Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Jan Evangelista Purkyně, Lehrer, Gelehrte und Mensch in Breslau (1823-1849). In Harasimowicz, Jan. Universytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wjeku. Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Univwersytetu we Wrocławiu. 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. s. 725-732. Sv. 4. ISBN 978-83-229-3401-2.
 2. 2008

 3. BARTÁK, Miloš. Měření fyziologických procesů antarktických mechů a lišejníků. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Praha: ČSEBR, 2008, roč. 8, č. 1, s. 45-49. ISSN 1213-6670.
 4. 2007

 5. ŠULCOVÁ, Alexandra. THE ROLE F ENDOCANNABINOID SYSTEM IN DRUG ADDICTION AND EATING DISORDERS. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, Auppl 2, s. 87-88. ISSN 1211-7579.
 6. 2006

 7. CEPÁK, Vladislav, Pavel PŘIBYL, Jana KVÍDEROVÁ a Jaromír LUKAVSKÝ. Comparative study of zooid and non-zooid forming strains of Scenedesmus obliquus. Physiology and Cytomorphology. Folia Microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, 2006, roč. 51, č. 4, s. 250-259, 9 s. ISSN 0015-5632.
 8. 2005

 9. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
 10. 2004

 11. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL- KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. Masarykova universita v Brně -LF, 2. vyd. ISBN 80-210-3486-6.
 12. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2004. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 94 s. ISBN 80-247-0786-1.
 13. 2001

 14. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. Masarykova univerzita v Brně, 1. vyd. ISBN 80-210-2654-5.
 15. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Jean-Pierre Changeux - Paul Ricoeur: La nature et la regle. první. Praha: Filosofický ústav ČSAV, 2001. Filosofický časopis, č. 4. ISBN 0015-1831.
 16. 2000

 17. MAROUNEK, Milan, Pavel BŘEZINA a Jan ŠIMŮNEK. Fyziologie a hygiena výživy. Vyškov: VVŠ PV, 2000. 132 s. 1. ISBN 80-7231-057-7.
 18. 1999

 19. AL-KUBATI, Mohamed, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ a Jan PEŇÁZ. Physiology practicals. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 1999. 103 s. Lékařská fakulta MU. ISBN 80-210-2160-8ED.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 8. 2022 12:45