The Dynamic Nature of Pedagogical Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech Lower Secondary School. Geneva: University of Geneva, 2006. European conference on educational research.
  3. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů. Brno: Paido, 2006, 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.

  2002

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 621-625. ISBN 80-7082-907-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2024 03:41